Metodický postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19

Žádáme rodiče o důkladné prostudování metodického doporučeného postupu Odborné společnosti praktických dětských lékařů (dále jen OSPDL) ČLS JEP k managementu  u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19, které bylo schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020.

Pozvánka na třídní schůzky

Srdečně Vás zveme na třídní schůzku, která se koná dle jednotlivých tříd vždy od 16.00 hod. v dané třídě:

  • Motýlci           3.9.2020
  • Sluníčka         2.9.2020
  • Krtečci            2.9.2020
  • Koťátka          3.9.2020
  • Medvídci        2.9.2020

Vzhledem k stále probíhající situaci ohledně COVID-19, Vás žádáme, abyste na schůzku dorazili s rouškou a každé dítě zastupoval pouze jeden zákonný zástupce. U sourozenců stačí jeden rodič. Děkujeme za pochopení

PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLKY…

Za pár dnů přivítáme Vaše dítě opět v prostorách MŠ. Přijměte do začátku pár důležitých informací:

Provoz MŠ je od 6.30-16.30hod. v obou budovách. Všechny děti jsou přihlášené ke stravě od 1.9.2020. Pokud víte, že nenastoupíte, zavolejte nebo napište do školní jídelny a omluvte se z docházky.

Třídu, do které je dítě zařazeno a jeho variabilní symbol se dozvíte po zavolání vedoucí školní jídelny – paní Markétě Kučerové, tel.: 739 382 955 – v době od 9.00-12.00 hod., nebo na emailu: kuchyne.mssromova@seznam.cz.

Platby: Na účet školy 107-6458600267/0100 posílejte jednu platbu ve výši 1045,- Kč (365,- úplata a 680,- Kč stravné). V měsíci září budeme stravu dovážet ze školní jídelny ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3. Cena bude dle platného ceníku této organizace (1 skupina 3-6 let za 37,- Kč a druhá skupina 7-10 let za 41,- Kč (dítě s odkladem školní docházky). Neposílejte více peněz, děti budou občas chybět a rozdíl v ceně se vyrovná. První platbu pošlete v období od 1.-4.9.2020 a dále pak do 5. dne v měsíci.

Vyzvedávání obědů bude možné pouze v první den nemoci a to v čase 11.30-11.40 hod.

Po nástupu budou dle nařízení MŠMT platit určitá omezení. Dětem dejte dostatečné množství náhradního oblečení, které bude v igelitovém pytli, dále oblečení do třídy a na pobyt venku. Děti musí mít v MŠ jednu sterilní roušku v uzavíratelném igelitovém sáčku pro případ výskytu nákazy COVID-19. Rodiče budou mít vstup do MŠ povolen s rouškou a pouze do prostoru šatny. Do tříd a na sociální zařízení dětí je vstup ZAKÁZÁN z hygienických důvodů.

Vzhledem k přestavbě MŠ, která se mírně zpozdila, žádáme rodiče, kteří mají možnost brát si své dítě občas po obědě domů, aby tak učinili. Velmi nám pomůžete při dolaďování detailů oprav MŠ.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání. Zaměstnanci MŠ.

NOVÝ EMAIL ŠKOLNÍ JÍDELNY

Upozorňujeme rodiče na změnu emailu školní jídelny pro odhlašování dětí ze stravy a komunikaci s vedoucí školní jídelny.

Nový email: kuchyne.mssromova@seznam.cz

CESTOVÁNÍ ŠESTILETÝCH DĚTÍ MHD

Žádáme rodiče předškoláků, kteří dovršili 6 – ti let, aby před každou akcí MŠ, kam se budeme dopravovat prostřednictvím MHD Brno, odevzdali PRŮKAZKU DÍTĚTE S NULOVÝM KUPÓNEM paní učitelce na třídě. Nelze použít fotokopii, musí to být originál.

Nemáte-li ji vyřízenou, informujte paní učitelky a my dětem zajistíme platnou jízdenku.

Informace MHD BRNO k cestování dětí od 6-10 let:

Děti od 6 do 10 let mohou cestovat po Brně v zónách 100 + 101 bezplatně všemi linkami IDS JMK včetně vlaků. Musí si ovšem vyřídit průkazku a bezplatný kupón. K vyřízení děti potřebují 1 fotografii + 30 Kč. Kupónů lze vystavit i více (pro účely MŠ, prarodiče…).

Bez průkazky s bezplatným kupónem cestují za zlevněné jízdné.

Děkujeme za pomoc