Angličtina – zrušena

Kroužek angličtiny paní učitelky Cincialové Jany bude zítra tj. 5.12.2023 z důvodu nemoci zrušen. Hodina bude nahrazena v náhradním termínu.

Omlouváme se za komplikace.

Návštěva divadla Radost

Vážení rodiče,

v úterý 28.11.2023 pojedeme se všemi dětmi do divadla Radost na pohádku Kuba a Kuba Kubikula.

Žádáme Vás, abyste své dítě přivedli nejpozději v 7.45 hod. Pojedeme objednaným autobusem MHD ze zastávky Chrlice nádraží, kam se s dětmi musíme přemístit.

Děti slušně oblečte /prosíme nedávejte jim kombinézy:)/, v případě, že by hrozil déšť, prosíme o batoh s pláštěnkou, protože do divadla se pojede za každého počasí.

Svačinu dostanou děti z MŠ. Návrat je plánovaný na oběd.

V případě dotazů neváhejte oslovit Vaše kmenové paní učitelky :)

STÁVKA

Vážení rodiče,

jak již víte z médií, školské odbory vyhlásily na den 27. 11.  2023 jednodenní stávku ve školách a školských zařízeních z následujících důvodů:

● zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
● zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
● nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

V našem zařízení byl zřízen stávkový výbor a všichni zaměstnanci vyjádřili svůj jednoznačný postoj se ke stávce připojit.

Dovolte tedy, abychom Vás tímto upozornili, že pokud se panu ministrovi nepodaří v následujících dnech vyjednat s vládou přijatelný kompromis, MŠ Šromova se ke stávce 27. 11. 2023 připojí a v tento den přeruší provoz.

Vyjádření školských odborů ke stávce

Platby za kroužky

Vážení rodiče,

od října začaly kroužky v MŠ.

Úplatu za kroužky lze hradit následovně:

  • HOTOVĚ – předáte paní učitelkám hotovost a po zaúčtování do pokladny organizace Vám bude vystaven doklad – lze použít pro pojišťovnu
  • BEZHOTOVOSTNĚ
    • Chci doklad pro pojišťovnu – v tomto případě je nutné vyčkat na vystavení faktura a až následně ji uhradit
    • Nechci doklad – můžete zaslat platbu na účet školy s variabilním symbolem dítěte a do poznámky uvést o jaký kroužek se jedná, popř. kroužky

Angličtina – 1500,-Kč na rok

Pohybový kroužek – Sportík – 1500,- na rok

Pohybový kroužek – Břišní tance – 1500,- na rok

Logopedie – 1000,- Kč na pololetí

ESS nehraďte, čekáme na listopad, aktuální cenu za materiály a bude upřesněno. K platbě budete vyzváni.

Plavání a Jóga se neplatí přes MŠ. Lektoři Vám vystaví vlastní faktury – vyčkejte.

KE VŠEM PLATBÁM JE NUTNÉ DÁT DO POZNÁMKY ZA JAKÝ KROUŽEK JE PLATBA POSÍLÁNA….

V případě dotazů se na nás obraťte.

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se uskuteční:

5.9.2023 od 16.00 hod – třída SLUNÍČEK, KRTEČKŮ A MEDVÍDKŮ

6.9.2023 od 16.00 hod – třída MOTÝLKŮ A KOŤÁTEK

V případě, že se nebudete moci zúčastnit, prosíme omluvte se kmenovým paní učitelkám (telefonicky, emailem nebo osobně při předání dítěte). Děkujeme.

Těšíme se na společné setkání.

INFORMACE PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče,

konec prázdnin se blíží a s ním i začátek nového školního roku 2023/2024. MŠ začíná provoz 4.9.2023 od 6.30 hod.

Zde Vám postupuji několik důležitých informací zejména pro nové rodiče:

Novým rodičům z emailu školní kuchyně – kuchyne.mssromova@seznam.cz přijdou 2 maily, ve kterých budou následující informace:

  1. přihlašovací údaje do aplikace strava.cz, které si můžete po přihlášení změnit. Stávajícím rodičům přihlašovací údaje zůstávají.
  2. Variabilní symbol dítěte a číslo účtu, na který budete zasílat platbu ve výši 1420,-Kč, která se skládá z úplaty za předškolní vzdělávání (500 Kč a neplatí ji pouze děti v posledním roce před nástupem do ZŠ- tzv. předškoláci) a stravného (děti ve věkové kategorii 3-6 let ji mají za 920 Kč za měsíc). I zde platí informace, že VS dětem zůstává po celou dobu docházky do MŠ.

Trvalé příkazy na platby si nastavte ideálně mezi 1.-5 dnem v měsíci. Nastavte si platbu pouze na 10 měsíců (9/2023-6/2024). Dětem během roku vznikají přeplatky, které jsou vyúčtovány na konci školního roku tj. po ukončení prázdninového provozu (červenec – srpen).

DŮLEŽITÉ!!!! Všechny přijaté děti jsou od 4.9.2023 přihlášené ke stravě. V případě, že budete do MŠ nastupovat později (dovolená, nemoc dítěte), nezapomeňte si odhlásit stravu v aplikaci.

Žádáme rodiče dětí s dietním omezením – alergiemi, aby se spojili s vedoucí školního stravování a úzce s ní spolupracovali.

V případě dotazů k provozu MŠ volejte ředitelku školy Petru Putnovou – 739382958 nebo pište maily mssromova@seznam.cz.

Pro informace o stravování volejte paní Melánii Demkovou – 739382955, mail: kuchyne.mssromova@seznam.cz