SPANÍ V MŠ

Maminko a tatínku,

vyspali jsme se moc dobře. Večer jsme si užili diskotéku v pyžamech, bublifuky a svítící náramky. V noci jsme spali pěkně a klidně. A teď po královské snídani, kterou nám připravily naše hodné paní kuchařky půjdeme na ven… Co nás čeká je překvapení.

Květnové akce MŠ

17.5. – 18.5. 2022 pojedou předškoláci do Lipky – environmentální program – Potkali se v kompostu. POZOR z organizačních důvodů je tu změna termínů u jednotlivých tříd. 17.5.2022 pojedou Krtečci, Medvídci a Koťátka 18.5.2022 pojedou Sluníčka a Motýlci Žádáme rodiče, aby své dítě přivedli do MŠ do 7.00 hod !!! , dejte jim batoh, láhev s pitím, u 6 ti letých dětí prosíme i o průkazku, popř. 2x hodinovou jízdenku na autobus.

23.5.2022 jede CELÁ MŠ (všechny děti) do hvězdárny a planetária v Brně Děti do MŠ přiveďte do 8.00 hod. V tento den bude pozdější návrat do MŠ na oběd, takže děti po obědě si bude možné vyzvednout až okolo 13.00 hod. Žádáme rodiče o vhodné oblečení dětí, popř. dle počasí i o batoh s pláštěnkou.

26.5.2022 pojedou předškolní dívky a holčičky, které budou příští školní rok předškoláky na baletní vystoupení do ZUŠ v Brně-Komárově. Děti přiveďte do MŠ do 7.45 hod, pojedou MHD, proto prosíme u 6-ti letých dětí o průkazku, popř. 2x 15 min. jízdenku na autobus. Návrat dětí bude na oběd.

31.5.2022 pojedou předškoláci do PEKÁRNY. Opět prosíme, aby jste v tento den přivedli děti do MŠ do 7.30 hod. Dětem dejte batoh na záda, pláštěnku a láhev s pitím. Návrat dětí do MŠ bude na oběd, ale prosíme, abyste děti nechali v MŠ spát, protože z pekárny je dětem po obědě přivezeno pečivo, které musíme rozdělit do tašek a berou si ho domů ;)

1.6.2022 pojedou všechny třídy na polodenní výlet. Bližší info budete mít na třídách.

SEMINÁŘ PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ V MŠ OD 1.9.2022

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce nového online semináře pro rodiče k tématu „Připravenost dítěte na vstup do mateřské školy“.

Seminář je určen pro rodiče, jejichž děti by měly od 1. 9. 2022 nastoupit do mateřské školy

Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáků

Postupujeme Vám nabídku firmy Služby a školení MB, z.ú. na on -line semináře pro rodiče – „předškolák a grafomotorika“.
Kurz PŘEDŠKOLÁK povede Mgr. Martina Večeřová. V kurzu se rodiče dozví co je s dětmi u zápisu čeká, co by měl předškolák před nástupem do školy ovládat a jak mu pomoci s přípravou.

Odkaz na kurz předškolák: http://www.sskolemb.cz/redakce/index.php?akce=evais&akcedetail=557&xuser

V kurzu GRAFOMOTORIKY se rodiče dozví, jak předejít problémům se psaním, jak pomáhat dětem procvičit jemnou motoriku tak, aby psaní ve škole pro ně bylo jednodušší.

Odkaz na kurz grafomotoriky:http://www.sskolemb.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&subakce=scearch&scearchText=grafomotorika

Zrušení vystoupení

Vážení rodiče,

z důvodu stále zhoršující se situace ohledně covid – 19 a ve snaze dodržet epidemiologická opatření se v letošním roce vystoupení dětí v prosinci konat nebudou.

Je nám to líto a doufáme, že se nám podaří potkat se na jaře.

Za všechny kolegyně Vám přeji krásné a pohodové adventní dny, prožití vánočních svátků v příjemné atmosféře a hlavně ve zdraví a do nového roku přejeme vše nej…

Za kolektiv MŠ Šromova Petra Putnová, ředitelka školy

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na vystoupení dětí jednotlivých tříd, které se uskuteční

v úterý 14.12.2021

a na vystoupení pohybového kroužku – břišních tanců.

ve středu 8.12.2021 – holčičky ze třídy Motýlků, Sluníček a Krtečků

ve středu 15.12.2021 – holčičky ze tříd Motýlků a Koťátek

Vystoupení dětí proběhnou za předpokladu, že to epidemiologická situace ohledně covid – 19 dovolí. Děkujeme za pochopení.

CHRLIČÁCI SOBĚ

Vážení rodiče,

podpořte s námi projekty Chrlic. I Vaše děti budou moci využít nové zóny k venkovním aktivitám.
Hlasování probíhá v měsíci listopadu na stránkách https://damenavas.brno.cz/

Váš hlas může rozhodnout….