Newsletter projektu MAP Brno II

V příloze Vám postupujeme vydání Newsletteru projektu MAP Brno II, který připravuje a vydává realizační tým projektu. 

Aktuální vydání se věnuje spolupráci samosprávy, školy a OSPOD. Dále přináší dětem, žákům, rodičům, školám i veřejnosti nabídku volnočasových aktivit spojených s posledním prázdninovým víkendem a informace o Dni náborů, kde se představí brněnské sportovní kluby nebo různé sportovní kroužky na základních školách. 

PROJEKT ŠABLONY III.

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III., který je spolufinancován Evropskou unií s názvem:

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE III

reg.č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018057

PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Mateřská škola je zapojena do projektu “ PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.

Projekt Šablony II

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II., který je spolufinancován Evropskou unií s názvem:

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE II

reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010201

FOND SIDUS A POMOC ELLINCE

Mateřská škola se společně se zákonnými zástupci dětí zapojila do veřejné sbírky  S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus a celkově jsme přispěli částkou 2500,- Kč. 

Výnos sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení.

Děkujeme všem, kteří se zapojili a podpořili tak dobrou věc.

Certifikat_20190104_VS124634 2018

 

Níže Vám nabízíme odkaz na pomoc holčičce z Chrlic – Ellince, které může vrátit sluch jedině operace kochleárního implantátu. Pomůžete-li jakkoukoliv částkou, budeme rádi…

Ellinka sbírka

PROJEKTY MŠ

Naše mateřská škola je zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244.

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/rovny-pristup-k-predskolnimu-vzdelavani-ve-meste-brne/

 

Mateřská škola je zapojena i do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I., který je spolufinancován Evropskou unií s názvem:

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠROMOVA

reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004319

 

 

MŠ v síti MRKVIČKA

Mateřská škola se zapojila do celostátní sítě MRKVIČKA, která usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické (environmentální) výchovy do celkového života mateřských škol.

Mrkvička je dlouhodobým programem Pavučiny, jeho realizace začala v roce 2007 a zahrnovala vytvoření sítě mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajských, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb mateřských škol; dále poskytování informační a metodické pomoci mateřským školám v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů. Od zahájení realizace projektu v roce 2007 počet škol zapojených v síti převážně rostl, v současné době je v síti Mrkvička zapojeno více než 800 mateřských škol ze všech 14 krajů ČR.

 

RECYKLOHRANÍ

Mateřská škola je zapojena do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, ANEB UKLIĎME SI SVĚT. V rámci programu vzděláváme děti v oblasti třídění odpadu a recyklace a umožňujeme jim odevzdávat staré a vysloužilé baterie a elektrozařízení do nádob, které jsou umístěné v prostrorách MŠ.

 

foto recyklohraní