DOPRAVKA – KOBLÍŽEK

Vážení rodiče,

v úterý 26.1. 2021 pojedou děti v povinném předškolním vzdělávání na Dopravní hřiště Riviéra.  Prosíme rodiče, aby dovedli děti do MŠ nejpozději v 7:45. Svačinu zajišťuje MŠ, vracet se budeme na oběd.

Pojedeme objednaným autobusem, přesto prosíme rodiče, aby dětem dali s sebou roušku, prstové rukavice, batůžek s pitím a s pláštěnkou.

Pedagogové budou dbát na zvýšené hygienické podmínky (desinfekce rukou před a po jídle a po výstupu z autobusů).

Děkujeme

Akce 2020/2021

Již brzy zde najdete přehled akcí naplánovaných na 1.pololetí školního roku 2020/2021.

KLUB RODIČŮ

Při naší mateřské škole funguje Klub rodičů a přátel školy.
Každá třída MŠ má v Klubu svého zástupce. Budete-li mít dotazy, náměty k činnosti Klubu, kontaktujte rodiče – zástupce, jeho jméno bude uveřejněno na nástěnce MŠ nebo paní učitelky na třídě.

Příspěvek do klubu rodičů se vybírá za každé dítě navštěvující MŠ ve výši         1000,- Kč za školní rok. Platba se hradí v hotovosti paní učitelkám na třídě oproti příjmovému dokladu (lze ji rozdělit na pololetí – 500,- Kč v září a 500,- Kč v lednu). Informace o čerpání peněz z Klubu jsou vyvěšeny na nástěnkách MŠ.