POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se uskuteční:

5.9.2023 od 16.00 hod – třída SLUNÍČEK, KRTEČKŮ A MEDVÍDKŮ

6.9.2023 od 16.00 hod – třída MOTÝLKŮ A KOŤÁTEK

V případě, že se nebudete moci zúčastnit, prosíme omluvte se kmenovým paní učitelkám (telefonicky, emailem nebo osobně při předání dítěte). Děkujeme.

Těšíme se na společné setkání.

INFORMACE PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče,

konec prázdnin se blíží a s ním i začátek nového školního roku 2023/2024. MŠ začíná provoz 4.9.2023 od 6.30 hod.

Zde Vám postupuji několik důležitých informací zejména pro nové rodiče:

Novým rodičům z emailu školní kuchyně – kuchyne.mssromova@seznam.cz přijdou 2 maily, ve kterých budou následující informace:

  1. přihlašovací údaje do aplikace strava.cz, které si můžete po přihlášení změnit. Stávajícím rodičům přihlašovací údaje zůstávají.
  2. Variabilní symbol dítěte a číslo účtu, na který budete zasílat platbu ve výši 1420,-Kč, která se skládá z úplaty za předškolní vzdělávání (500 Kč a neplatí ji pouze děti v posledním roce před nástupem do ZŠ- tzv. předškoláci) a stravného (děti ve věkové kategorii 3-6 let ji mají za 920 Kč za měsíc). I zde platí informace, že VS dětem zůstává po celou dobu docházky do MŠ.

Trvalé příkazy na platby si nastavte ideálně mezi 1.-5 dnem v měsíci. Nastavte si platbu pouze na 10 měsíců (9/2023-6/2024). Dětem během roku vznikají přeplatky, které jsou vyúčtovány na konci školního roku tj. po ukončení prázdninového provozu (červenec – srpen).

DŮLEŽITÉ!!!! Všechny přijaté děti jsou od 4.9.2023 přihlášené ke stravě. V případě, že budete do MŠ nastupovat později (dovolená, nemoc dítěte), nezapomeňte si odhlásit stravu v aplikaci.

Žádáme rodiče dětí s dietním omezením – alergiemi, aby se spojili s vedoucí školního stravování a úzce s ní spolupracovali.

V případě dotazů k provozu MŠ volejte ředitelku školy Petru Putnovou – 739382958 nebo pište maily mssromova@seznam.cz.

Pro informace o stravování volejte paní Melánii Demkovou – 739382955, mail: kuchyne.mssromova@seznam.cz

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že projekt „Bezplatná strava“, který probíhá v MŠ, mění svá pravidla.

V současné době bylo možné se do projektu přihlásit přes úřad práce, který školám vytipoval děti z rodin v sociální nouzi = rodiny, které pobírají příspěvek hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení). Rodiče dětí zařazených do projektu byli ušetřeni plateb za stravné, jídlo mají děti hrazené z projektu.

Nyní bude veškerou agendu řešit škola. Abyste do projektu byli zařazeni, je nutné:

  1.  oslovit ředitelku školy a nahlásit jí, že máte zájem o zařazení do projektu a splňujete podmínky (tel.: 739382958, mssromova@seznam.cz)
  2. vyplnit Čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci (kterou Vám dodá ŘŠ, popř. ke stažení pod textem) a doložit, že pobíráte dávky hmotné nouze – vše k rukám ředitelky školy.

Termín pro přihlášení se do projektu na školní rok 2023/2024 je do 30. 6. 2023!!!

Po tomto datu nebude již možné se do projektu nahlásit.

Děkujeme za pochopení.   

GRATULACE SPORTOVCŮM

10.5.2023 se uskutečnila sportovní olympiáda dětí mateřských škol v Brně – Slatině.

Z naší MŠ se akce účastnilo vybraných 18 dětí. Děti soutěžily ve třech disciplínách – běh, skok do dálky a hod.

Naši nejmenší přivezli 3 medaile, 1 stříbrnou a dvě bronzové. Sportovcům moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší MŠ.

OMEZENÍ V OKOLÍ MŠ

Od čtvrtka 11.5.2023 začnou stavební práce na vybudování nájezdu – rampy ke školní jídelně.

Výdej obědů pro rodiče dětí bude z šedé budovy, na fasádě sluníčko, vedle vchodu do MŠ.

Žádáme všechny rodiče, aby po dobu stavebních prací si své děti hlídali a dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí MŠ.
Děkujeme za pochopení.

PREZENTACE POZNATKŮ Z VÝJEZDU NA SLOVENSKO V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS+

Srdečně zveme rodiče dětí, které se účastnily výjezdu v rámci projektu Erasmus + „Partnerství za kopečky – skupinová mobilita žáků/dětí “ na setkání, při kterém se dozví poznatky z naší cesty a mohou shlédnout fotografie a videa.

Akce se mohou účastnit i náhradníci, popř. ti, které to zajímá, avšak do naplnění kapacity třídy.

Společné setkání se uskuteční v úterý 25.4.2023 v 16.30 hod. ve třídě Medvídků.

PŘERUŠENÍ PROVOZU V LÉTĚ 2023

Žádáme rodiče o vypsání docházky dětí na letní prázdninový provoz do archů u tříd. Po vypsání docházky již nemusíte hlásit dítě k prázdninovému provozu v naší MŠ v zápise na letní provoz (s dítětem je automaticky počítáno).

Ředitelka školy stanovuje úplatu na letní prázdninový provoz ve výši 270,- Kč.

Dětem, které rodiče v archu odhlásí z docházky o letních prázdninách do MŠ a mají povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání, bude odpuštěna.

Upozorňujeme rodiče, že v době přerušení provozu naší MŠ mají možnost umístit své dítě do jiné MŠ v rámci města Brna.

K umístění budete potřebovat z MŠ ofocený evidenční list dítěte s potvrzením lékaře o očkování dítěte, popř. žádost o předškolní vzdělávání. Tyto dokumenty Vám vystaví ředitelka školy. Kdo bude chtít umístit dítě o prázdninách do jiné MŠ nahlaste tuto skutečnost paní učitelkám do konce března (napište poznámku do archu k prázdninovému provozu – chci dokumenty na léto).

ŠKOLNÍ JÍDELNA – od března nový systém objednávání obědů v MŠ – STRAVA.CZ

Vážení rodiče,

v rámci zkvalitňování služeb jídelny zavádíme novou službu OBJEDNÁVÁNÍ stravy internetem – STRAVA.CZ

Aplikace Strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli.  Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem.

V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu Vašeho konta. Můžete také sledovat historii Vašich objednávek a plateb za stravu.

Na jídelníčku vždy najdete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech.

Uživatelské jméno a heslo Vám bude odesláno v pátek 24.2.2023 z mailu školní jídelny. V případě, že byste mail nedostali (prosím prohlédněte si i nevyžádanou poštu a spamy), obraťte se na vedoucí školní jídelny a ta Vám potřebné údaje sdělí.

Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety můžete zdarma stáhnout na Google Play nebo Appstore, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz

A jak bude vypadat objednávání a odhlašování stravy v praxi?

Na začátku dostanete uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do aplikace, kterou najdete na adrese www.strava.cz.

Přihlásit se můžete na počítači, mobilu či tabletu. Aplikaci si také můžete přímo stáhnout do svého mobilního telefonu a mít tak přístup k informacím kdykoliv.

Číslo školní jídelny je: 2916

Děti mají stravu trvale přihlášenou, Vy, jako rodič pouze odhlašuje. Když dítě například náhle onemocní, jednoduše přes aplikaci odhlásíte stravu na nejbližší možný den a na celé období, kdy předpokládáte, že dítě nebude do školky docházet. Když se dítě uzdraví dřív, jednoduše mu stravu přes aplikaci znovu přihlásíte. Tím, že je dítě přihlášeno ke stravě, dáváte informaci školce, že bude ten den dítě přítomno.

Vedoucí každý den rozešle e-mailem po třídách seznam dětí, kde je napsáno, kdo má přihlášenou stravu. Ten, kdo na seznamu není, nemá stravu a správně by do školky neměl být ten den přijat.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Oznamujeme rodičům, že od 1.2.2023 má mateřská škola novou vedoucí školní jídelny. Jmenuje se Melánie Demková.

Kontakty na vedoucí zůstávají platné:

mail: kuchyne.mssromova@seznam.cz

telefon: 739 382 955

Nová vedoucí bude na pracovišti ve dnech:

pondělí – 7.30-14.00

středa – 7.30-14.00

pátek – 7.30-13.00

Starý mobil do školky

Mateřská škola stále vybírá staré nefunkční mobilní telefony do soutěže.

Máte li doma takový, pomůže nám, když se ho zbavíte odevzdáním paní učitelce. Potřebujeme nasbírat 40 mobilních přístrojů.

Na odevzdání je čas do 18.1.2023

Děkujeme za pomoc.