PROJEKT ŠABLONY III.

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III., který je spolufinancován Evropskou unií s názvem:

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE III

reg.č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018057