Nový Newsletter – informace o pomoci rodinám s dětmi z Ukrajiny

V příloze Vám postupujeme nový Newsletter projektu MAP Brno II, který připravuje a vydává realizační tým projektu. 

Newsletter je vydáván nepravidelně a je věnován vzdělávacím tématům dle aktuálních potřeb škol, dotčené veřejnosti a projektu. 

Toto vydání se týká spolupráce s rodiči dětí a žáků brněnských škol a nabídky seminářů pro rodiče, které statutární město Brno realizuje v rámci projektu MAP Brno II. Dalším tématem tohoto vydání jsou investiční záměry škol a jejich zřizovatelů na území města Brna a také aktuální informace k možnostem pomoci rodinám s dětmi, které prchají před válečným konfliktem na Ukrajině. 

Newsletter projektu MAP Brno II

V příloze Vám postupujeme vydání Newsletteru projektu MAP Brno II, který připravuje a vydává realizační tým projektu. 

Aktuální vydání se věnuje spolupráci samosprávy, školy a OSPOD. Dále přináší dětem, žákům, rodičům, školám i veřejnosti nabídku volnočasových aktivit spojených s posledním prázdninovým víkendem a informace o Dni náborů, kde se představí brněnské sportovní kluby nebo různé sportovní kroužky na základních školách. 

PROJEKT ŠABLONY III.

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III., který je spolufinancován Evropskou unií s názvem:

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE III

reg.č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018057

PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Mateřská škola je zapojena do projektu “ PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.

Projekt Šablony II

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II., který je spolufinancován Evropskou unií s názvem:

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE II

reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010201