Projekt Šablony II

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II., který je spolufinancován Evropskou unií s názvem:

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE II

reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010201