NABÍDKA WEBINÁŘŮ A SEMINÁŘŮ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ

Projekt č. CZ.02.02.04/00/23_017/0008245, Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV (MAP IV)

Odbor školství a mládeže MMB

srdečně zve RODIČE na webináře a semináře

realizované v rámci projektu MAP Iv

Zaregistrujte se prosím pouze na 1 webinář/seminář u jednoho lektora a dejte tak prostor ostatním rodičům budoucích prvňáčků.

Školní připravenost

Lektor:                        Mgr. Lenka Bínová

Termín:           19. února 2024 od 17:00 do 19:00 hod.

                        26. března 2024 od 17:00 do 19:00 hod

On-line:             MICROSOFT TEAMS

Účastníci:        rodiče budoucích prvňáčků

Registrace:     na webovém rozhraní map4.brno.cz přes přístup „HOST“ (přístup bez hesla)

Anotace: Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem – Jak nejlépe své dítě připravit na přechod do ZŠ – Připravený předškolák:

Neučme dítě číst a psát, ale dopřejme mu samostatnost a sebevědomí.

Jak mohu jako rodič pomoci svému dítěti k úspěšnému nástupu do ZŠ.

Jaké chování mohu od svého dítěte na počátku docházky do ZŠ očekávat.

Nástup do ZŠ je jako nástup do nového zaměstnání – mnoho změn, vše nové – dopřejme sobě i dítěti čas, nechtějme vše hned.

Kdy zvažovat možnost odkladu školní docházky.

Na jaké úrovni by mělo dítě být v jednotlivých oblastech, aby nebyla první třída zatěžkávací zkouškou pro něho samotného, ale i pro rodiče.

Jaké úkoly, hry a cvičení může rodič s dítětem doma společně uplatnit, aby rozšířil jeho schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí požadavků 1. třídy.

Seminář (beseda) je určen pro všechny rodiče, kteří mají doma budoucího prvňáka nebo dítě s odloženou školní docházkou. Cílem semináře je poskytnout rodičům informace o těchto tématech:

 • Schopnosti předškoláka před nástupem do školy
 • Náprava nedostatků v rozvoji dítěte
 • Požadavky na dovednosti a um prvňáčka na začátku školní docházky
 • Sociální a pracovní integrace

Cílem je rozvinout interaktivní diskuzi, při které mohou rodiče diskutovat s odborníkem, který jim zodpoví dotazy ohledně předškolní zralosti dětí a poskytne jim informace, jak s dětmi doma pracovat.

Školní zralost a připravenost

Lektor:                        Mgr. Jiřina Bednářová

Termín:           12. března 2024 od 17:00 do 19:00 hod. – webinář

On-line:             MICROSOFT TEAMS

Účastníci:        rodiče budoucích prvňáčků

Registrace:      na webovém rozhraní map4.brno.cz přes přístup „HOST“ (přístup bez hesla)

Termín:             18. března 2024 od 16:00 do 19:00 hod. – seminář (školící místnost Podkova, Nováradnice, Dominikánské nám.1, Brno)

Anotace: Aby škola byla místem, kam se těšíme, aneb Školní zralost a připravenost

Zahájení školní docházky je mimořádnou událostí v životě dítěte a jeho rodiny, je završením dosavadního vývoje a vstupem do nové životní etapy. Budeme hovořit o tom, jak pomoci dítěti dobře zvládnout novou životní roli, aby se škola stala místem radostného poznávání. Součástí webináře bude i to, jak podpořit úspěšné osvojování základních školních dovedností.

Dotkneme se předpokladů pro čtení, psaní, počítání. Budeme se zabývat podporou jejich rozvoje i zjišťováním, zda je dítě na tyto školní dovednosti připravené ve všech těchto oblastech:

 • grafomotorika, vizuomotorika,
 • řeč,
 • sluchové vnímání,
 • zrakové vnímání,
 • vnímání prostoru,
 • vnímání času,
 • základní matematické představy.

Nedílnou součástí setkání budou odpovědi na dotazy rodičů a diskuze.

Talentované a nadané dítě v 1. třídě

Lektor:                        PhDr. Miloslava Svobodová

Termín:           27. února 2024 od 17:00 do 19:00 hod.

On-line:            MICROSOFT TEAMS

Účastníci:        rodiče budoucích prvňáčků

Registrace:     na webovém rozhraní map4.brno.cz přes přístup „HOST“ (přístup bez hesla)

Anotace: Charakteristika nadaných dětí. Možnosti vyhledávání a identifikování nadaných děti. Jak poznáme nadané dítě. Nerovnoměrnost vývoje dětí. Spolupráce škol a poraden při nominaci                                  a identifikaci nadaných. Formy podpory nadání dětí a žáků – stimulace a vzdělávání, co může škola pro dítě v rámci vzdělávání udělat, jaká podpora plyne pro nadané ze současných právních norem. Podpora rozvoje nadání v předškolním a školním vzdělávání. Aktivity pro nadané děti.

Registrace na webinář/seminář je závazná. V případě, že se nemůžete zúčastnit, napište na email:

map.mestobrno@gmail.com

Projekt MAP IV.

Mateřská škola je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV.

CZ.02.02.04/00/23_017/0008245