VEŘEJNÉ ČTENÍ V KNIHOVNĚ

Vážení rodiče, upozorňujeme Vás na zajímavou akci v naší městské části. Knihovna Jiřího Mahena s pobočkou v Brně – Chrlicích si dovoluje pozvat své příznivce, čtenáře z řad malých i velkých, zejména nejmenší nečtenáře a všechny dobré posluchače na první ze série veřejných čtení, tentokrát z dětské knihy Olivera Jefferse Den, kdy řekly voskovky Dost .

Akce proběhne ve čtvrtek 19. 9. 2019 v 17:00 hodin přímo v prostorách chrlické knihovny.

Součástí programu bude malování – jak jinak než voskovkami!

Workshop pro předškolní děti a jejich rodiče

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že odbor školství připravil cyklus seminářů věnovaných přípravě dětí v mateřské škole na vstup do 1. třídy.

V rámci tohoto cyklu nabízíme semináře pro pedagogy a rodiče předškolních dětí. Součástí prvního semináře bude praktická ukázka předškolní přípravy s využitím pracovních listů, her a pohybových aktivit z publikace Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky.

Termín:    9. 10. 2019

Časy:        od 16:00 – 17:15 hod.

         od 17:30 – 18:45 hod.

Lektorky: Mgr. Irena Košutová a MUDr. Jana Martincová, autorky komplexní předškolní přípravy Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky

Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, školící místnost Podkova

Registrace probíhá na webu http://materskeskoly.brno.cz v sekci host.

Upozornění: Setkání je určeno nejen pro rodiče předškolních dětí, ale zejména pro budoucí prvňáčky, aby si aktivity sami vyzkoušeli.

Materiály obdržíte na místě.

NOVÝ EMAIL ŠKOLNÍ JÍDELNY

Upozorňujeme rodiče na změnu emailu školní jídelny pro odhlašování dětí ze stravy a komunikaci s vedoucí školní jídelny.

Nový email: kuchyne.mssromova@seznam.cz

Pozvánka na třídní schůzky

Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky, které se konají v 15.30 hod.

 • Motýlci – 5.9.2019
 • Sluníčka – 3.9.2019
 • Krtečci  – 4.9.2019
 • Koťátka – 4.9.2019
 • Medvídci – 3.9.2019

Žádáme rodiče, aby přišli bez dětí, popř. přijaté děti mohou zůstat v MŠ do 16.30 hod.

Děkujeme a těšíme se na setkání smiley

Nabídka práce

Mateřšká škola hledá pracovníka na pozici školního asistenta s úvazkem 0,5. Požadujeme pedagogické vzdělání nebo kurz pro asistenty pedagoga. Pracovní doba 8.00-12.00 hod.

Nástup je možný ihned. Životopisy posílejte na mssromova@seznam.cz.

Další informace na tel.: 739 382 958

Mateřská škola Brno, Šromova 55, příspěvková organizace srdečně zve rodiče s dětmi na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KDY: pátek 12. 4. 2019

V KOLIK: 15.00 – 18.00 hod.

Přijďte se seznámit s prostředím školy a zahrad, s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy. Rádi Vám zodpovíme otázky ohledně vzdělávání i stravování Vašich dětí…

Na shledání se těší kolektiv zaměstnanců MŠ Šromova

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zápis do MŠ proběhne elektronickou formou.

Zákonný zástupce si na níže uvedených místech zajistí přihlášku, kterou (u koho vyžaduje zákon) nechá potvrdit u lékaře.

Přihlášku je možné získat:

 • NA INTERNETU:     1.4. – 30. 4. 2019          www.zapisdoms.brno.cz
 • OSOBNĚ V MŠ:      10. 4. 2019 od 8.00 – 16.00 hod.
 • OŠMT MMB:          Dominikánské nám. 3 Brno, Mgr. Dagmar Hanáková

Sběr přihlášek v Mateřské škole Brno, Šromova 55, příspěvkové organizaci proběhne ve dnech:

 • 2. 5. 2019 od 8.00 – 11.30    13.00 – 17.00
 • 3. 5. 2019 od 8.00 – 12.00

Doporučujeme rodičům, kteří se chystají k zápisu do MŠ s dítětem, využít čtvrteční (2.5.) odpolední termín. Zápis bude probíhat ve třídě Motýlků a čekání si můžete zkrátit hrou ve třídě. Dopolední zápis bude probíhat v ředitelně školy.

S sebou:

 • Vyplněnou a od lékaře potvrzenou přihlášku (potvrzení o očkování se netýká dětí, které budou od 1. 9. 2019 plnit povinné předškolní vzdělávání)
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz
 • Doklad o trvalém bydlišti dítěte, je-li odlišné od zákonných zástupců

Od 1. 9. 2017 je podle zákona č. 178/2016 Sb. POVINNÉ předškolní vzdělávání pro děti, které dovrší 5 let do zahájení povinné školní docházky. Máte-li dítě ve věku, na který se povinné vzdělávání vztahuje a dosud MŠ nenavštěvuje, musíte s ním jít k zápisu do MŠ. Pro děti, které již MŠ navštěvují, se z pohledu zápisu nic nemění. Nadále zůstávají v MŠ, kam byly přijaté k předškolnímu vzdělávání a povinnou předškolní docházku plní v ní.

Všechny mateřské školy mají vymezenou spádovost. Statutární město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku č.2/2019, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol ve městě Brně.

Spádový obvod pro MŠ Brno, Šromova 55:

Břetislavova, Ctiradova, Davídkova, Jánošíkova, K Sídlišti, Okrajová, Pěkná, Podhrázní, Pod Mezí, Rebešovická (lichá č. 37 – 75c a sudá č. 2 – 36a), Roviny, Spádová, Šromova, Tovární, U Jezu, Zámecká (lichá od č. 27 a sudá od č. 22 do konce).

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

      ŠKOLKA V PŘÍRODĚ (ŠvP) – Penzion Zubr, 3. – 8. 6. 2019

Žádáme rodiče přihlášených dětí na školku v přírodě o úhradu ve výši 3000,- Kč    do 15. 3. 2019 na účet školy pod variabilním symbolem dítěte.

Budete-li požadovat POTVRZENÍ, je nutné úhradu provést HOTOVĚ a MŠ Vám vystaví příjmový doklad.

 

SCHŮZKA RODIČŮ před školou v přírodě se uskuteční  24.4.2019 v 16.00 hod. ve třídě Krtečků.

Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí. Na schůzce Vám budou předány potřebné dokumenty k vyplnění a informace o organizaci ŠvP, odjezdu atd… V případě, že se nebudete moci zúčastnit, žádáme Vás o omluvu u paní učitelky na třídě.

 

CESTOVÁNÍ ŠESTILETÝCH DĚTÍ MHD

Žádáme rodiče předškoláků, kteří dovršili 6 – ti let, aby před každou akcí MŠ, kam se budeme dopravovat prostřednictvím MHD Brno, odevzdali PRŮKAZKU DÍTĚTE S NULOVÝM KUPÓNEM paní učitelce na třídě. Nelze použít fotokopii, musí to být originál.

Nemáte-li ji vyřízenou, informujte paní učitelky a my dětem zajistíme platnou jízdenku.

Informace MHD BRNO k cestování dětí od 6-10 let:

Děti od 6 do 10 let mohou cestovat po Brně v zónách 100 + 101 bezplatně všemi linkami IDS JMK včetně vlaků. Musí si ovšem vyřídit průkazku a bezplatný kupón. K vyřízení děti potřebují 1 fotografii + 30 Kč. Kupónů lze vystavit i více (pro účely MŠ, prarodiče…).

Bez průkazky s bezplatným kupónem cestují za zlevněné jízdné.

Děkujeme za pomoc