VÝUKOVÝ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve středu 25.10.2023 pojedou předškoláci na výukový environmentální program „Dědek řepu zasadil“ do Otevřené zahrady na Údolní ulici.

Sraz všech dětí je do 7.25, odchod od MŠ je 7.30 hod. Žádáme rodiče o dodržení času, neboť jedeme MHD a vlak nám odjíždí 7.46 z nádraží Chrlice.

Dětem dejte batůžek s pláštěnkou a pitím. Svačinu dostanou z MŠ.

Návrat bude na oběd.

V případě dotazů kontaktujte paní učitelky na třídách nebo ředitelku školy.

STAREZ-SPORT, a.s.

Postupujeme Vám časopis Sportujeme v Brně od společnosti Starez-Sport, a.s., s kterou školy v městě Brně spolupracují…

Vážení čtenáři, vážení sportovní přátelé,

připravili jsme pro Vás další vydání sportovního čtvrtletníku „SPORTUJEME V BRNĚ“. V tomto časopise z oblasti brněnského sportu naleznete články, rozhovory, nabídky a informace, které jsou pro vás zajímavé, důležité nebo inspirující.

Časopis Sportujeme v Brně si můžete prohlédnout zde.

KLUB RODIČŮ

Při naší mateřské škole funguje Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Jana Broskvy a MŠ Šromova, z.s. 
Každá třída MŠ má v Klubu svého zástupce. Budete-li mít dotazy, náměty k činnosti Klubu, kontaktujte rodiče – zástupce, jeho jméno bude uveřejněno na nástěnce MŠ nebo paní učitelky na třídě.

Příspěvek do klubu rodičů se vybírá za každé dítě navštěvující MŠ ve výši 1500,- Kč za školní rok (150,-Kč za měsíc). Platba se hradí v hotovosti paní učitelkám na třídě oproti příjmovému dokladu (lze ji rozdělit na pololetí – 700,- Kč v září a 800,- Kč v lednu). Informace o čerpání peněz z Klubu jsou vyvěšeny na nástěnkách MŠ.