POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ AKCI MŠ

Srdečně zveme rodiče s dětmi na odpoledne plné zábavy v MŠ.

V případě dotazů a nejasností se neváhejte zeptat paní učitelek na třídách nebo napište na školkové maily. My Vám odpovíme.

Na společné setkání se těší kolektiv z MŠ.

Muzikoterapeutické představení pro předškoláky

V úterý 20.9.2022 proběhne pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky muzikoterapeutické představení s názvem „Zachraňme indiánskou vesnici“. Jedná se o interaktivní program, který bude působit na smysly dětí.

Představení proběhne v dopoledních hodinách.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Vážení rodiče,

postupujeme Vám nabídku účasti dítěte v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR.

KAŽDÝ soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2022. Registrovat se můžou i učitelé, uživatelský profil vám umožňuje přehled o přihlášených dětech a studentech i o jejich výsledcích v soutěži.

Krajská kola se uskuteční v pátek 4. listopadu 2022. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 28. listopadu 2022.

Další informace o Logické olympiádě 2022 a důležité termíny jsou uvedeny na webu soutěže a také v přiloženém PDF souboru.

Vaše dotazy rádi zodpoví členové organizačního týmu. Těšíme se na naši spolupráci a přejeme Vašim dětem v soutěži mnoho úspěchů.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ

Přehled akcí do konce kalendářního roku 2022.

ZÁŘÍ
6.9. Motýlci, Krtečci, Medvídci
7.9. Sluníčka a Koťátka
od 15.30Třídní schůzky
22.9.9.30, 10.30Divadlo Špílberg – Maxipes Fík
ŘÍJEN
13.10. od 15.30Podzimní akce s rodiči na zahradě MŠ
17.10., 18.10.od 9.00Divadlo Hradecká – muzikoterapie – Kdysi dávno
LISTOPAD
upřesníme V dopoledních hodináchNávštěva knihovny v Chrlicích
1.11. stávající budova
2.11. přístavba
od 8.00Fotografování dětí
upřesníme Divadlo Radost – výjezd MŠ
29.11.od 9.00Divadlo Kača a Kača – Popletený kalendář (vánoční předst.)
  Hovorové hodiny dle tříd
PROSINEC
5.12. DopoledneMikulášská nadílka v MŠ (spolupráce se ZŠ)
15.12. 15.30Vánoční besídky a dílny na třídách
20.12.DopoledneJežíšek v MŠ

Další akce a přesná data plánovaných akcí budou včas vyvěšeny na webu školy a na nástěnkách u každé třídy.

Květnové akce MŠ

17.5. – 18.5. 2022 pojedou předškoláci do Lipky – environmentální program – Potkali se v kompostu. POZOR z organizačních důvodů je tu změna termínů u jednotlivých tříd. 17.5.2022 pojedou Krtečci, Medvídci a Koťátka 18.5.2022 pojedou Sluníčka a Motýlci Žádáme rodiče, aby své dítě přivedli do MŠ do 7.00 hod !!! , dejte jim batoh, láhev s pitím, u 6 ti letých dětí prosíme i o průkazku, popř. 2x hodinovou jízdenku na autobus.

23.5.2022 jede CELÁ MŠ (všechny děti) do hvězdárny a planetária v Brně Děti do MŠ přiveďte do 8.00 hod. V tento den bude pozdější návrat do MŠ na oběd, takže děti po obědě si bude možné vyzvednout až okolo 13.00 hod. Žádáme rodiče o vhodné oblečení dětí, popř. dle počasí i o batoh s pláštěnkou.

26.5.2022 pojedou předškolní dívky a holčičky, které budou příští školní rok předškoláky na baletní vystoupení do ZUŠ v Brně-Komárově. Děti přiveďte do MŠ do 7.45 hod, pojedou MHD, proto prosíme u 6-ti letých dětí o průkazku, popř. 2x 15 min. jízdenku na autobus. Návrat dětí bude na oběd.

31.5.2022 pojedou předškoláci do PEKÁRNY. Opět prosíme, aby jste v tento den přivedli děti do MŠ do 7.30 hod. Dětem dejte batoh na záda, pláštěnku a láhev s pitím. Návrat dětí do MŠ bude na oběd, ale prosíme, abyste děti nechali v MŠ spát, protože z pekárny je dětem po obědě přivezeno pečivo, které musíme rozdělit do tašek a berou si ho domů ;)

1.6.2022 pojedou všechny třídy na polodenní výlet. Bližší info budete mít na třídách.

SEMINÁŘ PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ V MŠ OD 1.9.2022

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce nového online semináře pro rodiče k tématu „Připravenost dítěte na vstup do mateřské školy“.

Seminář je určen pro rodiče, jejichž děti by měly od 1. 9. 2022 nastoupit do mateřské školy

Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáků

Postupujeme Vám nabídku firmy Služby a školení MB, z.ú. na on -line semináře pro rodiče – „předškolák a grafomotorika“.
Kurz PŘEDŠKOLÁK povede Mgr. Martina Večeřová. V kurzu se rodiče dozví co je s dětmi u zápisu čeká, co by měl předškolák před nástupem do školy ovládat a jak mu pomoci s přípravou.

Odkaz na kurz předškolák: http://www.sskolemb.cz/redakce/index.php?akce=evais&akcedetail=557&xuser

V kurzu GRAFOMOTORIKY se rodiče dozví, jak předejít problémům se psaním, jak pomáhat dětem procvičit jemnou motoriku tak, aby psaní ve škole pro ně bylo jednodušší.

Odkaz na kurz grafomotoriky:http://www.sskolemb.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&subakce=scearch&scearchText=grafomotorika

Zrušení vystoupení

Vážení rodiče,

z důvodu stále zhoršující se situace ohledně covid – 19 a ve snaze dodržet epidemiologická opatření se v letošním roce vystoupení dětí v prosinci konat nebudou.

Je nám to líto a doufáme, že se nám podaří potkat se na jaře.

Za všechny kolegyně Vám přeji krásné a pohodové adventní dny, prožití vánočních svátků v příjemné atmosféře a hlavně ve zdraví a do nového roku přejeme vše nej…

Za kolektiv MŠ Šromova Petra Putnová, ředitelka školy

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na vystoupení dětí jednotlivých tříd, které se uskuteční

v úterý 14.12.2021

a na vystoupení pohybového kroužku – břišních tanců.

ve středu 8.12.2021 – holčičky ze třídy Motýlků, Sluníček a Krtečků

ve středu 15.12.2021 – holčičky ze tříd Motýlků a Koťátek

Vystoupení dětí proběhnou za předpokladu, že to epidemiologická situace ohledně covid – 19 dovolí. Děkujeme za pochopení.