Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že je možné opět se přihlásit do projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravské kraji pro školní rok 2024/2025, který probíhá v MŠ.

Rodiče dětí zařazených do projektu jsou osvobozeni od plateb za stravné, které mají děti hrazené z projektu.

Abyste do projektu byli zařazeni, je nutné:

  1. oslovit ředitelku školy a nahlásit jí, že máte zájem o zařazení do projektu a splňujete podmínky (tel.: 739382958, mssromova@seznam.cz)
    1. Pobíráte dávku hmotné nouze – doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí
    1. Jste pěstouny a máte dítě svěřené do pěstounské péče
    1. Spadáte do skupiny zvláštních případů – např. jste v insolvenci, zemřel zákonný zástupce dítěte a do doby než vyřídíte sirotčí důchod lze dávku čerpat, v rodině je dlouhodobé ošetřování člena rodiny atd…
  2. vyplnit Čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci (kterou Vám dodá ŘŠ, popř. ke stažení pod textem) a doložit, jedno z výše vyjmenovaných kritérií – vše k rukám ředitelky školy.

Termín pro přihlášení se do projektu na školní rok 2024/2025 je do 30. 6. 2024!!!

Po tomto datu nebude již možné se do projektu nahlásit.

Děkujeme za pochopení.