ZÁPIS DO MŠ – aktuálně

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 vydalo 3. 4. 2020 MŠMT opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021. http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

V současnosti jednáme o podmínkách zápisu se zřizovatelem a do konce týdne (9.4.) Vás budeme podrobně informovat. Již teď už víme, že zápis do MŠ proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Děkujeme za pochopení

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Omlouvám se za opakování zprávy, ale jsem stále atakována dotazy na školu v přírodě a platby.

S lítostí Vám oznamuji, že na školu v přírodě nepojedeme. Pobyt jsme zrušili na základě situace ohledně COVID- 19 a nedoporučení KHS JMK. Poprvé jsme Vás o této situaci informovali v článku – uzavření MŠ již dne 16.3.2020.

V případě, že jste uhradili částku za školu v přírodě, bude Vám vrácena do konce března zpět na účet a to i těm, co platili hotově.

Děkujeme za pochopení

Domácí příprava

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – mUčení :)

Vážení rodiče a milé děti,

vzhledem k nastalé situaci, kdy je školka pro veřejnost uzavřená, jsme po společné domluvě vypracovaly učební plán, který plynule navazuje na výchovně vzdělávací proces v MŠ a náš Školní vzdělávací program „S človíčkem poznáváme svět“. Tento plán podporuje všestranný rozvoj vašich dětí v souladu s RVP PV. Učební plán funguje jako nabídka činností, rozhodně děti nemusí plnit všechny úkoly. Tímto krokem Vám chceme pomoci naplnit čas strávený v karanténě. Plnění je dobrovolné a pro děti v povinném předškolním vzdělávání dobrovolně povinné. 😉

Plán se skládá z metodiky, učebních pomůcek i samotných úkolů včetně návodů. Nabízené činnosti a aktivity jsou určené převážně pro děti v povinném předškolním vzdělávaní (příprava na nástup do ZŠ), ale dají se využít i pro mladší děti. Proto některé činnosti mají i více úrovní. Prosíme, abyste dětem zakládali pracovní listy a vyhodnocení plánu a po skončení nouzového stavu je přinesli do školky. Listy dětem založíme do portfolia a z vyrobených výrobků uděláme výstavku.

V plánu máte i digitální odkazy a prosíme, abyste dětem pohlídali čas strávený u PC. U některých odkazů se po našem videu spustí další (youtube), vypněte si prosím auto-play. Odkazy na přílohy fungují po stažení dokumentu do Vašeho počítače, v online verzi jen upozorňují na přílohu.

Plány budou mít vždy vymezené časové období a budou vám posílány pomocí speciálně zřízeného e- mailového účtu vzdelavanimssromova@gmail.com. Na tento e-mail můžete psát své dotazy týkající se daného plánu a třeba i zpětnou vazbu s fotkami.

V případě, že Vám nic nepřišlo, napište nám, máme asi Váš starý email a je nutné ho aktualizovat.

Děkujeme za spolupráci, přejeme Vám pevné nervy a Vašim dětem mnoho zdaru. 😊

Kolektiv MŠ Šromova

Dobročinná pomoc …

Magistrát přijímá roušky a nabídky další pomoci. Dobrovolníky koordinuje Masarykova univerzita

Roušky

Pokud máte či ušijete roušky a můžete je zdarma poskytnout k využití v potřebných oblastech veřejných služeb, jejich nonstop příjem probíhá na Kolišti 19, kde funguje stálá služba na vrátnici Odboru sociální péče. Roušky budou přednostně distribuovány do sociální oblasti (domovy pro seniory, terénní pracovníci apod.) a dále pak na úřady městských částí, zdravotnickým zařízením či dopravnímu podniku.

Další pomoc

V případě nabídky jakékoliv další pomoci, jako je poskytnutí látek na roušky nebo dezinfekcí, ale i třeba volných prostor, personálních kapacit apod., se v čase 8.00–15.00 hod. můžete obrátit na tel. číslo 542 173 773, kde se domluvíte s pracovníky magistrátu na dalším postupu. Mimo uvedený čas můžete poslat e-mail na adresu koronavirus@brno.cz.

Dobrovolníci – souběžně řešíme s MU, jestli o tuto publicitu mají zájem Systém náboru a koordinace činnosti dobrovolníků spustila Masarykova univerzita. Přihlásit se jí mohou nejen studenti a zaměstnanci MU, ale individuální zájemci. Kontakt je možný elektronicky. Bližší informace zde:

https://www.muni.cz/koronavirus?fbclid=IwAR1JcKrEGOkpbqWiL_gg_YSf9UCNIM7atbQjDUe3cqq33_rPx8e6vSyYteo#dobrovolnici

OŠETŘOVNÉ

Ošetřovné Vám vystaví ředitelka školy po Vaší předchozí žádosti – emailem, telefonicky.

Potvrzený dokument Vám bude zaslán oskenovaný na Vaši emailovou adresu.

UZAVŘENÍ MŠ

Na základě rozhodnutí Rady města Brna ze dne 16.3.2020 se po dobu vyhlášení nouzového stavu na území statutárního města Brna dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změněn některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů SE ZAKAZUJE s účinností od 16.3.2020 OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ všech zřizovatelů ve školách a školských zařízeních podle zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon). Z tohoto důvodu je naše

MŠ UZAVŘENA

MŠ ruší z nařízení vlády veškeré akce, které měla naplánované. Prosíme rodiče dětí, které byly přihlášené na školu v přírodě, aby neposílali platbu. Pokud se tak již stalo, bude Vám platba zaslána zpět na účet (i těm, co platili hotově). Děkujeme za pochopení.

POSTOJ MŠ KE KORONAVIROVÉ NÁKAZE

Vážení rodiče,

po dnešní schůzce se zřizovatelem ohledně situace s nákazou uzavření MŠ zatím neplánujeme. Budeme však i nadále sledovat situaci a reagovat na ni příslušnými kroky. Nyní jsou zrušeny veškeré akce mimo MŠ (knihovna, návštěva ZŠ, divadla…), kroužky v MŠ zatím probíhají beze změn.

V případě, že by na uzavření došlo, postupujeme Vám dokument a informace ministryně Maláčové ohledně ošetřovného.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/03_11_2020+TZ+-+Rodi%C4%8De+nemusej%C3%AD+kv%C5%AFli+o%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9mu+do+%C5%A1koly.pdf/0d61b5aa-a363-42f3-f581-658e1b900a7b

Dále Vám postupujeme odkazy na instituce a aktuální informace – KHS JMK, MPSV…

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

https://khsbrno.cz/

Vzhledem k závažnosti situace, jsem nucena Vám oznámit, že s okamžitou platností NEBUDOU DO MŠ přijímány DĚTI, které vykazují RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ (rýma, kašel…), které je oslabuje na imunitě a ohrožuje ostatní zdravé děti a dospělé. Začne-li mít dítě v MŠ obtíže, budete vyzváni, abyste si pro něj přijeli a ze školky si jej odvedli.

Děkuji za pochopení