PŘERUŠENÍ PROVOZU V LÉTĚ 2023

Žádáme rodiče o vypsání docházky dětí na letní prázdninový provoz do archů u tříd. Po vypsání docházky již nemusíte hlásit dítě k prázdninovému provozu v naší MŠ v zápise na letní provoz (s dítětem je automaticky počítáno).

Ředitelka školy stanovuje úplatu na letní prázdninový provoz ve výši 270,- Kč.

Dětem, které rodiče v archu odhlásí z docházky o letních prázdninách do MŠ a mají povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání, bude odpuštěna.

Upozorňujeme rodiče, že v době přerušení provozu naší MŠ mají možnost umístit své dítě do jiné MŠ v rámci města Brna.

K umístění budete potřebovat z MŠ ofocený evidenční list dítěte s potvrzením lékaře o očkování dítěte, popř. žádost o předškolní vzdělávání. Tyto dokumenty Vám vystaví ředitelka školy. Kdo bude chtít umístit dítě o prázdninách do jiné MŠ nahlaste tuto skutečnost paní učitelkám do konce března (napište poznámku do archu k prázdninovému provozu – chci dokumenty na léto).