Upravení provozu dne 27.9.2021

Vážení rodiče,

dne 27.9. 2021 je k docházce do MŠ přihlášeno menší množství dětí. Z tohoto důvodu budeme slučovat třídy následovně:

Stávající budova: provoz bude ve třídě Motýlků a budou zde nahlášené děti ze tříd Motýlků a Sluníček.

Přístavba: provoz bude ve třídě Koťátek a budou zde děti ze tříd Koťátek, Medvídků a Krtečků.

Děkujeme za pochopení.

POZVÁNKA NA AKCI MČ – BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI

Srdečně Vás zveme na akci MČ Brno – Chrlice BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI, které se konají v sobotu 18.9.2021 od 13.30 hod v areálu tenisových kurtů. Děti z naší MŠ se předvedou v doprovodném programu s vystoupením lidových a břišních tanců.

Změna v ceně stravného

Vážení rodiče,

Na základě Vyhlášky č 272/2021 sb., kterou se mění Vyhláška č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů musíme od 1. září 2021, navýšit cenu obědů o 1,- Kč za den. Vyhláška je platná od 19. 7. 2021 s účinností od 1. 9. 2021.

CENA POTRAVIN od 1. 9. 2021 V NAŠÍ MŠ:

 • Pro děti ve věku do 6 ti let:

Přesnídávka 9,- Kč, oběd 17,- Kč svačina 9,- Kč.

Celková cena za stravné na 1 den: 35,- Kč.

 • Pro děti ve věku od 7 mi let:

Přesnídávka 10,- Kč, oběd 20,- Kč, svačina 10,- Kč.

Celková cena za stravné na 1 den: 40,- Kč.

OVN (osobní a věcné náklady) za neodhlášenou stravu u obou kategorií činí 44,- Kč.

 • U dětí do 5 ti let věku bude měsíční platba 1.190,- Kč (490,- úplata za předškolní vzdělávání a 700,- stravné).
 • Děti v povinném předškolním vzdělávání (děti, které ve školním roce dovrší 6 ti let), platí pouze stravné ve výši 700,- Kč měsíčně.
 • Děti s odkladem školní docházky (děti, které ve školním roce dovrší 7 let věku), platí pouze stravné, ve výši 800,- Kč měsíčně.

Při platbách dbejte na správné zadání variabilního symbolu (VS) a je-li to možné, do zprávy pro příjemce napište příjmení dítěte

Odhlašování stravy musí být nejpozději do 12:00 hod předchozího pracovního dne, a to nejlépe e-mailem: kuchyne.mssromova@seznam.cz, nebo formou sms na telefonní číslo 739 382 955, popř. zápisem do formuláře u třídy.

Telefonická komunikace nebo osobní kontakt s vedoucí ŠJ: (po předchozí domluvě lze i v jiný čas):

Pondělí – úterý            9.00-12.00 hod

Středa                         pouze na mail nebo sms

Čtvrtek – pátek          9.00-12.00 hod.

Otázky úpravy jídelníčku z důvodu dietního stravování u dítěte řešte výhradně s vedoucí ŠJ.

Jídelní lístek je pravidelně aktualizován na webových stránkách MŠ a nástěnkách v šatnách dětí.

Na spolupráci se těší Markéta Kučerová, vedoucí školní jídelny.

Informace k nástupu dětí do MŠ

Vážení rodiče,

brzy přivítáme Vaše dítě v mateřské škole. Zařazení nových dětí do tříd Vám sdělí paní učitelky v úvodním emailu, který by Vám nejpozději v pátek 27.8.2021 měl přijít. Prosíme o potvrzení přečtení této zprávy.

Žádáme Vás, abyste se spojili s paní vedoucí školní jídelny – Markétou Kučerovou a oznámili ji den nástupu Vašeho dítěte k docházce do školy – pokud jste tak již neučinili (běžně jsou všechny děti přihlášené od 1.9.2021). Od vedoucí ŠJ se dozvíte také variabilní symbol, který je dítěti přiřazen pro platby.

Kontakty na kuchyni jsou:

Kuchyne.mssromova@seznam.cz nebo telefon 739 382 955.

Dále si Vás dovolujeme pozvat na třídní schůzku, která se bude konat dne 2.9.2021 ve Vaší třídě v 16.30 hod. za dodržení epidemiologických opatření. Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí. Děkujeme za pochopení.

Na Vaše děti a spolupráci s Vámi se těší celý kolektiv zaměstnanců MŠ Šromova.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

Vážení rodiče,

V době letních prázdnin 1.7.2021 – 23.7.2021 budou děti rozděleny následovně:

Ve třídě Krtečků: KRTEČCI A MOTÝLCI

Ve třídě Koťátek (oranžová budova spodní třída): KOŤÁTKA a DĚTI Z JINÝCH MŠ

Ve třídě Medvídků: MEDVÍDCI A SLUNÍČKA

Prosíme rodiče:

 • dětí, které v době prázdnin nebudou navštěvovat MŠ, aby si nejpozději do 30.6.2021 odnesli všechny věci dětí domů.
 • dětí, které v této době budou navštěvovat MŠ, aby odnesli věci svých dětí domů a donesli si je ve čtvrtek do dané třídy (včetně papučí a hrníčků).

Děkujeme

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na akci pořádanou MŠ Brno, Šromova 55, příspěvková organizace

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

KDY:                   28. 5. 2021

V KOLIK:           15.30 hod.

KDE:                   zahrada MŠ (v případě deště se slavnostní akt rozloučení uskutečníve třídě Koťátek a pouze pro předškoláky a jejich rodiče)

KDO:                  akce je určena pro VŠECHNY děti z MŠ s rodiči

OPATŘENÍ:        Po celou dobu konání akce jsou zákonní zástupci povinni mít ochranu nosu a úst, kterou mohou sundat v době konzumace jídla a pití. Zde však prosíme o dodržování rozestupů od ostatních osob 2 m.

PROGRAM:

 • Vystoupení divadelního souboru TETINY  
 • Slavnostní rozloučení s předškolními dětmi
 • Zapálení ohně s opékáním špekáčků (v případě příznivého počasí)
 • V 18.00 hod. ukončení programu a odchod domů

CO VZÍT S SEBOU:

 • Špekáčky pro vlastní potřebu, pečivo. Hořčici a kečup zajistíme, taktéž papírové tácky.
 • Opékací prut (dle možností)
 • Dobrou náladu

Na Vaši účast se těší všichni z MŠ

ZÁPIS NA LETNÍ PROVOZ MŠ

ZÁPIS PRO DĚTI Z JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL proběhne dne 19. 5. 2021

K zápisu doručte:

 • Vyplněnou žádost k letnímu provozu – bez lékaře, pokud bude lékař na dokumentech z MŠ
 • Žádost letní provoz
 • POTVRZENOU kopii z MŠ – Evidenčního listu dítěte z MŠ s razítkem lékaře potvrzujícím očkování dítěte (nemáte-li na tomto dokumentu potvrzeného lékaře, je nutné přinést i kopii žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání).
 • Kopii rodného listu a OP rodiče, popř. dítěte

Všechny dokumenty vložte do obálky a vhoďte do schránky na budově MŠ, důkladně zkontrolujte podpisy na žádosti!!! popř. použijte datovou schránku školy. Obálku označte nápisem – „ZÁPIS PRÁZDNINY“. Po předchozí domluvě lze podat přihlášku i osobně ředitelce školy. V případě dotazů neváhejte volat 739 382 958.

 • Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc červenec je stanovena ve výši 270,- Kč, neplatí ji děti s povinným předškolním vzděláváním. Stravné je účtováno dle jednotlivých dnů 34 Kč á den docházky.  Splatnost úplaty a stravného je do 25. 6. 2021.

Rozhodnutí o přijetí bude ředitelka školy vydávat 3. 6. 2021 v době od 10.00-16.00 hod.

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Od pondělí 10. 5. 2021 mohou dle nařízení vlády ČR chodit do MŠ všechny děti. Testovat se děti nebudou.

V budově budou platit hygienická a epidemiologická pravidla jako doposud:

 • Vstup rodičů pouze s respirátorem či jinou ochrannou nosu a úst dle nařízení vlády
 • Desinfekce rukou po vstupu do budovy
 • Omezení množství rodičů v šatnách na max. 2, dítě doprovází pouze jeden rodič.
 • Zákaz vstupu rodičů do umýváren a tříd
 • Děti mají v šatně náhradní oblečení v tašce
 • Děti mají v šatně 1 náhradní sterilní roušku v uzavíratelném igelitovém sáčku.

Všechny děti jsou nyní přihlášené ke stravování. V případě, že nenastoupíte, oznamte tuto skutečnost do pátku 12.00 hod. vedoucí školní jídelny. Úplata za předškolní vzdělávání bude pro děti, které nastupují až 10.5.2021 ponížena za měsíc květen na 275,- Kč.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Prázdninový provoz MŠ bude probíhat v měsíci červenci od 1.-23.7.2021.

ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 – 16.-31.8.2021

Obě školy prodloužily prázdninový provoz po domluvě se zřizovatelem a to z důvodu uzavření MŠ na jaře 2021 kvůli pandemii COVID.

Prázdninový provoz MŠ bude probíhat v měsíci červenci od 1.-23.7.2021.

Budete-li potřebovat umístit dítě i v jiné dny než nabízí naše MŠ, máte možnost do kterékoliv MŠ v městě Brně.

Prázdninový provoz školek v městě Brně

K přijetí budete potřebovat kopii dokumentů z matriky. Žádám Vás, abyste nám tuto skutečnost sdělili písemně emailem na mssromova@seznam.cz nejpozději do konce května.

Děkuji za pochopení.