NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Mateřská škola přijme od 1.1.2020 pracovníka na pozici školní asistent.

Jedná se o nepedagogického pracovníka, na úvazek 0,5, pracovní doba v dopoledních hodinách. Požadujeme pedagogické vzdělání nebo dokončený kurz pro asistenty pedagoga.

Své životopisy posílejte na mssromova@seznam.cz, případné další dotazy na tel: 739 382 958

EDUKATIVNĚ – STIMULAČNÍ SKUPINY

Žádáme rodiče přihlášených dětí do edukativně – stimulačních skupin (dále jen ESS), aby na uhradili poplatek za materiály a výuku:

 • na účet školy č.     107-6458600267/0100
 • ve výši                  825,- Kč

Částka je navýšena oproti loňsku o 75,- Kč z důvodu zdražení materiálů u dodavatele.

 Výuka bude probíhat ve čtvrtek od 15.30 hod., časová dotace je 1 hod. a za přítomnosti rodičů. Děti budou rozděleny do ESS následovně:

 • Skupina – paní učitelka Janíková Michaela
 • Děti ze Sluníček a Krtečků
 • Výuka bude probíhat ve třídě Motýlků v lichém týdnu
 • Skupina – paní učitelka Bernatská Věra
 • Děti z Motýlků a Medvídků
 • Výuka bude probíhat ve třídě Motýlků v sudém týdnu
 • Skupina – paní učitelka Ustohalová Monika
 • Děti z Koťátek a Krtečků
 • Výuka bude probíhat ve třídě Koťátek v sudém týdnu

VEŘEJNÉ ČTENÍ V KNIHOVNĚ

Vážení rodiče,

zveme Vás srdečně na další pohádkové čtení v chrlické knihovně, které se odehraje ve čtvrtek 14.11. v 17:00 hodin.
Tentokrát bude pojmutý ve stylu všesvatinek, chcete-li halloweenu, a všech tradic, které se s nimi pojí. Číst budeme sbírku básní a písňových textů o strachu a strašácích, kterou pro děti napsali významní čeští autoři (Hutka, Borkovec, Merta, Štroblová a další). Nahlédnout do ní můžete tady: https://www.youtube.com/watch?v=AKaZ80Vn5z8

Pozvánka na akci Městské policie Brno

 

Vážení rodiče,

 ve spolupráci s Městskou policií Brno Vám přeposíláme pozvánku pro děti a Vás rodiče na pilotní projekt dopravní výchovy pro veřejnost na dopravním hřišti Riviéra.

Projekt Dopraváček je určen pro děti 5-7 let a jejich dospělý doprovod.  

Veškeré info k projektu jsou na našich webových stránkách www. dopravnihristeriviera.cz.

http://www.dopravnihristebrno.cz/pro-verejnost/projekty-pro-verejnost/dopravacek/

VEŘEJNÉ ČTENÍ V KNIHOVNĚ

Vážení rodiče, upozorňujeme Vás na zajímavou akci v naší městské části. Knihovna Jiřího Mahena s pobočkou v Brně – Chrlicích si dovoluje pozvat své příznivce, čtenáře z řad malých i velkých, zejména nejmenší nečtenáře a všechny dobré posluchače na další ze série veřejných čtení, tentokrát z dětské knihy Sophie Schoenwald Velké čištění zubů v ZOO

Akce proběhne ve čtvrtek 17.10. 2019 v 17:00 hodin přímo v prostorách chrlické knihovny, Chrlické nám. 2

Čtení-v-knihovně-říjen Stáhnout

Zubní kartáčky s sebou!!!

PODZIMNÍ ODPOLEDNE S RODIČI NA ZAHRADĚ MŠ

Srdečně zveme rodiče na podzimní akci na zahradě školy, která se koná dne 10.10.2019 od 15.30 hod do 18.00 hod.

Co si vzít s sebou: dobrou náladu, dýni (bude možné využít i dýně z MŠ – dar ze zahradnictví u Kopřivů), nožík. Prosíme i o libovolné občerstvení vlastní výroby. Za donesené občerstvení je připraven drobný dárek :)

Program: soutěže, vyrábění dýně, bylinková čajovna…

Workshop pro předškolní děti a jejich rodiče

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že odbor školství připravil cyklus seminářů věnovaných přípravě dětí v mateřské škole na vstup do 1. třídy.

V rámci tohoto cyklu nabízíme semináře pro pedagogy a rodiče předškolních dětí. Součástí prvního semináře bude praktická ukázka předškolní přípravy s využitím pracovních listů, her a pohybových aktivit z publikace Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky.

Termín:    9. 10. 2019

Časy:        od 16:00 – 17:15 hod.

         od 17:30 – 18:45 hod.

Lektorky: Mgr. Irena Košutová a MUDr. Jana Martincová, autorky komplexní předškolní přípravy Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky

Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, školící místnost Podkova

Registrace probíhá na webu http://materskeskoly.brno.cz v sekci host.

Upozornění: Setkání je určeno nejen pro rodiče předškolních dětí, ale zejména pro budoucí prvňáčky, aby si aktivity sami vyzkoušeli.

Materiály obdržíte na místě.