OMEZENÍ V OKOLÍ MŠ

Od čtvrtka 11.5.2023 začnou stavební práce na vybudování nájezdu – rampy ke školní jídelně.

Výdej obědů pro rodiče dětí bude z šedé budovy, na fasádě sluníčko, vedle vchodu do MŠ.

Žádáme všechny rodiče, aby po dobu stavebních prací si své děti hlídali a dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí MŠ.
Děkujeme za pochopení.