Úřední deska

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novelizací, přerušuje ředitelka školy provoz mateřské školy od 23.12.-31.12.2019 včetně.