VAŘENÍ OBĚDŮ PRO VEŘEJNOST

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je kuchyne.png.

Vážení spoluobčané, od září 2022 máte možnost přihlásit se k odběru obědů v naší organizaci. Obědy jsou vydávané do vlastních jídlonosičů. Při pravidelném odběru, je dobré pořídit si dva na prostřídání.

Cena za jeden odebraný oběd je 90,-Kč. Platba je možná bezhotovostně na účet školy nebo hotově oproti příjmovému dokladu. Obědy se platí dopředu na měsíc, ale neznamená to, že musíte odebírat každý oběd.

Obědy si můžete vyzvednout v kuchyni MŠ v době od 11.15 hod. – 11.45 hod. do vlastních jídlonosičů (vchod šedá budova z boku směrem k přístavbě, na fasádě je namalovaný medvídek).

Jídelníček je zveřejněn na webových stránkách školy www.mschrlice.cz v sekci jídelna.

Pro další informace kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Ladu Divišovou, na tel.: 739 382 955  nebo mailem kuchyne.mssromova@seznam.cz.