MASOPUSTNÍ KARNEVAL V MŠ

Masopustní karnevaly v mateřské škole proběhnou v následující dny:

  1. Tř. Motýlci                16.2.2023
  2. Tř. Sluníčka               16.2.2023
  3. Tř. Krtečci                  17.2.2023
  4. Tř. Koťátka                17.2.2023
  5. Tř. Medvídci             16.2.2023

Žádáme rodiče, aby v tento den oblékli děti do karnevalových kostýmů hned od rána.

V případě, že dítě nebude chtít, nenuťte ho a kostým nechte v šatně pro případ, že si to rozmyslí ;).

Děkujeme.

Kalendář akcí na 2. pololetí MŠ Šromova 55

LEDEN
4.1.9.15, 10.15Výukový program – Pojeď se mnou šalinou
11.1. 17.1.9.00Vida centrum – program Když kámen promluví (jen předškoláci),17.1. – budova B
18.1. 19.1.9.00Filiánek – výukový program Živé živly 19.1. – budova B
25.1.  9.00 Budova AKoblížek – výukový program dopravní výchovy na Riviéře (jen předškoláci)
27.1.9.00 Budova BKoblížek – výukový program dopravní výchovy na Riviéře (jen předškoláci)
ÚNOR
21.2.Od 8.00Sférické kino (environmentální program)- všechny třídy
 Dle třídKarneval v MŠ
BŘEZEN
13.-19.3. Jarní prázdniny v ZŠ
24.3.15.00-18.00Den otevřených dveří
28.3.9.00; 10.00Divadlo Animae – O Smolíčkovi
30.3.Od 8.00Jarní fotografování dětí – budova A
31.3.Od 8.00Jarní fotografování dětí – budova B
DUBEN
 dle domluvyHovorové hodiny
upřesníme Návštěva knihovny v Tuřanech
20.4.9.00, 10.00Divadlo Kejkle
26.4.9.00Společné focení dětí – Kolektivy tříd
27.4.15.30Jarní akce s rodiči na zahradě MŠ
KVĚTEN
9.5.15.30Besídka pro maminky s dílnou – Koťátka
11.5.15.30Besídka pro maminky s dílnou Motýlci, Sluníčka, Krtečci, Medvídci
upřesnímedopoledneOlympiáda Slatina
upřesníme Celodenní výlet
25.5.9.00-12.00Skákací hrad
25.5.15.30Rozloučení s předškoláky, spaní v MŠ
ČERVEN
1.6.Od 8.00Den dětí v MŠ – výlety s programem dle tříd
19.6.8.30-9.00Výukový program na Jezírku – Vodníček (jen předškoláci)
  Polodenní výlety do okolí MŠ   
   

Další akce a přesná data plánovaných akcí budou včas vyvěšeny na webu školy a na nástěnkách u každé třidy.

Budova A – stávající budova

Budova B – přístavba

POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ AKCI MŠ

Srdečně zveme rodiče s dětmi na odpoledne plné zábavy v MŠ.

V případě dotazů a nejasností se neváhejte zeptat paní učitelek na třídách nebo napište na školkové maily. My Vám odpovíme.

Na společné setkání se těší kolektiv z MŠ.

Muzikoterapeutické představení pro předškoláky

V úterý 20.9.2022 proběhne pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky muzikoterapeutické představení s názvem „Zachraňme indiánskou vesnici“. Jedná se o interaktivní program, který bude působit na smysly dětí.

Představení proběhne v dopoledních hodinách.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Vážení rodiče,

postupujeme Vám nabídku účasti dítěte v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR.

KAŽDÝ soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2022. Registrovat se můžou i učitelé, uživatelský profil vám umožňuje přehled o přihlášených dětech a studentech i o jejich výsledcích v soutěži.

Krajská kola se uskuteční v pátek 4. listopadu 2022. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 28. listopadu 2022.

Další informace o Logické olympiádě 2022 a důležité termíny jsou uvedeny na webu soutěže a také v přiloženém PDF souboru.

Vaše dotazy rádi zodpoví členové organizačního týmu. Těšíme se na naši spolupráci a přejeme Vašim dětem v soutěži mnoho úspěchů.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ

Přehled akcí do konce kalendářního roku 2022.

ZÁŘÍ
6.9. Motýlci, Krtečci, Medvídci
7.9. Sluníčka a Koťátka
od 15.30Třídní schůzky
22.9.9.30, 10.30Divadlo Špílberg – Maxipes Fík
ŘÍJEN
13.10. od 15.30Podzimní akce s rodiči na zahradě MŠ
17.10., 18.10.od 9.00Divadlo Hradecká – muzikoterapie – Kdysi dávno
LISTOPAD
upřesníme V dopoledních hodináchNávštěva knihovny v Chrlicích
1.11. stávající budova
2.11. přístavba
od 8.00Fotografování dětí
upřesníme Divadlo Radost – výjezd MŠ
29.11.od 9.00Divadlo Kača a Kača – Popletený kalendář (vánoční předst.)
  Hovorové hodiny dle tříd
PROSINEC
5.12. DopoledneMikulášská nadílka v MŠ (spolupráce se ZŠ)
15.12. 15.30Vánoční besídky a dílny na třídách
20.12.DopoledneJežíšek v MŠ

Další akce a přesná data plánovaných akcí budou včas vyvěšeny na webu školy a na nástěnkách u každé třídy.

Květnové akce MŠ

17.5. – 18.5. 2022 pojedou předškoláci do Lipky – environmentální program – Potkali se v kompostu. POZOR z organizačních důvodů je tu změna termínů u jednotlivých tříd. 17.5.2022 pojedou Krtečci, Medvídci a Koťátka 18.5.2022 pojedou Sluníčka a Motýlci Žádáme rodiče, aby své dítě přivedli do MŠ do 7.00 hod !!! , dejte jim batoh, láhev s pitím, u 6 ti letých dětí prosíme i o průkazku, popř. 2x hodinovou jízdenku na autobus.

23.5.2022 jede CELÁ MŠ (všechny děti) do hvězdárny a planetária v Brně Děti do MŠ přiveďte do 8.00 hod. V tento den bude pozdější návrat do MŠ na oběd, takže děti po obědě si bude možné vyzvednout až okolo 13.00 hod. Žádáme rodiče o vhodné oblečení dětí, popř. dle počasí i o batoh s pláštěnkou.

26.5.2022 pojedou předškolní dívky a holčičky, které budou příští školní rok předškoláky na baletní vystoupení do ZUŠ v Brně-Komárově. Děti přiveďte do MŠ do 7.45 hod, pojedou MHD, proto prosíme u 6-ti letých dětí o průkazku, popř. 2x 15 min. jízdenku na autobus. Návrat dětí bude na oběd.

31.5.2022 pojedou předškoláci do PEKÁRNY. Opět prosíme, aby jste v tento den přivedli děti do MŠ do 7.30 hod. Dětem dejte batoh na záda, pláštěnku a láhev s pitím. Návrat dětí do MŠ bude na oběd, ale prosíme, abyste děti nechali v MŠ spát, protože z pekárny je dětem po obědě přivezeno pečivo, které musíme rozdělit do tašek a berou si ho domů ;)

1.6.2022 pojedou všechny třídy na polodenní výlet. Bližší info budete mít na třídách.

SEMINÁŘ PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ V MŠ OD 1.9.2022

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce nového online semináře pro rodiče k tématu „Připravenost dítěte na vstup do mateřské školy“.

Seminář je určen pro rodiče, jejichž děti by měly od 1. 9. 2022 nastoupit do mateřské školy

Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáků

Postupujeme Vám nabídku firmy Služby a školení MB, z.ú. na on -line semináře pro rodiče – „předškolák a grafomotorika“.
Kurz PŘEDŠKOLÁK povede Mgr. Martina Večeřová. V kurzu se rodiče dozví co je s dětmi u zápisu čeká, co by měl předškolák před nástupem do školy ovládat a jak mu pomoci s přípravou.

Odkaz na kurz předškolák: http://www.sskolemb.cz/redakce/index.php?akce=evais&akcedetail=557&xuser

V kurzu GRAFOMOTORIKY se rodiče dozví, jak předejít problémům se psaním, jak pomáhat dětem procvičit jemnou motoriku tak, aby psaní ve škole pro ně bylo jednodušší.

Odkaz na kurz grafomotoriky:http://www.sskolemb.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&subakce=scearch&scearchText=grafomotorika