Kalendář akcí na duben a květen 2024

DUBEN
 dle domluvyHovorové hodiny
4.4.9.45, 10.30Knihovna Chrlice – Koťátka a Medvídci
5.4. 15.00-18.00Den otevřených dveří v MŠ
8.4.9.30, 10.30Divadlo – Knoflíček a Gombíčka (československé divadlo)
9.4.Od 8.00Jarní focení budova A + třídní kolektivy
10.4.Od 8.00Jarní focení budova B + třídní kolektivy
11.4. 18.4.9.45, 10.30 10.30Knihovna Chrlice – Sluníčka, Krtečci Knihovna Chrlice – Motýlci
18.4.15.30Jarní akce s rodiči na zahradě MŠ
19.4.Od 8.00Mobilní planetárium
23.-24.4.Vybrané dětiErasmus+ Slovensko, Kanianka
30.4.dopoledneČarodějnický karneval na třídách
KVĚTEN
upřesníme Návštěva předškoláků v ZŠ
14.5.15.30 OPRAVA TŘÍD – Besídka pro maminky – Motýlci a Koťátka
14.5.9.15Návštěva ZUŠ – pouze starší děvčata
15.5.dopoledneOlympiáda Slatina – vybrané děti
16.5.15.30OPRAVA TŘÍD – Besídka pro maminky – Sluníčka, Krtečci a Medvídci
17.5.9.00,10.00,11.00 Budova AProgram Malý zemědělec
20.5.9.30, 10.30 Budova BProgram Malý zemědělec
30.5. Spaní v MŠ – předškoláci
31.5.9.00Skákací hrad na zahradě MŠ
31.5.15.30Rozloučení s předškoláky – Tetiny, opékání špekáčků

Další akce a přesná data plánovaných akcí budou včas vyvěšeny na webu školy a na nástěnkách u každé třídy.

VÝUKOVÝ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve středu 25.10.2023 pojedou předškoláci na výukový environmentální program „Dědek řepu zasadil“ do Otevřené zahrady na Údolní ulici.

Sraz všech dětí je do 7.25, odchod od MŠ je 7.30 hod. Žádáme rodiče o dodržení času, neboť jedeme MHD a vlak nám odjíždí 7.46 z nádraží Chrlice.

Dětem dejte batůžek s pláštěnkou a pitím. Svačinu dostanou z MŠ.

Návrat bude na oběd.

V případě dotazů kontaktujte paní učitelky na třídách nebo ředitelku školy.

STAREZ-SPORT, a.s.

Postupujeme Vám časopis Sportujeme v Brně od společnosti Starez-Sport, a.s., s kterou školy v městě Brně spolupracují…

Vážení čtenáři, vážení sportovní přátelé,

připravili jsme pro Vás další vydání sportovního čtvrtletníku „SPORTUJEME V BRNĚ“. V tomto časopise z oblasti brněnského sportu naleznete články, rozhovory, nabídky a informace, které jsou pro vás zajímavé, důležité nebo inspirující.

Časopis Sportujeme v Brně si můžete prohlédnout zde.

KLUB RODIČŮ

Při naší mateřské škole funguje Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Jana Broskvy a MŠ Šromova, z.s. 
Každá třída MŠ má v Klubu svého zástupce. Budete-li mít dotazy, náměty k činnosti Klubu, kontaktujte rodiče – zástupce, jeho jméno bude uveřejněno na nástěnce MŠ nebo paní učitelky na třídě.

Příspěvek do klubu rodičů se vybírá za každé dítě navštěvující MŠ ve výši 1500,- Kč za školní rok (150,-Kč za měsíc). Platba se hradí v hotovosti paní učitelkám na třídě oproti příjmovému dokladu (lze ji rozdělit na pololetí – 700,- Kč v září a 800,- Kč v lednu). Informace o čerpání peněz z Klubu jsou vyvěšeny na nástěnkách MŠ.