VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ SPOJENÉ S TVOŘIVOU DÍLNIČKOU.

TERMÍNY VYSTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD JSOU NÁSLEDUJÍCÍ: Medvídci – 3.12.2019 od 16.00 hod. Koťátka – 10.12.2019 od 16.00 hod. Motýlci – 12.12.2019 od 16.00 hod. Sluníčka – 12.12.2019 od 16.00 hod. Krtečci – 12.12.2019 od 16.00 hod.

S sebou dobrou náladu a něco pro děti za odměnu (cukroví, ovoce, sušenky…) Na příjemné setkání s Vámi a navození vánoční atmosféry se těší kolektiv MŠ Šromova

Změna termínu vánočního divadla

Dne 9.12.2019 se ruší divadlo pana Urbana s představením „Slyšte, slyšte, aneb co se stalo v Betlémě“. Divadlo proběhne v novém termínu a to dne 18.12.2019. Divadelní společnost Urban se tímto omlouvá za způsobené komplikace. Děkujeme za pochopení.

POCHOD SV. MARTINA

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Jana Broskvy a MŠ Šromova z.s. ve spolupráci s ÚMČ Brno – Chrlice pořádá pochod Sv. Martina.

Pochod se uskuteční v neděli 10.11.2019, sraz všech zúčastněných je v 17.00 hod před budovou základní školy. Vezměte si s sebou rolničky, lampiony a dobrou náladu :). Předpokládaný konec je v 18.15 hod. na tenisovém hřišti, kde bude připraven teplý čaj, sladká odměna a ohnivá show pro děti.

KARNEVAL V MŠ

V pondělí 4.11.2019 bude mít třída Krtečků a Sluníček karneval. Žádáme rodiče, aby dětem dali masky v duchu Halloweenu (duch, čaroděj, dýně, strašák….). Děti můžete do kostýmů obléknout od rána.

děkujeme

Návštěva Technického muzea Brno

V úterý 22.10.2019 jedou předškoláci ze všech tříd do Technického muzea v Brně na výchovně vzdělávací program : „Protože práce šlechtí“

Děti do MŠ přiveďte do 7.45 hod. Jedou MHD. Má-li dítě 6 let, prosíme, dejte mu průkazku na MHD. Nemáte-li ji vyřízenou, upozorněte paní učitelku a my zajistíme dítěti jízdenku. Návrat dětí bude na oběd.

S sebou: batoh na záda, pláštěnku (dostatečně velkou a funkční), pití v uzavíratelné láhvi. Svačinu děti dostanou z MŠ. Prosíme nedávejte dětem bonbony apod…

POZVÁNKA NA BESEDU -BACHOVY ESENCE

Srdečně zveme rodiče i širokou veřejnost na besedu s tématem – BACHOVY ESENCE.

Akce se uskuteční 26.9.2019 v 16.00 hod ve třídě Koťátek – přístavba (červená budova), vstup brankou, zvonek Koťátka, třída v přízemí.

Vstup na akci je zdarma.

Na místě se mimo jiné dozvíte jak zvládnout strach, vztek, smutek a další emoce nejen u dětí právě pomocí Bachových esencí. Bude pro Vás připravena ukázka esencí, možnost konzultace, popř. zakoupení některého výrobku.

Beseda leták

Na setkání s Vámi se těší kolektiv MŠ a lektorka paní Bc. Darina Šindelářová

KLUB RODIČŮ

Při naší mateřské škole funguje Klub rodičů a přátel školy.
Každá třída MŠ má v Klubu svého zástupce. Budete-li mít dotazy, náměty k činnosti Klubu, kontaktujte rodiče – zástupce, jeho jméno bude uveřejněno na nástěnce MŠ nebo paní učitelky na třídě.

Příspěvek do klubu rodičů se vybírá za každé dítě navštěvující MŠ ve výši         1000,- Kč za školní rok. Platba se hradí v hotovosti paní učitelkám na třídě oproti příjmovému dokladu (lze ji rozdělit na pololetí – 500,- Kč v září a 500,- Kč v lednu). Informace o čerpání peněz z Klubu jsou vyvěšeny na nástěnkách MŠ.