POZVÁNKA NA AKCI MČ – BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI

Srdečně Vás zveme na akci MČ Brno – Chrlice BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI, které se konají v sobotu 18.9.2021 od 13.30 hod v areálu tenisových kurtů. Děti z naší MŠ se předvedou v doprovodném programu s vystoupením lidových a břišních tanců.

Změna v ceně stravného

Vážení rodiče,

Na základě Vyhlášky č 272/2021 sb., kterou se mění Vyhláška č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů musíme od 1. září 2021, navýšit cenu obědů o 1,- Kč za den. Vyhláška je platná od 19. 7. 2021 s účinností od 1. 9. 2021.

CENA POTRAVIN od 1. 9. 2021 V NAŠÍ MŠ:

  • Pro děti ve věku do 6 ti let:

Přesnídávka 9,- Kč, oběd 17,- Kč svačina 9,- Kč.

Celková cena za stravné na 1 den: 35,- Kč.

  • Pro děti ve věku od 7 mi let:

Přesnídávka 10,- Kč, oběd 20,- Kč, svačina 10,- Kč.

Celková cena za stravné na 1 den: 40,- Kč.

OVN (osobní a věcné náklady) za neodhlášenou stravu u obou kategorií činí 44,- Kč.

  • U dětí do 5 ti let věku bude měsíční platba 1.190,- Kč (490,- úplata za předškolní vzdělávání a 700,- stravné).
  • Děti v povinném předškolním vzdělávání (děti, které ve školním roce dovrší 6 ti let), platí pouze stravné ve výši 700,- Kč měsíčně.
  • Děti s odkladem školní docházky (děti, které ve školním roce dovrší 7 let věku), platí pouze stravné, ve výši 800,- Kč měsíčně.

Při platbách dbejte na správné zadání variabilního symbolu (VS) a je-li to možné, do zprávy pro příjemce napište příjmení dítěte

Odhlašování stravy musí být nejpozději do 12:00 hod předchozího pracovního dne, a to nejlépe e-mailem: kuchyne.mssromova@seznam.cz, nebo formou sms na telefonní číslo 739 382 955, popř. zápisem do formuláře u třídy.

Telefonická komunikace nebo osobní kontakt s vedoucí ŠJ: (po předchozí domluvě lze i v jiný čas):

Pondělí – úterý            9.00-12.00 hod

Středa                         pouze na mail nebo sms

Čtvrtek – pátek          9.00-12.00 hod.

Otázky úpravy jídelníčku z důvodu dietního stravování u dítěte řešte výhradně s vedoucí ŠJ.

Jídelní lístek je pravidelně aktualizován na webových stránkách MŠ a nástěnkách v šatnách dětí.

Na spolupráci se těší Markéta Kučerová, vedoucí školní jídelny.

AKTUALIZACE ŠKOLNÍHO ŘÁDU – DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče,

ředitelka školy vydala dodatek č. 3 školního řádu, který se týká distanční výuky. V případě, že by došlo na uzavření školek, musí děti v posledním roce před zahájením povinné základní docházky (tzv. předškoláci) se distančně vzdělávat.

Dodatek naleznete v sekci dokumenty http://mschrlice.cz/wp-content/uploads/2020/10/dodatek-SR-3-distancni-vyuka-pdf.pdf

Žádáme Vás o jeho prostudování.

Metodický postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19

Žádáme rodiče o důkladné prostudování metodického doporučeného postupu Odborné společnosti praktických dětských lékařů (dále jen OSPDL) ČLS JEP k managementu  u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19, které bylo schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020.

NOVÝ EMAIL ŠKOLNÍ JÍDELNY

Upozorňujeme rodiče na změnu emailu školní jídelny pro odhlašování dětí ze stravy a komunikaci s vedoucí školní jídelny.

Nový email: kuchyne.mssromova@seznam.cz

CESTOVÁNÍ ŠESTILETÝCH DĚTÍ MHD

Žádáme rodiče předškoláků, kteří dovršili 6 – ti let, aby před každou akcí MŠ, kam se budeme dopravovat prostřednictvím MHD Brno, odevzdali PRŮKAZKU DÍTĚTE S NULOVÝM KUPÓNEM paní učitelce na třídě. Nelze použít fotokopii, musí to být originál.

Nemáte-li ji vyřízenou, informujte paní učitelky a my dětem zajistíme platnou jízdenku.

Informace MHD BRNO k cestování dětí od 6-10 let:

Děti od 6 do 10 let mohou cestovat po Brně v zónách 100 + 101 bezplatně všemi linkami IDS JMK včetně vlaků. Musí si ovšem vyřídit průkazku a bezplatný kupón. K vyřízení děti potřebují 1 fotografii + 30 Kč. Kupónů lze vystavit i více (pro účely MŠ, prarodiče…).

Bez průkazky s bezplatným kupónem cestují za zlevněné jízdné.

Děkujeme za pomoc