CHRLIČÁCI SOBĚ

Vážení rodiče,

podpořte s námi projekty Chrlic. I Vaše děti budou moci využít nové zóny k venkovním aktivitám.
Hlasování probíhá v měsíci listopadu na stránkách https://damenavas.brno.cz/

Váš hlas může rozhodnout….

DRAKIÁDA – POZVÁNKA NA AKCI

Mateřská škola doporučuje rodičům akci pro děti DRAKIÁDU, kterou pořádá Klub žen a Kulturní komise MČ Brno – Chrlice a koná dne 16.10.2021.

Pozvánka na akci SKOLÍME KOLIŠTĚ

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na akci „Skolíme Koliště“, která se uskuteční v sobotu 2. října 2021 v parku na Kolišti. Akce se koná pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, která je současně i předsedkyní správní rady fondu a starosty městské části Brno střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla.

Tento festival běhu a dobré nálady má ambici nabídnout sportovní i volnočasové vyžití v podobě rekreačního pohybu pro děti i rodiny, běžeckých závodů či kulturního programu a zároveň podpořit Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje a seznámit veřejnost s jeho činností.

Běh je dnes velmi populární a i s ohledem na doprovodný program by účast Vám a Vašim dětem mohla přinést obohacující zážitky. Sportovní část programu zajišťuje spolek 2BWINNER TEAM z.s., který sdružuje amatérské a profesionální sportovce a jehož hlavní činností je sportovní příprava dětí, mládeže a dospělých v běhu, triatlonu a také pořádání sportovních akcí. Díky tomu budou připraveny tratě odpovídající věku účastníků včetně rodinného běhu a závody budou zorganizovány bezpečně a profesionálně.

https://mschrlice.cz/wp-content/uploads/2021/09/Letak_Skolime-Koliste.pdf

KLUB RODIČŮ

Při naší mateřské škole funguje Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Jana Broskvy a MŠ Šromova, z.s. 
Každá třída MŠ má v Klubu svého zástupce. Budete-li mít dotazy, náměty k činnosti Klubu, kontaktujte rodiče – zástupce, jeho jméno bude uveřejněno na nástěnce MŠ nebo paní učitelky na třídě.

Příspěvek do klubu rodičů se vybírá za každé dítě navštěvující MŠ ve výši 1500,- Kč za školní rok (150,-Kč za měsíc). Platba se hradí v hotovosti paní učitelkám na třídě oproti příjmovému dokladu (lze ji rozdělit na pololetí – 700,- Kč v září a 800,- Kč v lednu). Informace o čerpání peněz z Klubu jsou vyvěšeny na nástěnkách MŠ.