STÁVKA

Vážení rodiče,

jak již víte z médií, školské odbory vyhlásily na den 27. 11.  2023 jednodenní stávku ve školách a školských zařízeních z následujících důvodů:

● zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
● zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
● nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

V našem zařízení byl zřízen stávkový výbor a všichni zaměstnanci vyjádřili svůj jednoznačný postoj se ke stávce připojit.

Dovolte tedy, abychom Vás tímto upozornili, že pokud se panu ministrovi nepodaří v následujících dnech vyjednat s vládou přijatelný kompromis, MŠ Šromova se ke stávce 27. 11. 2023 připojí a v tento den přeruší provoz.

Vyjádření školských odborů ke stávce