Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že projekt „Bezplatná strava“, který probíhá v MŠ, mění svá pravidla.

V současné době bylo možné se do projektu přihlásit přes úřad práce, který školám vytipoval děti z rodin v sociální nouzi = rodiny, které pobírají příspěvek hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení). Rodiče dětí zařazených do projektu byli ušetřeni plateb za stravné, jídlo mají děti hrazené z projektu.

Nyní bude veškerou agendu řešit škola. Abyste do projektu byli zařazeni, je nutné:

  1.  oslovit ředitelku školy a nahlásit jí, že máte zájem o zařazení do projektu a splňujete podmínky (tel.: 739382958, mssromova@seznam.cz)
  2. vyplnit Čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci (kterou Vám dodá ŘŠ, popř. ke stažení pod textem) a doložit, že pobíráte dávky hmotné nouze – vše k rukám ředitelky školy.

Termín pro přihlášení se do projektu na školní rok 2023/2024 je do 30. 6. 2023!!!

Po tomto datu nebude již možné se do projektu nahlásit.

Děkujeme za pochopení.