Návštěva Technického muzea Brno

V úterý 22.10.2019 jedou předškoláci ze všech tříd do Technického muzea v Brně na výchovně vzdělávací program : „Protože práce šlechtí“

Děti do MŠ přiveďte do 7.45 hod. Jedou MHD. Má-li dítě 6 let, prosíme, dejte mu průkazku na MHD. Nemáte-li ji vyřízenou, upozorněte paní učitelku a my zajistíme dítěti jízdenku. Návrat dětí bude na oběd.

S sebou: batoh na záda, pláštěnku (dostatečně velkou a funkční), pití v uzavíratelné láhvi. Svačinu děti dostanou z MŠ. Prosíme nedávejte dětem bonbony apod…

POZVÁNKA NA BESEDU -BACHOVY ESENCE

Srdečně zveme rodiče i širokou veřejnost na besedu s tématem – BACHOVY ESENCE.

Akce se uskuteční 26.9.2019 v 16.00 hod ve třídě Koťátek – přístavba (červená budova), vstup brankou, zvonek Koťátka, třída v přízemí.

Vstup na akci je zdarma.

Na místě se mimo jiné dozvíte jak zvládnout strach, vztek, smutek a další emoce nejen u dětí právě pomocí Bachových esencí. Bude pro Vás připravena ukázka esencí, možnost konzultace, popř. zakoupení některého výrobku.

Beseda leták

Na setkání s Vámi se těší kolektiv MŠ a lektorka paní Bc. Darina Šindelářová

KLUB RODIČŮ

Při naší mateřské škole funguje Klub rodičů a přátel školy.
Každá třída MŠ má v Klubu svého zástupce. Budete-li mít dotazy, náměty k činnosti Klubu, kontaktujte rodiče – zástupce, jeho jméno bude uveřejněno na nástěnce MŠ nebo paní učitelky na třídě.

Příspěvek do klubu rodičů se vybírá za každé dítě navštěvující MŠ ve výši         1000,- Kč za školní rok. Platba se hradí v hotovosti paní učitelkám na třídě oproti příjmovému dokladu (lze ji rozdělit na pololetí – 500,- Kč v září a 500,- Kč v lednu). Informace o čerpání peněz z Klubu jsou vyvěšeny na nástěnkách MŠ.