Úřední deska

Na základě rozhodnutí Rady města Brna ze dne 16.3.2020 se po dobu vyhlášení nouzového stavu na území statutárního města Brna dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změněn některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů SE ZAKAZUJE s účinností od 16.3.2020 OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ všech zřizovatelů ve školách a školských zařízeních podle zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon). Z tohoto důvodu je naše

MŠ UZAVŘENA

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novelizací, přerušuje ředitelka školy provoz mateřské školy od 23.12.-31.12.2019 včetně.