UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

Z DŮVODU REKONSTRUKCE MŠ A ŠKOLNÍ KUCHYNĚ BUDEME OD 15. 6. 2020 DOVÁŽET STRAVU Z MŠ JANA BROSKVY 3.

Cena bude dle platného ceníku této organizace a činí:

  • 1 skupina 3-6 let                  37,- Kč
  • 2 skupina 7-10 let                41,- Kč

Vyzvedávání obědů bude možné pouze v první den nemoci a to v čase 11.30-11.40 hod.

Děkujeme za pochopení

NOVÝ EMAIL ŠKOLNÍ JÍDELNY

Upozorňujeme rodiče na změnu emailu školní jídelny pro odhlašování dětí ze stravy a komunikaci s vedoucí školní jídelny.

Nový email: kuchyne.mssromova@seznam.cz

CESTOVÁNÍ ŠESTILETÝCH DĚTÍ MHD

Žádáme rodiče předškoláků, kteří dovršili 6 – ti let, aby před každou akcí MŠ, kam se budeme dopravovat prostřednictvím MHD Brno, odevzdali PRŮKAZKU DÍTĚTE S NULOVÝM KUPÓNEM paní učitelce na třídě. Nelze použít fotokopii, musí to být originál.

Nemáte-li ji vyřízenou, informujte paní učitelky a my dětem zajistíme platnou jízdenku.

Informace MHD BRNO k cestování dětí od 6-10 let:

Děti od 6 do 10 let mohou cestovat po Brně v zónách 100 + 101 bezplatně všemi linkami IDS JMK včetně vlaků. Musí si ovšem vyřídit průkazku a bezplatný kupón. K vyřízení děti potřebují 1 fotografii + 30 Kč. Kupónů lze vystavit i více (pro účely MŠ, prarodiče…).

Bez průkazky s bezplatným kupónem cestují za zlevněné jízdné.

Děkujeme za pomoc