Sportovní aktivity v druhém pololetí školního roku 2019/2020

PLAVÁNÍ

Po intenzivních jednáních s plaveckou školou, se nám podařilo domluvit termín plavání na čtvrtek. Začínáme od 9.1.2020 a hodina bude probíhat v dopoledních hodinách. Termín plavání je posunut již na leden z důvodu odstávky a opravy bazénu v měsících duben a květen. Cena za lekci je 110,-Kč + doprava, o které nyní jednáme. Konečnou cenu Vám sdělíme v lednu.

BRUSLENÍ

MŠ se podařilo domluvit pro předškolní děti kurz bruslení. Jedná se o 5 lekcí. Začíná se v úterý 28.1.2020. Děti na bruslení musí mít: vlastní brusle, helmu a vhodné oblečení. Cestovat budeme MHD, takže je nutné, aby se jim výbava vlezla do batohu na záda (helmu můžeme připevnit na batoh). Má-li dítě 6 let, prosíme rodiče, aby mu vyřídili slevovou průkazku na MHD.

LYŽOVÁNÍ

Lyžování s Lemurem začíná také první týden v lednu. Lyžovat se bude ve středu, první lekce je 8.1.2020. Je pouze pro přihlášené děti. Prosíme rodiče o odevzdání souhlasu s převzetím dítěte.

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ SPOJENÉ S TVOŘIVOU DÍLNIČKOU.

TERMÍNY VYSTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD JSOU NÁSLEDUJÍCÍ: Medvídci – 3.12.2019 od 16.00 hod. Koťátka – 10.12.2019 od 16.00 hod. Motýlci – 12.12.2019 od 16.00 hod. Sluníčka – 12.12.2019 od 16.00 hod. Krtečci – 12.12.2019 od 16.00 hod.

S sebou dobrou náladu a něco pro děti za odměnu (cukroví, ovoce, sušenky…) Na příjemné setkání s Vámi a navození vánoční atmosféry se těší kolektiv MŠ Šromova

Změna termínu vánočního divadla

Dne 9.12.2019 se ruší divadlo pana Urbana s představením „Slyšte, slyšte, aneb co se stalo v Betlémě“. Divadlo proběhne v novém termínu a to dne 18.12.2019. Divadelní společnost Urban se tímto omlouvá za způsobené komplikace. Děkujeme za pochopení.

POCHOD SV. MARTINA

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Jana Broskvy a MŠ Šromova z.s. ve spolupráci s ÚMČ Brno – Chrlice pořádá pochod Sv. Martina.

Pochod se uskuteční v neděli 10.11.2019, sraz všech zúčastněných je v 17.00 hod před budovou základní školy. Vezměte si s sebou rolničky, lampiony a dobrou náladu :). Předpokládaný konec je v 18.15 hod. na tenisovém hřišti, kde bude připraven teplý čaj, sladká odměna a ohnivá show pro děti.

KARNEVAL V MŠ

V pondělí 4.11.2019 bude mít třída Krtečků a Sluníček karneval. Žádáme rodiče, aby dětem dali masky v duchu Halloweenu (duch, čaroděj, dýně, strašák….). Děti můžete do kostýmů obléknout od rána.

děkujeme

Návštěva Technického muzea Brno

V úterý 22.10.2019 jedou předškoláci ze všech tříd do Technického muzea v Brně na výchovně vzdělávací program : „Protože práce šlechtí“

Děti do MŠ přiveďte do 7.45 hod. Jedou MHD. Má-li dítě 6 let, prosíme, dejte mu průkazku na MHD. Nemáte-li ji vyřízenou, upozorněte paní učitelku a my zajistíme dítěti jízdenku. Návrat dětí bude na oběd.

S sebou: batoh na záda, pláštěnku (dostatečně velkou a funkční), pití v uzavíratelné láhvi. Svačinu děti dostanou z MŠ. Prosíme nedávejte dětem bonbony apod…

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ 2019/2020

Přehled akcí průběžně doplňujeme. Prosíme, sledujte pravidelně aktualizace našich akcí na www i na nástěnkách u tříd.

Kalendář akcí na 1. pololetí 2019/2020

ZÁŘÍ
3.9. -5.9.   Třídní schůzky – viz bližší rozpis
19.9. 9.30 10.30 Tetiny – Zpívání o podzimu
26.9. 16.00 Beseda – Bachovy esence – pro rodiče a veřejnost
ŘÍJEN
10.10.   Podzimní akce s rodiči
15.10. dopoledne Edukativní program Včely
22.10. od 9.15 Technické muzeum – program pouze pro předškoláky „Protože práce šlechtí“, doprava MHD
  dle tříd Hovorové hodiny
LISTOPAD
8.11. od 8.00 Vánoční focení dětí- Motýlci, Sluníčka a Krtečci
    Začátek Edukativně-stimulačních skupin
     12.11. 9.00 10.00 Divadlo Animae – Flétničkovi, hudební program
14.11. od 8.00 Vánoční focení dětí- Koťátka, Medvídci
PROSINEC
3.12. 16.00 Medvídci Besídka s dílnou
5.12. dopoledne Mikuláš v MŠ, spolupráce se ZŠ
9.12. 9.00 10.00 Divadlo Ivan Urbánek – představení „Slyšte, slyšte“, aneb co se stalo v Betlémě
10.12. 16.00 Koťátka Besídka s dílnou
12.12. 16.00 Motýlci Sluníčka Krtečci Besídka s dílnou
16.12. Celá MŠ – dopoledne Ježíšek v MŠ
LEDEN
17.1. 7.30 hod. Motýlci Sluníčka Krtečci Dopravní výchova Koblížek – začátek akce v 9.00 hod., pouze děti v povinném předškolním vzdělávání
24.1. 7.30 hod. Koťátka Medvídci  Dopravní výchova Koblížek – začátek akce v 9.00 hod., pouze děti v povinném předškolním vzdělávání
28.1. 9.00 přístavba 9.45 stávající budova Bruslení
29.1. 10.30 Divadlo Radost – Jája a Pája
ÚNOR
4.2. 9.00 přístavba 9.45 stávající budova Bruslení
7.2. 9.30, 10.30 Divadlo Kejkle – Masopustní karneval v maskách
11.2. 9.00 přístavba 9.45 stávající budova Bruslení
17.2.-21.2.   Jarní prázdniny v ZŠ, omezený provoz MŠ
25.2. 9.00 přístavba 9.45 stávající budova Bruslení
BŘEZEN
3.3. 9.00 přístavba 9.45 stávající budova Bruslení (poslední lekce)
12.3. Dopoledne stávající budova Návštěva knihovny v Chrlicích
19.3. 9.30,10.30 Divadlo Domino – Oslava sluníčka
  Od 8:00 Jarní fotografování dětí
DUBEN
  dle domluvy Hovorové hodiny učitelkami na třídách
3.4. 15.00-18.00 Den otevřených dveří v MŠ
10.4.   Velikonoční prázdniny v ZŠ, omezený provoz MŠ
15.4. 16.00 Schůzka s rodiči – Škola v přírodě
21.4. 15.30 Jarní akce s rodiči na zahradě MŠ
22.4. 9.30, 10.30 Enviromentální program – O nemocné planetě
29.4. 8.30 Výukový program na Jezírku Soběšice – Mravencovo desatero – pouze pro děti v povinném předškolním vzdělávání
KVĚTEN
7.5. 16:00 Besídka pro maminky a dílny
  dopoledne Olympiáda Slatina
13.5. 9.30, 10.30 Divadlo Špilberg – Maxipes Fík
18.5.-23.5.   Škola v přírodě
28.5. 8.30 –16.00 Celodenní výlet
ČERVEN
1.6. dopoledne Den dětí v MŠ – polodenní výlet
4.6.   Spaní ve školce
5.6. 15.30 Rozloučení s předškoláky – skákací hrad – dopoledne,  Tetiny, slavnostní rozloučení, opékání špekáčků
    Polodenní výlety do okolí MŠ   

Další akce a přesná data plánovaných akcí budou včas vyvěšeny na webu školy a na nástěnkách u každé třídy.

POZVÁNKA NA BESEDU -BACHOVY ESENCE

Srdečně zveme rodiče i širokou veřejnost na besedu s tématem – BACHOVY ESENCE.

Akce se uskuteční 26.9.2019 v 16.00 hod ve třídě Koťátek – přístavba (červená budova), vstup brankou, zvonek Koťátka, třída v přízemí.

Vstup na akci je zdarma.

Na místě se mimo jiné dozvíte jak zvládnout strach, vztek, smutek a další emoce nejen u dětí právě pomocí Bachových esencí. Bude pro Vás připravena ukázka esencí, možnost konzultace, popř. zakoupení některého výrobku.

Beseda leták

Na setkání s Vámi se těší kolektiv MŠ a lektorka paní Bc. Darina Šindelářová

KLUB RODIČŮ

Při naší mateřské škole funguje Klub rodičů a přátel školy.
Každá třída MŠ má v Klubu svého zástupce. Budete-li mít dotazy, náměty k činnosti Klubu, kontaktujte rodiče – zástupce, jeho jméno bude uveřejněno na nástěnce MŠ nebo paní učitelky na třídě.

Příspěvek do klubu rodičů se vybírá za každé dítě navštěvující MŠ ve výši         1000,- Kč za školní rok. Platba se hradí v hotovosti paní učitelkám na třídě oproti příjmovému dokladu (lze ji rozdělit na pololetí – 500,- Kč v září a 500,- Kč v lednu). Informace o čerpání peněz z Klubu jsou vyvěšeny na nástěnkách MŠ.