PODĚKOVÁNÍ ZA SPLNĚNÍ ÚKOLU

Mateřská škola obdržela poděkování za splnění osvětového úkolu se vzdělávacím programem Recyklohraní aneb Mokřady a tajemství ztracené vody

Erasmus+

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

MRKVIČKA

Mateřská škola je zapojena do celostátní sítě MRKVIČKA, která usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické (environmentální) výchovy do celkového života mateřských škol.

Mrkvička je dlouhodobým programem Pavučiny, jeho realizace začala v roce 2007 a zahrnovala vytvoření sítě mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajských, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb mateřských škol; dále poskytování informační a metodické pomoci mateřským školám v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů. Od zahájení realizace projektu v roce 2007 počet škol zapojených v síti převážně rostl, v současné době je v síti Mrkvička zapojeno více než 800 mateřských škol ze všech 14 krajů ČR.

PODĚKOVÁNÍ ZA SPLNĚNÍ ÚKOLU

Mateřská škola obdržela poděkování za splnění osvětového úkolu se vzdělávacím programem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – NAJDI ELEKTROSAURA