SEMINÁŘ PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

odbor školství a mládeže připravil pro rodiče předškolních dětí ONLINE seminář, který se koná dne 29. 4. 2021 s lektorkou Mgr. Jiřinou Bednářovou.

Téma: Aby čtení bylo radostí, aneb jak podpořit dobrého čtenáře.

Registrace:  do 27. 4. 2021 do 18:00 hod.

Anotace: 

V podvečerním povídání se zaměříme téma spojené se zahájením školní docházky, a to na čtení budoucího školáka. Budeme si zamýšlet nad tématy a otázkami:

Co je dobré o čtení vědět?

Jak může rodina ovlivnit čtení dítěte?

Jaké předpoklady by dítě mělo mít rozvinuté, aby dobře četlo?

Je moje dítě připravené na čtení?

Jak vývoj řeči ovlivňuje čtenářské dovednosti?

Můžeme předejít případným potížím ve čtení?

Nezapomeneme ani na téma, jak vybudovat vztah dítěte ke čtení.

Seminář je hrazen z projektu MAP II.  

Akce 2020/2021

Již brzy zde najdete přehled akcí naplánovaných na 1.pololetí školního roku 2020/2021.

KLUB RODIČŮ

Při naší mateřské škole funguje Klub rodičů a přátel školy.
Každá třída MŠ má v Klubu svého zástupce. Budete-li mít dotazy, náměty k činnosti Klubu, kontaktujte rodiče – zástupce, jeho jméno bude uveřejněno na nástěnce MŠ nebo paní učitelky na třídě.

Příspěvek do klubu rodičů se vybírá za každé dítě navštěvující MŠ ve výši         1000,- Kč za školní rok. Platba se hradí v hotovosti paní učitelkám na třídě oproti příjmovému dokladu (lze ji rozdělit na pololetí – 500,- Kč v září a 500,- Kč v lednu). Informace o čerpání peněz z Klubu jsou vyvěšeny na nástěnkách MŠ.