KLUB RODIČŮ

Při naší mateřské škole funguje Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Jana Broskvy a MŠ Šromova, z.s. 
Každá třída MŠ má v Klubu svého zástupce. Budete-li mít dotazy, náměty k činnosti Klubu, kontaktujte rodiče – zástupce, jeho jméno bude uveřejněno na nástěnce MŠ nebo paní učitelky na třídě.

Příspěvek do klubu rodičů se vybírá za každé dítě navštěvující MŠ ve výši 1500,- Kč za školní rok (150,-Kč za měsíc). Platba se hradí v hotovosti paní učitelkám na třídě oproti příjmovému dokladu (lze ji rozdělit na pololetí – 700,- Kč v září a 800,- Kč v lednu). Informace o čerpání peněz z Klubu jsou vyvěšeny na nástěnkách MŠ.