Nařízení MMB ohledně uzavření MŠ

Rada Města Brna se na R8/079 schůzi konané dne 16.4.2020 usnesla, že na území města Brna do 30.4.2020 zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání ve školách. Celý text nařízení viz níže …

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

dnes jste byli sms zprávou vyzváni, abyste nám sdělili, zda Vaše dítě nastoupí do MŠ po ukončení nouzového stavu a opětovném otevření MŠ.

Konkrétní termín zatím neznáme. Do 30. 4. 2020 je vládou vyhlášen stav nouze a do této doby bude určitě MŠ uzavřena. Vzhledem k tomu, že se postupně budou otevírat školy, zřizovatel zjišťuje připravenost a zájem o otevření MŠ.

Stále čekáme na konkrétní epidemiologická a hygienická opatření, která vydá vláda nejpozději do konce dubna. Od těchto opatření se bude i odvíjet další postup.

Již teď byste měli zvážit, zda nespadáte do rizikové skupiny – tj. zda Vaše dítě není z rodiny, kde se vyskytují mimo jiné osoby se srdečními chorobami, s chronickým respiračním onemocněním, s vysokým krevním tlakem, osoby 65+, se sníženou imunitou, onkologicky nemocné apod. V případě, že ano, je nástup dítěte do MŠ riskantní.

Příští týden Vám budeme opět posílat další on line výuku z mailu vzdelavanimssromova@gmail.com a doufáme, že se Vám aktivity a úkoly líbí a daří se Vám pomocí nich vyplnit čas strávený mimo školku.

Doufáme, že se brzy ve zdraví sejdeme.

Kolektiv MŠ

ZÁPIS DO MŠ – aktuálně

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 vydalo 3. 4. 2020 MŠMT opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021. http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

V současnosti jednáme o podmínkách zápisu se zřizovatelem a do konce týdne (9.4.) Vás budeme podrobně informovat. Již teď už víme, že zápis do MŠ proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Děkujeme za pochopení

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Omlouvám se za opakování zprávy, ale jsem stále atakována dotazy na školu v přírodě a platby.

S lítostí Vám oznamuji, že na školu v přírodě nepojedeme. Pobyt jsme zrušili na základě situace ohledně COVID- 19 a nedoporučení KHS JMK. Poprvé jsme Vás o této situaci informovali v článku – uzavření MŠ již dne 16.3.2020.

V případě, že jste uhradili částku za školu v přírodě, bude Vám vrácena do konce března zpět na účet a to i těm, co platili hotově.

Děkujeme za pochopení

Domácí příprava

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – mUčení :)

Vážení rodiče a milé děti,

vzhledem k nastalé situaci, kdy je školka pro veřejnost uzavřená, jsme po společné domluvě vypracovaly učební plán, který plynule navazuje na výchovně vzdělávací proces v MŠ a náš Školní vzdělávací program „S človíčkem poznáváme svět“. Tento plán podporuje všestranný rozvoj vašich dětí v souladu s RVP PV. Učební plán funguje jako nabídka činností, rozhodně děti nemusí plnit všechny úkoly. Tímto krokem Vám chceme pomoci naplnit čas strávený v karanténě. Plnění je dobrovolné a pro děti v povinném předškolním vzdělávání dobrovolně povinné. 😉

Plán se skládá z metodiky, učebních pomůcek i samotných úkolů včetně návodů. Nabízené činnosti a aktivity jsou určené převážně pro děti v povinném předškolním vzdělávaní (příprava na nástup do ZŠ), ale dají se využít i pro mladší děti. Proto některé činnosti mají i více úrovní. Prosíme, abyste dětem zakládali pracovní listy a vyhodnocení plánu a po skončení nouzového stavu je přinesli do školky. Listy dětem založíme do portfolia a z vyrobených výrobků uděláme výstavku.

V plánu máte i digitální odkazy a prosíme, abyste dětem pohlídali čas strávený u PC. U některých odkazů se po našem videu spustí další (youtube), vypněte si prosím auto-play. Odkazy na přílohy fungují po stažení dokumentu do Vašeho počítače, v online verzi jen upozorňují na přílohu.

Plány budou mít vždy vymezené časové období a budou vám posílány pomocí speciálně zřízeného e- mailového účtu vzdelavanimssromova@gmail.com. Na tento e-mail můžete psát své dotazy týkající se daného plánu a třeba i zpětnou vazbu s fotkami.

V případě, že Vám nic nepřišlo, napište nám, máme asi Váš starý email a je nutné ho aktualizovat.

Děkujeme za spolupráci, přejeme Vám pevné nervy a Vašim dětem mnoho zdaru. 😊

Kolektiv MŠ Šromova

Dobročinná pomoc …

Magistrát přijímá roušky a nabídky další pomoci. Dobrovolníky koordinuje Masarykova univerzita

Roušky

Pokud máte či ušijete roušky a můžete je zdarma poskytnout k využití v potřebných oblastech veřejných služeb, jejich nonstop příjem probíhá na Kolišti 19, kde funguje stálá služba na vrátnici Odboru sociální péče. Roušky budou přednostně distribuovány do sociální oblasti (domovy pro seniory, terénní pracovníci apod.) a dále pak na úřady městských částí, zdravotnickým zařízením či dopravnímu podniku.

Další pomoc

V případě nabídky jakékoliv další pomoci, jako je poskytnutí látek na roušky nebo dezinfekcí, ale i třeba volných prostor, personálních kapacit apod., se v čase 8.00–15.00 hod. můžete obrátit na tel. číslo 542 173 773, kde se domluvíte s pracovníky magistrátu na dalším postupu. Mimo uvedený čas můžete poslat e-mail na adresu koronavirus@brno.cz.

Dobrovolníci – souběžně řešíme s MU, jestli o tuto publicitu mají zájem Systém náboru a koordinace činnosti dobrovolníků spustila Masarykova univerzita. Přihlásit se jí mohou nejen studenti a zaměstnanci MU, ale individuální zájemci. Kontakt je možný elektronicky. Bližší informace zde:

https://www.muni.cz/koronavirus?fbclid=IwAR1JcKrEGOkpbqWiL_gg_YSf9UCNIM7atbQjDUe3cqq33_rPx8e6vSyYteo#dobrovolnici

OŠETŘOVNÉ

Ošetřovné Vám vystaví ředitelka školy po Vaší předchozí žádosti – emailem, telefonicky.

Potvrzený dokument Vám bude zaslán oskenovaný na Vaši emailovou adresu.