Zrušení vystoupení

Vážení rodiče,

z důvodu stále zhoršující se situace ohledně covid – 19 a ve snaze dodržet epidemiologická opatření se v letošním roce vystoupení dětí v prosinci konat nebudou.

Je nám to líto a doufáme, že se nám podaří potkat se na jaře.

Za všechny kolegyně Vám přeji krásné a pohodové adventní dny, prožití vánočních svátků v příjemné atmosféře a hlavně ve zdraví a do nového roku přejeme vše nej…

Za kolektiv MŠ Šromova Petra Putnová, ředitelka školy

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na vystoupení dětí jednotlivých tříd, které se uskuteční

v úterý 14.12.2021

a na vystoupení pohybového kroužku – břišních tanců.

ve středu 8.12.2021 – holčičky ze třídy Motýlků, Sluníček a Krtečků

ve středu 15.12.2021 – holčičky ze tříd Motýlků a Koťátek

Vystoupení dětí proběhnou za předpokladu, že to epidemiologická situace ohledně covid – 19 dovolí. Děkujeme za pochopení.

CHRLIČÁCI SOBĚ

Vážení rodiče,

podpořte s námi projekty Chrlic. I Vaše děti budou moci využít nové zóny k venkovním aktivitám.
Hlasování probíhá v měsíci listopadu na stránkách https://damenavas.brno.cz/

Váš hlas může rozhodnout….

DRAKIÁDA – POZVÁNKA NA AKCI

Mateřská škola doporučuje rodičům akci pro děti DRAKIÁDU, kterou pořádá Klub žen a Kulturní komise MČ Brno – Chrlice a koná dne 16.10.2021.

Pozvánka na akci SKOLÍME KOLIŠTĚ

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na akci „Skolíme Koliště“, která se uskuteční v sobotu 2. října 2021 v parku na Kolišti. Akce se koná pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, která je současně i předsedkyní správní rady fondu a starosty městské části Brno střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla.

Tento festival běhu a dobré nálady má ambici nabídnout sportovní i volnočasové vyžití v podobě rekreačního pohybu pro děti i rodiny, běžeckých závodů či kulturního programu a zároveň podpořit Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje a seznámit veřejnost s jeho činností.

Běh je dnes velmi populární a i s ohledem na doprovodný program by účast Vám a Vašim dětem mohla přinést obohacující zážitky. Sportovní část programu zajišťuje spolek 2BWINNER TEAM z.s., který sdružuje amatérské a profesionální sportovce a jehož hlavní činností je sportovní příprava dětí, mládeže a dospělých v běhu, triatlonu a také pořádání sportovních akcí. Díky tomu budou připraveny tratě odpovídající věku účastníků včetně rodinného běhu a závody budou zorganizovány bezpečně a profesionálně.

https://mschrlice.cz/wp-content/uploads/2021/09/Letak_Skolime-Koliste.pdf

KLUB RODIČŮ

Při naší mateřské škole funguje Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Jana Broskvy a MŠ Šromova, z.s. 
Každá třída MŠ má v Klubu svého zástupce. Budete-li mít dotazy, náměty k činnosti Klubu, kontaktujte rodiče – zástupce, jeho jméno bude uveřejněno na nástěnce MŠ nebo paní učitelky na třídě.

Příspěvek do klubu rodičů se vybírá za každé dítě navštěvující MŠ ve výši 1500,- Kč za školní rok (150,-Kč za měsíc). Platba se hradí v hotovosti paní učitelkám na třídě oproti příjmovému dokladu (lze ji rozdělit na pololetí – 700,- Kč v září a 800,- Kč v lednu). Informace o čerpání peněz z Klubu jsou vyvěšeny na nástěnkách MŠ.