LETNÍ PROVOZ MŠ

Letní provoz začíná 17.8.2020 pouze pro předem přihlášené děti. Provoz bude pouze v přístavbě v době od 6.30-16.30 hod. Prázdninový provoz končí v pondělí 31.8.2020. Od úterý 1.9.2020 začíná nový školní rok.

Oběd je možné odhlásit na emailu: kuchyne.mssromova@seznam.cz. Onemocní-li Vám dítě, je možné si oběd v první den nepřítomnosti dítěte v MŠ vyzvednout. Obědy se nyní vydávají u přístavby!!!

Žádáme rodiče o zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí a prostorách MŠ z důvodu probíhajících stavebních prací. Děkujeme za pochopení

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY A TABLO

Tablo dětí, které po prázdninách odchází z naší MŠ do základní školy je vystavené ve stávající budově – vchod ke Krtečkům a Motýlkům.

Rozloučení s předškoláky proběhne 26.6.2020 v dopoledních hodinách. Zda to bude na zahradě školy či v budově rozhodneme až dle počasí.
MŠ se pokusí rodičům zajisti fotografie z ceremoniálu.

Děkujeme za pochopení

UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

Z DŮVODU REKONSTRUKCE MŠ A ŠKOLNÍ KUCHYNĚ BUDEME OD 15. 6. 2020 DOVÁŽET STRAVU Z MŠ JANA BROSKVY 3.

Cena bude dle platného ceníku této organizace a činí:

 • 1 skupina 3-6 let                  37,- Kč
 • 2 skupina 7-10 let                41,- Kč

Vyzvedávání obědů bude možné pouze v první den nemoci a to v čase 11.30-11.40 hod.

Děkujeme za pochopení

LETNÍ PROVOZ MŠ a ZÁPIS

Letní prázdninový provoz proběhne od: 17. – 31. 8. 2020

Od 1. 7. – 16. 8. 2020 BUDE PROVOZ MŠ PŘERUŠEN

Rodiče dětí z MŠ Šromova na prázdninový provoz své dítě přihlásí do 24. 5. 2020 odpovědí na tento email – popř. sms na tel.: 739382958 ve tvaru:

Jméno a příjmení dítěte – LÉTO ANO (nastoupí k prázdninovému provozu) nebo LÉTO NE (dítě k prázdninovému provozu nenastoupí).  

Nedostaneme-li do tohoto data Vaši odpověď, budeme to považovat za nezájem o prázdninový provoz, proto žádáme i o záporné odpovědi, ať víme, že jste zprávu četli. Děkujeme za pochopení.  Dodatečné přihlášení nebude možné. Místa budeme obsazovat dětmi z jiné MŠ V době prázdninového provozu nepojede školní kuchyně a budeme obědy dovážet ze školní jídelny ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3. Veškeré platby za stravné i úplatu půjdou přes MŠ Šromova.

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc srpen 2020 bude 180,- Kč, neplatí ji děti s povinným předškolním vzděláváním. Splatnost úplaty je do 22. 6. 2020. Zjistěte si u vedoucí školní jídelny, jaký máte aktuální stav konta Vašeho dítěte. V případě přeplatku nemusíte úplatu a stravné hradit. Cena stravného viz řád ŠJ.

Budete-li hlásit dítě v době přerušení provozu naší MŠ do jiné školky, k odpovědi na docházku na prázdninový provoz přidejte informaci, že žádáte o vystavení dokumentů potřebných pro přijetí na letní provoz do jiné MŠ a my Vám je nachystáme.

ZÁPIS PRO DĚTI Z MŠ JANA BROSKVY 3 proběhne ve dne 3.6.2020

K zápisu doručte:

 • Vyplněnou žádost k letnímu provozu – bez lékaře, pokud bude lékař na dokumentech z MŠ
 • Kopii – Evidenčního listu dítěte z MŠ s razítkem lékaře potvrzujícím očkování dítěte, popř. i žádost k předškolnímu vzdělávání dítěte.
 • Kopii rodného listu

Všechny dokumenty vložte do obálky a vhoďte do schránky na budově MŠ, popř. použijte datovou schránku školy.

Rozhodnutí o přijetí bude ředitelka školy vydávat 10.6.2020 v době od 13.00-16.00 hod.

OTEVŘENÍ MŠ

Žádáme rodiče, aby v pondělí 18.5.2020 nenechávali příchod do MŠ na poslední chvíli a dodrželi čas do 8.00 hod.

Dětem prosíme nabalit – tašku s jmenovkou, dostatek náhradního oblečení, uzavíratelný sáček se sterilní rouškou a vše podepsané, další sáček na roušku, se kterou dítě přijde do MŠ (pokud si ji rodič neodnese ihned domů) a láhev na pití na pobyt venku.

Před vstupem změříme dítěti teplotu a odevzdáte paní učitelce čestné prohlášení (kdo nemá tiskárnu, formulář vypíše na místě) s datem 18.5.2020 a dále podepíšete podmínky pro pobyt dítěte v MŠ (tohle nemusíte tisknout, podepíšete je do seznamu)

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání.

Kolektiv MŠ

PROMINUTÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Dle dodatku č. 2 ke Směrnici o předškolní úplatě lze prominout úplatu za předškolní vzdělávání těm dětem, které do MŠ do 30.6.2020 již nenastoupí, protože spadají do skupiny s rizikovými faktory, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví.

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami (dítě s ním žije v domácnosti)
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. při protinádorové léčbě,
 7. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Rodiče mají možnost požádat ředitelku školy o prominutí úplaty, viz příloha. V případě dotazů volejte č. 739 382 958 nebo pište mssromova@seznam.cz

OŠETŘOVNÉ DO KONCE ČERVNA

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na svém včerejším jednání rozhodla o přijetí zákona , kterým schválila prodloužení vyplácení ošetřovného rodičům , kteří se rozhodnou neposlat své dítě do mateřské školy od 1.5.-30.6.2020.

https://petrhladik.cz/rodice-budou-moci-dostavat-osetrovne-az-do-konce-cervna/

V případě, že změníte názor na nástup dítěte do MŠ, žádáme Vás, abyste nás o tom neprodleně informovali. Děkujeme za pochopení.

ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ – 18.5.2020

Vážení rodiče,

z nařízení MMB č.5/2020 je MŠ uzavřena do konce trvání nouzového stavu. Nouzový stav byl prodloužen do 17.5.2020 (a dle sdělení předsedy vlády ČR již nebude dále prodlužován).

MŠ se otevře pro děti opět v pondělí 18.5.2020 v provozním čase 6.30-16.30 hod. Obnovení provozu vyžaduje zvýšená hygienická a epidemiologická opatření a také upravení organizace předškolního vzdělávání. Žádáme rodiče, aby dítě do MŠ přivedli do 8.00 hod.!!!

Před obnovením provozu MŠ se seznamte s „Podmínkami pobytu dítěte v MŠ“, které řeší otázky provozu školy a hygienická opatření (viz příloha). Že jste se s nimi seznámili stvrdíte podpisem při předání dítěte do archu. Dále budeme požadovat odevzdání čestného prohlášení (také viz příloha), bez kterého nebude Vaše dítě do MŠ přijato.

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc květen bude ponížena na částku: 180,- Kč. Tuto částku mají povinnost platit všechny děti, které nejsou v povinném předškolním vzdělávání. V případě, že Vaše dítě do MŠ již nenastoupí, protože spadá do rizikové skupiny, informujte o dané situaci písemně ředitelku školy s dokumentem, který dokazuje rizikovost a úplata Vám bude odpuštěna.

K docházce do MŠ jste všichni automaticky přihlášeni. Nenastoupíte-li nebo nastoupíte-li později, odhlaste se sms zprávou na tel.: 739382958 nebo emailem – mssromovao@seznam.cz  do pondělí 11.5.2020 včetně, po otevření MŠ dále pak u vedoucí školního stravování, jak jste zvyklí (tel: 739382955, kuchyne.mssromova@seznam.cz.

Děkujeme za pochopení a věříme, že společně danou situaci zvládneme.

Petra Putnová, ředitelka školy

MŠ stále uzavřena

Vážení rodiče,

mateřská škola zůstává stále uzavřena.

Vláda ČR prodloužila trvání nouzového stavu, MŠ čeká na hygienická a ediemiologická doporučení, která měla vláda vydat do konce dubna a na podmínky, za kterých bude možné znovu zahájit provoz MŠ.

MMB bude o otevření školek jednat na nejbližší radě.

Děkujeme za pochopení.