Hledá se majitel …

V mateřské škole se našla stříbrná náušnice.

Vyzvednout si ji můžete u paní učitelky Radvanové (přístavba, třída Koťátek).

Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT o provozu mateřských škol o omezení pohybu třetích osob v prostorách školy a omezení kontaktu třetích osob s osobami v prostorách školy Vás prosíme o dodržování NOVÝCH pravidel:

 1. V šatnách dětí může současně pobývat pouze 1 dospělý (mimo zaměstnance školy).
 2. V případě, že bude šatna obsazena, dospělí s dětmi stojí na chodbě v rozestupu minimálně 2 metry.
 3. Rodiče mají povolený vstup pouze do prostor vstupních hal a šaten dětí. Vstup do tříd a umýváren dětí je zakázán.
 4. Prosíme rodiče, aby se v šatnách zbytečně nezdržovali a umožnili tak rychlejšímu průběhu předávání a vyzvedávání dětí.

Děkujeme za spolupráci.

POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE POPLATNÍKA V PŘEDŠKOLNÍM ZAŘÍZENÍ

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení (tzv. školkovné) budou rodičům předána prostřednictvím paní učitelek na třídách.

V případě, že naši MŠ již nenavštěvujete (navštěvovali jste pouze o prázdninách atd..) a máte nárok na potvrzení, formulář Vám bude vydán po předchozí telefonické domluvě s paní ředitelkou, popř. Vám ho zašleme emailem nebo do Vaší datové schránky.

PROVOZ MŠ V LEDNU 2021

Vážení rodiče,

protože epidemiologická situace stále není dobrá, omezila vláda přítomnost dětí ve školách. Provoz MŠ zůstává zachován, jen Vás PROSÍME O PEČLIVÉ DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH A EPIDEMIOLOGICKÝCH PRAVIDEL, která máme stanovena:

 • Po vstupu do MŠ si desinfikujte ruce
 • Při pohybu po budově mějte ústa a nos krytá rouškou, popř. šátkem
 • Dítě do MŠ přivádí pouze jeden dospělý a vyzvedává taktéž
 • V šatnách se příliš nezdržujte a dodržujte počet maximálně dvou dospělých (v případě vyššího počtu, žádáme rodiče, aby vyčkali v hale s rozestupy)
 • Nevstupujte do umýváren a tříd
 • Nedávejte dětem hračky do tříd (pouze plyšáka na spaní)
 • Máte-li dotazy ke vzdělávání, domluvte si individuální schůzku s pedagogy, při předávání dětí řešte jen nezbytné informace
 • Vykazuje – li dítě infekt nedávejte ho do kolektivu, i rýma a kašel jsou nemoc. Oznamte tuto skutečnost Vašemu pediatrovi a postupujte dále dle jeho pokynů
 • v případě, že budete covid pozitivní, oznamte tuto skutečnost ředitelce školy

Vzhledem k situaci prozatím kroužky nebudou, vyjma edukativních skupin, které jsou přípravou na školu a uskutečňují se v menších kolektivech.

Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel. Společně to zvládneme ;)

Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, optimismu a celkové pohody. Snad se brzy všichni shledáme při nějaké „školkové slavnosti“.

AKTUALIZACE ŠKOLNÍHO ŘÁDU – DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče,

ředitelka školy vydala dodatek č. 3 školního řádu, který se týká distanční výuky. V případě, že by došlo na uzavření školek, musí děti v posledním roce před zahájením povinné základní docházky (tzv. předškoláci) se distančně vzdělávat.

Dodatek naleznete v sekci dokumenty http://mschrlice.cz/wp-content/uploads/2020/10/dodatek-SR-3-distancni-vyuka-pdf.pdf

Žádáme Vás o jeho prostudování.

PROVOZ MŠ

Provoz MŠ je prozatím nezměněn.

Žádáme rodiče o důsledné dodržování nastavených opatření:

 • Při vstupu do MŠ použít desinfekci
 • Při pohybu po budově mít zakrytá ústa a nos
 • Nevstupovat do tříd ani na sociální zařízení dětí
 • Pravidelně monitorovat zdravotní stav svého dítěte a do MŠ přivádět pouze ZDRAVÉ dítě (bude-li vykazovat rýmu, kašel, teplotu – nebude do MŠ přijato)
 • Být stále na příjmu, aktualizovat data (zejména telefon) v případě změny
 • Vykazuje-li dítě covid příznaky, kontaktujte telefonicky lékaře a je nutné další léčbu přizpůsobit pokynům zdravotníků a hygieny
 • V případě, že bude Vaše dítě Covid pozitivní, NEPRODLENĚ informujte ředitelku školy

Dle MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Č. j.: MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN MZDRX01CD04K s platností od 21.10.2020 NEMUSÍ MÍT pedagogičtí pracovníci a děti při pohybu v budově ani na vycházkách ROUŠKU!

Děkujeme

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

Ve dnech 19.-20.10.2020 bude v MŠ probíhat vánoční fotografování.

V pondělí 19.10.2020 se fotí třída Krtečků, Sluníček a Motýlků.

V úterý 20.10.2020 se fotí třída Koťátek a Medvídků.

V případě zájmu odevzdejte paní učitelkám vyplněnou návratku (lísteček).

KROUŽKY V MŠ

Vážení rodiče,

Vzhledem ke zhoršující se situaci ohledně epidemie Covid-19 a zvyšujícím opatřením MŠMT nebudou v tomto pololetí probíhat kroužky dětí (angličtina, tanečky). Pokud se opatření uvolní, budeme Vás informovat o jejich obnovení.

Edukačně-stimulační skupiny budou probíhat v klasickém termínu, a to od listopadu.

Omlouváme se za způsobené komplikace.