Projekt MAP IV.

Mateřská škola je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV.

CZ.02.02.04/00/23_017/0008245