VAŘENÍ OBĚDŮ PRO VEŘEJNOST

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je kuchyne.png.

Vážení spoluobčané, od září 2022 máte možnost přihlásit se k odběru obědů v naší organizaci. Obědy jsou vydávané do vlastních jídlonosičů. Při pravidelném odběru, je dobré pořídit si dva na prostřídání.

Cena za jeden odebraný oběd je 90,-Kč. Platba je možná bezhotovostně na účet školy nebo hotově oproti příjmovému dokladu. Obědy se platí dopředu na měsíc, ale neznamená to, že musíte odebírat každý oběd.

Obědy si můžete vyzvednout v kuchyni MŠ v době od 11.15 hod. – 11.45 hod. do vlastních jídlonosičů (vchod šedá budova z boku směrem k přístavbě, na fasádě je namalovaný medvídek).

Jídelníček je zveřejněn na webových stránkách školy www.mschrlice.cz v sekci jídelna.

Pro další informace kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Ladu Divišovou, na tel.: 739 382 955  nebo mailem kuchyne.mssromova@seznam.cz.

AKTUALIZACE ŠKOLNÍHO ŘÁDU – DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče,

ředitelka školy vydala dodatek č. 3 školního řádu, který se týká distanční výuky. V případě, že by došlo na uzavření školek, musí děti v posledním roce před zahájením povinné základní docházky (tzv. předškoláci) se distančně vzdělávat.

Dodatek naleznete v sekci dokumenty http://mschrlice.cz/wp-content/uploads/2020/10/dodatek-SR-3-distancni-vyuka-pdf.pdf

Žádáme Vás o jeho prostudování.

Metodický postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19

Žádáme rodiče o důkladné prostudování metodického doporučeného postupu Odborné společnosti praktických dětských lékařů (dále jen OSPDL) ČLS JEP k managementu  u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19, které bylo schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020.

NOVÝ EMAIL ŠKOLNÍ JÍDELNY

Upozorňujeme rodiče na změnu emailu školní jídelny pro odhlašování dětí ze stravy a komunikaci s vedoucí školní jídelny.

Nový email: kuchyne.mssromova@seznam.cz