PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

Vážení rodiče,

V době letních prázdnin 1.7.2021 – 23.7.2021 budou děti rozděleny následovně:

Ve třídě Krtečků: KRTEČCI A MOTÝLCI

Ve třídě Koťátek (oranžová budova spodní třída): KOŤÁTKA a DĚTI Z JINÝCH MŠ

Ve třídě Medvídků: MEDVÍDCI A SLUNÍČKA

Prosíme rodiče:

 • dětí, které v době prázdnin nebudou navštěvovat MŠ, aby si nejpozději do 30.6.2021 odnesli všechny věci dětí domů.
 • dětí, které v této době budou navštěvovat MŠ, aby odnesli věci svých dětí domů a donesli si je ve čtvrtek do dané třídy (včetně papučí a hrníčků).

Děkujeme

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na akci pořádanou MŠ Brno, Šromova 55, příspěvková organizace

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

KDY:                   28. 5. 2021

V KOLIK:           15.30 hod.

KDE:                   zahrada MŠ (v případě deště se slavnostní akt rozloučení uskutečníve třídě Koťátek a pouze pro předškoláky a jejich rodiče)

KDO:                  akce je určena pro VŠECHNY děti z MŠ s rodiči

OPATŘENÍ:        Po celou dobu konání akce jsou zákonní zástupci povinni mít ochranu nosu a úst, kterou mohou sundat v době konzumace jídla a pití. Zde však prosíme o dodržování rozestupů od ostatních osob 2 m.

PROGRAM:

 • Vystoupení divadelního souboru TETINY  
 • Slavnostní rozloučení s předškolními dětmi
 • Zapálení ohně s opékáním špekáčků (v případě příznivého počasí)
 • V 18.00 hod. ukončení programu a odchod domů

CO VZÍT S SEBOU:

 • Špekáčky pro vlastní potřebu, pečivo. Hořčici a kečup zajistíme, taktéž papírové tácky.
 • Opékací prut (dle možností)
 • Dobrou náladu

Na Vaši účast se těší všichni z MŠ

ZÁPIS NA LETNÍ PROVOZ MŠ

ZÁPIS PRO DĚTI Z JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL proběhne dne 19. 5. 2021

K zápisu doručte:

 • Vyplněnou žádost k letnímu provozu – bez lékaře, pokud bude lékař na dokumentech z MŠ
 • Žádost letní provoz
 • POTVRZENOU kopii z MŠ – Evidenčního listu dítěte z MŠ s razítkem lékaře potvrzujícím očkování dítěte (nemáte-li na tomto dokumentu potvrzeného lékaře, je nutné přinést i kopii žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání).
 • Kopii rodného listu a OP rodiče, popř. dítěte

Všechny dokumenty vložte do obálky a vhoďte do schránky na budově MŠ, důkladně zkontrolujte podpisy na žádosti!!! popř. použijte datovou schránku školy. Obálku označte nápisem – „ZÁPIS PRÁZDNINY“. Po předchozí domluvě lze podat přihlášku i osobně ředitelce školy. V případě dotazů neváhejte volat 739 382 958.

 • Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc červenec je stanovena ve výši 270,- Kč, neplatí ji děti s povinným předškolním vzděláváním. Stravné je účtováno dle jednotlivých dnů 34 Kč á den docházky.  Splatnost úplaty a stravného je do 25. 6. 2021.

Rozhodnutí o přijetí bude ředitelka školy vydávat 3. 6. 2021 v době od 10.00-16.00 hod.

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Od pondělí 10. 5. 2021 mohou dle nařízení vlády ČR chodit do MŠ všechny děti. Testovat se děti nebudou.

V budově budou platit hygienická a epidemiologická pravidla jako doposud:

 • Vstup rodičů pouze s respirátorem či jinou ochrannou nosu a úst dle nařízení vlády
 • Desinfekce rukou po vstupu do budovy
 • Omezení množství rodičů v šatnách na max. 2, dítě doprovází pouze jeden rodič.
 • Zákaz vstupu rodičů do umýváren a tříd
 • Děti mají v šatně náhradní oblečení v tašce
 • Děti mají v šatně 1 náhradní sterilní roušku v uzavíratelném igelitovém sáčku.

Všechny děti jsou nyní přihlášené ke stravování. V případě, že nenastoupíte, oznamte tuto skutečnost do pátku 12.00 hod. vedoucí školní jídelny. Úplata za předškolní vzdělávání bude pro děti, které nastupují až 10.5.2021 ponížena za měsíc květen na 275,- Kč.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Prázdninový provoz MŠ bude probíhat v měsíci červenci od 1.-23.7.2021.

ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 – 16.-31.8.2021

Obě školy prodloužily prázdninový provoz po domluvě se zřizovatelem a to z důvodu uzavření MŠ na jaře 2021 kvůli pandemii COVID.

Prázdninový provoz MŠ bude probíhat v měsíci červenci od 1.-23.7.2021.

Budete-li potřebovat umístit dítě i v jiné dny než nabízí naše MŠ, máte možnost do kterékoliv MŠ v městě Brně.

Prázdninový provoz školek v městě Brně

K přijetí budete potřebovat kopii dokumentů z matriky. Žádám Vás, abyste nám tuto skutečnost sdělili písemně emailem na mssromova@seznam.cz nejpozději do konce května.

Děkuji za pochopení.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do MŠ proběhne opět elektronickou formou.

Zákonný zástupce si na níže uvedených místech zajistí přihlášku, kterou (u koho vyžaduje zákon) nechá potvrdit u lékaře.

Přihlášku je možné získat:

 • NA INTERNETU:        1. 4. – 30. 4. 2021      www.zapisdoms.brno.cz
 • OSOBNĚ V MŠ:           13. 4. 2021 od 8.00 – 16.00 hod., po předchozí domluvě i v jiný termín
 • OŠMT MMB:                 Dominikánské nám. 3 Brno, Mgr. Dagmar Hanáková

Sběr přihlášek v Mateřské škole Brno, Šromova 55, příspěvkové organizaci proběhne ve dnech:

 • 3. 5. 2021    bezkontaktně od 8.00 hod.  
 • 4. 5. 2021    bezkontaktně do 17.00 hod.

Zápis bude probíhat bezkontaktně. Rodiče veškeré dokumenty vhodí v uzavřené obálce označené číslem přihlášky do poštovní schránky na budově školy, další možností je dokumenty zaslat emailem s elektronickým podpisem nebo do datové schránky školy. Po oba dva dny je možné v době od 14.00-17.00 hod. předat dokumenty osobně vedení školy.

K zápisu odevzdejte:

Od 1. 9. 2017 je podle zákona č. 178/2016 Sb. POVINNÉ předškolní vzdělávání pro děti, které dovrší 5 let do zahájení povinné školní docházky. Máte-li dítě ve věku, na který se povinné vzdělávání vztahuje a dosud MŠ nenavštěvuje, musíte s ním jít k zápisu do MŠ. Pro děti, které již MŠ navštěvují, se z pohledu zápisu nic nemění. Nadále zůstávají v MŠ, kam byly přijaté k předškolnímu vzdělávání a povinnou předškolní docházku plní v ní.

Všechny mateřské školy mají nově vymezenou spádovost. Statutární město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol ve městě Brně.

Spádový obvod pro MŠ Brno, Šromova 55, příspěvková organizace

Břetislavova, Ctiradova, Davídkova, Jánošíkova, K Sídlišti, Okrajová, Pěkná, Podhrázní, Pod Mezí, Rebešovická (lichá č. 37 – 75c a sudá č. 2 – 36a), Roviny, Spádová, Šromova, Tovární, U Jezu, Zámecká (lichá od č. 27 a sudá od č. 22 do konce).

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče,

Město Brno spolu s mateřskými a základními školami podporuje školní úspěšnost dětí při přechodu do základního vzdělávání.

I letos máte možnost v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v městě Brně II, navštívit semináře s informacemi ohledně ŠKOLNÍ ZRALOSTI – VSTUPU DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

Semináře proběhnou ON LINE prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Registrace: map2.brno.cz, sekce „HOST“

AKTUALIZACE ŠKOLNÍHO ŘÁDU – DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče,

ředitelka školy vydala dodatek č. 3 školního řádu, který se týká distanční výuky. V případě, že by došlo na uzavření školek, musí děti v posledním roce před zahájením povinné základní docházky (tzv. předškoláci) se distančně vzdělávat.

Dodatek naleznete v sekci dokumenty http://mschrlice.cz/wp-content/uploads/2020/10/dodatek-SR-3-distancni-vyuka-pdf.pdf

Žádáme Vás o jeho prostudování.

KROUŽKY V MŠ

Vážení rodiče,

Vzhledem ke zhoršující se situaci ohledně epidemie Covid-19 a zvyšujícím opatřením MŠMT nebudou v tomto pololetí probíhat kroužky dětí (angličtina, tanečky). Pokud se opatření uvolní, budeme Vás informovat o jejich obnovení.

Edukačně-stimulační skupiny budou probíhat v klasickém termínu, a to od listopadu.

Omlouváme se za způsobené komplikace.