Pozvánka na třídní schůzky

Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky, které se konají v 15.30 hod.

  • Motýlci – 5.9.2019
  • Sluníčka – 3.9.2019
  • Krtečci  – 4.9.2019
  • Koťátka – 4.9.2019
  • Medvídci – 3.9.2019

Žádáme rodiče, aby přišli bez dětí, popř. přijaté děti mohou zůstat v MŠ do 16.30 hod.

Děkujeme a těšíme se na setkání smiley

CESTOVÁNÍ ŠESTILETÝCH DĚTÍ MHD

Žádáme rodiče předškoláků, kteří dovršili 6 – ti let, aby před každou akcí MŠ, kam se budeme dopravovat prostřednictvím MHD Brno, odevzdali PRŮKAZKU DÍTĚTE S NULOVÝM KUPÓNEM paní učitelce na třídě. Nelze použít fotokopii, musí to být originál.

Nemáte-li ji vyřízenou, informujte paní učitelky a my dětem zajistíme platnou jízdenku.

Informace MHD BRNO k cestování dětí od 6-10 let:

Děti od 6 do 10 let mohou cestovat po Brně v zónách 100 + 101 bezplatně všemi linkami IDS JMK včetně vlaků. Musí si ovšem vyřídit průkazku a bezplatný kupón. K vyřízení děti potřebují 1 fotografii + 30 Kč. Kupónů lze vystavit i více (pro účely MŠ, prarodiče…).

Bez průkazky s bezplatným kupónem cestují za zlevněné jízdné.

Děkujeme za pomoc