na závěr …

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám v letošním školním roce věnovali. Poslední den ukáplo hodně slziček, ale život jde dál a Vás čeká další etapa života Vašich dětí. Možná nebude už tak bezstarostná, ale určitě bude krásná. Držíme Vám pěsti a dětem přejeme hodně zážitků ve škole, hodnou paní učitelku a prima kamarády kolem sebe.

Pro ty z Vás, se kterými se setkáme na našem prázdninovém provozu v srpnu je tu pár upřesňujících informací.

Prázdninový provoz bude probíhat v přístavbě od 15.8.2022. Děti budou rozdělené následovně:

 • Koťátka – děti ze tříd Krtečků, Koťátek, Medvídků a děti z jiných MŠ
 • Medvídci – děti ze Sluníček, Motýlků a děti z jiných MŠ

Přejeme Vám krásné prázdniny plné sluníčka, zdraví a zážitků… kolektiv MŠ

POSLEDNÍ LOGOPEDIE

Z důvodu celodenního výletu dětí do ZOO Brno bude poslední hodina LOGOPEDIE V PÁTEK 17. 6. 2022.

Děkujeme za pochopení.

VÝLET DO ZOO V BRNĚ

KDY: 16.6.2022

KDO: celá MŠ

S SEBOU:

 • Pohodlné oblečení a obuv (ne gumáky) dle počasí a pokrývku hlavy – vše podepsat
 • Kvalitní batoh na záda a do něj:
  • pláštěnku
  • pití (ideálně 0,75 l) na celý den
  • Jídlo (děti jsou v tento den odhlášené ze stravy v MŠ):
   • dopolední svačinu – např. muffin, ovoce, loupáček, buchta, rohlík s … v množství, které je dítě schopno sníst atd.
   • oběd – např. tousty, řízek s chlebem, zelenina…
   • Svačina – bude konzumována nejspíše až v MŠ
   • Drobný oplatek – např. brumík, tatranka, crosaint … děti rády mlsají 😊

CESTA:

Pojedeme objednanými autobusy od dopravního podniku města Brna. V případě, že Vaše dítě trpí nevolností v autobuse a potřebuje kinedryl – předejte ho paní učitelce na třídě. Návrat bude cca okolo 14.45 hod.

MÁTE OTÁZKY? Oslovte nás a my Vám rády vše zodpovíme 😊  

POZVÁNKA NA AKCI – ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Akce se koná ve středu 8.6.2022 od 15.30 hod. na zahradě v areálu MŠ a je určená pro VŠECHNY děti a rodiče z naší MŠ.

Akce začíná v 15.30 hod. vystoupením divadelního souboru Tetiny. Rodiče si vyzvednou své dítě v MŠ a přejdou s ním na zahradu školy. V případě, že si nestíháte vyzvednout dítě do 15.30 hod. jděte rovnou na zahradu školy, kde v tu chvíli budou všechny děti a převezměte si dítě od paní učitelky zde, nejpozději však v 16.30 hod.

Rodiče si na akci zajistí uzeninu (dle své chuti) a máte-li možnost opékací prut. MŠ zajistí nákup plnotučné hořčice, kečupu a papírových tácků. Pro děti bude po dobu akce připraven pitný režim z MŠ. Na zahradě je možnost sedět na lavečkách pro děti, popř. doporučujeme si vzít i vlastní deku.

Před ukončením akce si zazpíváme táborové písničky s kytarou.

Akce bude ukončena v 18.30 hod., kdy se rodiče s mladšími dětmi odeberou domů. Děti – předškoláci- kteří jsou nahlášeni na spaní, zůstanou s paní učitelkami a budou mít dále vlastní program.

Na Vaši účast se těší kolektiv MŠ Šromova

ODPOLEDNÍ ZAHRADA V ČERVNU

Od 1.6.2022 skončili všechny kroužky v MŠ.

Umožní-li to počasí, budeme DENNĚ chodit i v odpoledních hodinách NA ZAHRADU ŠKOLY v areálu MŠ.

Žádáme rodiče, aby dětem přizpůsobili šatník (nedávejte jim drahé a značkové oblečení), protože děti si hrají v písku, s vodou, běhají a padají ;). Dále žádáme, abyste dětem dávali pokrývku hlavy (kšiltovky, klobouky), jako ochranu před sluncem, podepsanou láhev na pití a máte-li možnost, dejte dětem (popř. odevzdejte paní učitelce) opalovací krém.

Děkujeme

1.6.2022- polodenní výlety

1.6.2022 jdou všechny třídy na polodenní výlet.

Žádáme rodiče, aby v tento den přivedli své děti do 7.30 hod, neboť většinou budeme vycházet dříve z MŠ na MHD.

Motýlci – Rajhradická obora, Rebešovický biotop

Sluníčka – Holásecká jezera

Krtečci – Mariánské údolí

Koťátka – Újezd u Brna – kaplička

Medvídci – Újezd u Brna – kaplička

Dětem dejte pohodlné oblečení a obuv, batoh na záda s pláštěnkou, pitím v uzavíratelné nádobě, kapesníky, drobný oplatek (malý), svačinu budou mít děti z MŠ, včetně ovoce.

Návrat všech výletníků bude na oběd.

Dětem přejeme k jejich svátku vše nej…. :) :) :)

zaměstnanci MŠ

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка    Petra Putnová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

TERMÍN ZÁPISU: / Дата та час запису: 14.6.2022

MÍSTO ZÁPISU: / Місце запису:     MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, ŠROMOVA 55, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Šromova 645/55, 643 00 Brno – Chrlice

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 2

ORGANIZACE ZÁPISU / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2.   Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Brně, dne/дата 11.5.2022                                              

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка PETRA PUTNOVÁ

POZVÁNKA NA VYSTOUPENÍ DĚTÍ

Srdečně zveme rodiče na vystoupení dětí ku příležitosti svátku Dne matek.

Motýlci – 5.5. 2022 od 16.00 hod.

Sluníčka – 5.5.2022 od 16.00 hod. a po vystoupení tvořívá dílnička

Krtečci – 5.5.2022 od 16.00 hod. a po vystoupení tvořívá dílnička

Koťátka – 5.5.2022 od 16.00 hod. a po vystoupení tvořívá dílnička

Medvídci – 12.5.2022 od 16.00 hod. a po vystoupení tvořívá dílnička

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Na základě §3 Vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novelizací a po projednání se zřizovatelem oznamuje ředitelka školy přerušení provozu Mateřské školy Brno, Šromova 55, příspěvkové organizace během letních prázdnin ve dnech 1. 7. – 14. 8. 2022.

https://mschrlice.cz/uredni-deska/

Rodiče mají možnost v době přerušení provozu si zažádat o umístění dítěte do kterékoliv jiné MŠ v městě Brně, která má provoz.

Žádáme rodiče, kteří budou své dítě hlásit do jiné MŠ, aby tuto skutečnost nahlásili paní učitelkám na třídě do 25.4.2022. Ředitelka školy Vám připraví dokumenty, které budete potřebovat pro přijetí. Prosíme o dodržení tohoto data!!!

Na stránkách MMB bývá od května vyvěšen seznam škol s jejich provozy.