Pozvánka na akci SKOLÍME KOLIŠTĚ

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na akci „Skolíme Koliště“, která se uskuteční v sobotu 2. října 2021 v parku na Kolišti. Akce se koná pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, která je současně i předsedkyní správní rady fondu a starosty městské části Brno střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla.

Tento festival běhu a dobré nálady má ambici nabídnout sportovní i volnočasové vyžití v podobě rekreačního pohybu pro děti i rodiny, běžeckých závodů či kulturního programu a zároveň podpořit Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje a seznámit veřejnost s jeho činností.

Běh je dnes velmi populární a i s ohledem na doprovodný program by účast Vám a Vašim dětem mohla přinést obohacující zážitky. Sportovní část programu zajišťuje spolek 2BWINNER TEAM z.s., který sdružuje amatérské a profesionální sportovce a jehož hlavní činností je sportovní příprava dětí, mládeže a dospělých v běhu, triatlonu a také pořádání sportovních akcí. Díky tomu budou připraveny tratě odpovídající věku účastníků včetně rodinného běhu a závody budou zorganizovány bezpečně a profesionálně.

https://mschrlice.cz/wp-content/uploads/2021/09/Letak_Skolime-Koliste.pdf

MDD

V rámci oslav MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ půjdou zítra všechny třídy na delší vycházku s programem.

Žádáme rodiče, aby dětem dali pohodlnou obuv, vhodné oblečení a batoh na záda, ve kterém bude pláštěnka, láhev s pitím a můžete přibalit i malý oplatek. Svačinu dostanou děti z MŠ.

V případě deště budou mít děti náhradní program ve třídách.

PŘEHLED AKCÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

Aktualizovali jsme pro Vás kalendář akcí do konce školního roku 2020-2021

Kalendář akcí na 1. pololetí 2020/2021

ZÁŘÍ
2.-3.9.16.00Třídní schůzky
14.9.8.15Celodenní výlet do ZOO Hodonín
17.9.9.30 10.30Divadlo Špílberg – Maxipes Fík
23.9.10.00Návštěva dětí ze ZŠ pro předškoláky v areálu MŠ
ŘÍJEN
12.10.9.00 10.30Environmentální vzdělávání – O nemocné planetě zrušeno
7.109.00 10.20Divadlo Proty boty – Slon a mravenec
 dle třídHovorové hodiny
29.-30.10. Podzimní prázdniny
LISTOPAD
10.11.od 8.00Vánoční focení dětí všechny třídy  
19.11.9.30 10.30Kouzelník zrušeno
24.119.30 10.30Hudba hrou! – Járádrytmus Tyrádrytmus zrušeno
PROSINEC
4.12.11.00Mikuláš – spolupráce se ZŠ
9.12.9.00 10.00Divadlo Kejkle – Vánoční pohádka
18.12dopoledneJežíšek v MŠ
LEDEN
26.1.od 9.00Dopravní výchova Koblížek, pouze předškoláci (vlastní autobus)

Vzhledem k situaci ohledně pandemie, budou další akce upřesňovány až měsíc před konáním. Další akce a přesná data plánovaných akcí budou včas vyvěšeny na webu školy a na nástěnkách u každé třidy.

Kalendář akcí na 2. pololetí 2020/2021

ÚNOR
8.2.9.00Planetárium – Se zvířátky o vesmíru (vlastní autobus)
15.2.9.00 10.00Divadlo Koráb – O Budulínkovi (v MŠ)
22.-26.2. Jarní prázdniny
BŘEZEN
23.3.9.30 10.30Divadlo Domino – O sluníčku – vítání jara (v MŠ) zrušeno
30.3.8.30Environmentální program na Jezírku, Mravencovo desatero  (vlastní autobus) zrušeno
  Knihovna Chrlice zrušeno
DUBEN
  Hudba hrou! – Járádrytmus Tyrádrytmus zrušeno
  Divadlo Radost zrušeno
  Jarní akce s rodiči zrušeno
KVĚTEN
3.5.9.00Koblížek – jízda na dopravním hřišti, pouze předškoláci (vlastní autobus)
11.5.9.00Fotografování tříd
18.5. 20.5.9.00 10.00Canisterapie – setkání a aktivity s pejsky
25.5.9.30 10.30Divadlo Animae – Zvířátka a Loupežníci
27.5.15.00Spaní s předškoláky v MŠ
28.5.15.30Divadlo Tetiny – Rozloučení s předškoláky, opékání na zahradě školy
ČERVEN
1.6.dopoledneDen dětí – polodenní výlet
3.6.9.00 10.00Kouzelník
7.6.-12.6.8.30 – 11.30Projektové dny SmartBricks Program:
15.6.9.00 10.00Environmentální vzdělávání – O nemocné planetě
23.6. Celodenní výlet do ZOO Olomouc

Vzhledem k situaci ohledně pandemie, se naplánované akce mohou ještě změnit. Další aktivity a přesná data plánovaných akcí budou včas vyvěšeny na webu školy a na nástěnkách u každé třídy.

SEMINÁŘ PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

odbor školství a mládeže připravil pro rodiče předškolních dětí ONLINE seminář, který se koná dne 29. 4. 2021 s lektorkou Mgr. Jiřinou Bednářovou.

Téma: Aby čtení bylo radostí, aneb jak podpořit dobrého čtenáře.

Registrace:  do 27. 4. 2021 do 18:00 hod.

Anotace: 

V podvečerním povídání se zaměříme téma spojené se zahájením školní docházky, a to na čtení budoucího školáka. Budeme si zamýšlet nad tématy a otázkami:

Co je dobré o čtení vědět?

Jak může rodina ovlivnit čtení dítěte?

Jaké předpoklady by dítě mělo mít rozvinuté, aby dobře četlo?

Je moje dítě připravené na čtení?

Jak vývoj řeči ovlivňuje čtenářské dovednosti?

Můžeme předejít případným potížím ve čtení?

Nezapomeneme ani na téma, jak vybudovat vztah dítěte ke čtení.

Seminář je hrazen z projektu MAP II.  

Akce 2020/2021

Již brzy zde najdete přehled akcí naplánovaných na 1.pololetí školního roku 2020/2021.

KLUB RODIČŮ

Při naší mateřské škole funguje Klub rodičů a přátel školy.
Každá třída MŠ má v Klubu svého zástupce. Budete-li mít dotazy, náměty k činnosti Klubu, kontaktujte rodiče – zástupce, jeho jméno bude uveřejněno na nástěnce MŠ nebo paní učitelky na třídě.

Příspěvek do klubu rodičů se vybírá za každé dítě navštěvující MŠ ve výši         1000,- Kč za školní rok. Platba se hradí v hotovosti paní učitelkám na třídě oproti příjmovému dokladu (lze ji rozdělit na pololetí – 500,- Kč v září a 500,- Kč v lednu). Informace o čerpání peněz z Klubu jsou vyvěšeny na nástěnkách MŠ.