Nabídka práce

Mateřská škola nabízí místo paní učitelky ve svém týmu na úvazek 0,5. Pracovní doba převážně od 10-12.30 hod.

Požadujeme kvalifikaci, praxe vítána, nástup 1.9.2019. Životopisy posílejte na mssromova@seznam.cz. Další informace na tel.: 739 382 958

POZVÁNKA NA SCHŮZKU

Schůzka rodičů nově přijatých dětí od září 2019 do MŠ se uskuteční v úterý 18.6.2019 v 16.00 hod ve třídě Koťátek (přístavba – červená budova, třída v přízemí).

V případě, že se nemůžete dostavit, prosíme o omluvu na mail mssromova@seznam.cz.

Děkujeme

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

SOBOTA 

Malí čarodějové přiletí na Nimbus 2000 rychlostí kulového blesku k nástupišti 9 3/4 v 11 hodin mudlovského času. 


PÁTEK

Po vydatné a velmi bohaté snídani jsme nezaháleli a vyráběli amulety na ruku a zdokonalovali se ve výtvarném umění. Po té jsme vyrazili do Prasinek, dále pokračovali proti proudu řeky a pozorovali hipogryfy. S profesorkou Prytovou jsme na louce studovali byliny a jejich barevné spektrum. 

Odpoledne jsme si oblékli slavnostní hábity a opravdu naplno si užili školní ples.

 


ČTVRTEK

Dnes nás čekala výuka v terénu. Z bradavické školy jsme vyrazili směrem do Prasinek a po té do zapovězeného lesa. Při hodině obrany proti černé magii jsme si protáhli tělo, s profesorkou Prytovou jsme poznávali byliny a s Hagridem jsme měli péči o bájné živočichy.

Odpoledne pokračoval turnaj tří kouzelníků. Chodili jsme po spletitých chodbách dle Pobertova plánku, V závěru dne jsme navštívili banku Gringottových, kde jsme si v trezoru 713 vyzvedli bradavický poklad.

 

 


STŘEDA 

Protože ráno byla obloha zase bez mráčků, šli jsme se schovat do zapovězeného lesa. Ohnivý pohár nám dal další úkol a to najít viteály, které do lesa nepatří. Ztracený diadem Roveny z Havraspáru jsme nenalezli a proto jsme jej poskládali ze šišek.

Odpoledne nás čekal velký famfrpálový turnaj, kterého se zúčastnili všichni malí čarodějové. Během přestávek jsme se posilňovali máslovým ležákem. Po večeři jsme se na bradavickém nádvoří zdokonalovali v malbě a zpěvu.


ÚTERÝ

Ráno nás probudilo opět sluníčko. Po vydatné kouzelnické snídani v podobě švédského stolu, nám ohnivý pohár dal další úkol. Našli jsme mudlovskou poštovní schránku a poslali dopisy domů. Po té jsme šli na famfrpálové hřiště podél řeky a trénovali na turnaj. Cestou jsme zazpívali vrbě mlátičce. 

Odpoledne jsme šli na procházku přes zapovězený les k Olivandrovi a malí čarodějové si vybrali a dozdobili svoji kouzelnickou hůlku. Cestou jsme postavili několik chýší pro domácí skřítky. K večeru se ozval Voldemortův hněv a zahnal nás dříve do bradavické školy. Po večeři nás čekala ufňukaná Uršula v koupelně prefektů ve druhém patře a připravila nám bublinkovou lázeň. Naše další vítězství nad Voldemortem jsme oslavili zpěvem.


 

 

PONDĚLÍ

Cesta bradavickým expresem přes zacpané Brno byla dlouhá, ale zvládli jsme ji bez nehody. Dorazili jsme do Bradavické školy čar a kouzel a čeká nás kouzelně tajemný týden. 

Po obědě jsme našli ohnivý pohár a v něm úkol, abychom se stali Brumbálovou armádou. Posilnili jsme se výbornými domácími vdolky, které nám vykouzlili paní kuchařky. Naše další cesta vedla do zapovězeného lesa, kde bylo nutné otevřít čarovnou bránu. Kouzelný klobouk každého malého mudlu pasoval na čaroděje, který může bojovat proti tomu, jehož jméno nesmíme vyslovit. 

… a kdyby Vám bylo smutno, koukněte se na nás do fotogalerie 😉

LETNÍ PROVOZ MŠ a ZÁPIS

Letní prázdninový provoz proběhne ve dnech: 1. – 19.7.2019, po té bude provoz MŠ PŘERUŠEN DO 31.8.2019

 

Rodiče dětí z MŠ Šromova na prázdninový provoz své dítě přihlásili zapsáním do seznamu u tříd. Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc červenec 2019 bude 230,- Kč, neplatí ji děti s povinným předškolním vzděláváním. Splatnost úplaty je do 20.6.2019. Zjistěte si u vedoucí školní jídelny jaký máte aktuální stav konta Vašeho dítěte. V případě přeplatku nemusíte úplatu a stravné hradit. Cena stravného viz řád ŠJ.

Budete-li hlásit dítě v době přerušení provozu naší MŠ do jiné školky, vyplňte žádost o vystavení dokumentů – přijetí na letní prázdniny a odevzdejte ji k rukám ředitelky školy. Na základě ní, Vám budou nachystány potřebné dokumenty k přijetí dítěte v jiné MŠ.

 

ZÁPISsběr žádostí NA LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ pro děti, které nenavštěvují MŠ Šromova proběhne 15.5.2019  od 8.00-17.00 hod. K prázdninovému provozu mohou být přijaty děti, které jsou již přijaté k předškolnímu vzdělávání v jiné MŠ a jejich kmenová MŠ nebude v době našeho letního provozu poskytovat předškolní vzdělávání, tzn. bude mít přerušený provoz.

Rodiče si k zápisu přinesou:

 • Kopii evidenčního listu z MŠ, kam dítě dochází (neobsahuje -li tento dokument potvrzení lékaře o očkování dítěte, rodič si zažádá MŠ i o kopii žádosti o předškolní vzdělávání nebo si s vyplněnou žádostí o letní provoz zajde k lékaři a údaj o očkování nechá potvrdit zde).
 • vyplněnou žádost http://mschrlicgl.cluster026.hosting.ovh.net/?page_id=15,
 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte

Pro bližší informace volejte ředitelku školy Petru Putnovou, 739 382 958

Mateřská škola Brno, Šromova 55, příspěvková organizace srdečně zve rodiče s dětmi na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KDY: pátek 12. 4. 2019

V KOLIK: 15.00 – 18.00 hod.

Přijďte se seznámit s prostředím školy a zahrad, s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy. Rádi Vám zodpovíme otázky ohledně vzdělávání i stravování Vašich dětí…

Na shledání se těší kolektiv zaměstnanců MŠ Šromova

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zápis do MŠ proběhne elektronickou formou.

Zákonný zástupce si na níže uvedených místech zajistí přihlášku, kterou (u koho vyžaduje zákon) nechá potvrdit u lékaře.

Přihlášku je možné získat:

 • NA INTERNETU:     1.4. – 30. 4. 2019          www.zapisdoms.brno.cz
 • OSOBNĚ V MŠ:      10. 4. 2019 od 8.00 – 16.00 hod.
 • OŠMT MMB:          Dominikánské nám. 3 Brno, Mgr. Dagmar Hanáková

Sběr přihlášek v Mateřské škole Brno, Šromova 55, příspěvkové organizaci proběhne ve dnech:

 • 2. 5. 2019 od 8.00 – 11.30    13.00 – 17.00
 • 3. 5. 2019 od 8.00 – 12.00

Doporučujeme rodičům, kteří se chystají k zápisu do MŠ s dítětem, využít čtvrteční (2.5.) odpolední termín. Zápis bude probíhat ve třídě Motýlků a čekání si můžete zkrátit hrou ve třídě. Dopolední zápis bude probíhat v ředitelně školy.

S sebou:

 • Vyplněnou a od lékaře potvrzenou přihlášku (potvrzení o očkování se netýká dětí, které budou od 1. 9. 2019 plnit povinné předškolní vzdělávání)
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz
 • Doklad o trvalém bydlišti dítěte, je-li odlišné od zákonných zástupců

Od 1. 9. 2017 je podle zákona č. 178/2016 Sb. POVINNÉ předškolní vzdělávání pro děti, které dovrší 5 let do zahájení povinné školní docházky. Máte-li dítě ve věku, na který se povinné vzdělávání vztahuje a dosud MŠ nenavštěvuje, musíte s ním jít k zápisu do MŠ. Pro děti, které již MŠ navštěvují, se z pohledu zápisu nic nemění. Nadále zůstávají v MŠ, kam byly přijaté k předškolnímu vzdělávání a povinnou předškolní docházku plní v ní.

Všechny mateřské školy mají vymezenou spádovost. Statutární město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku č.2/2019, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol ve městě Brně.

Spádový obvod pro MŠ Brno, Šromova 55:

Břetislavova, Ctiradova, Davídkova, Jánošíkova, K Sídlišti, Okrajová, Pěkná, Podhrázní, Pod Mezí, Rebešovická (lichá č. 37 – 75c a sudá č. 2 – 36a), Roviny, Spádová, Šromova, Tovární, U Jezu, Zámecká (lichá od č. 27 a sudá od č. 22 do konce).

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

      ŠKOLKA V PŘÍRODĚ (ŠvP) – Penzion Zubr, 3. – 8. 6. 2019

Žádáme rodiče přihlášených dětí na školku v přírodě o úhradu ve výši 3000,- Kč    do 15. 3. 2019 na účet školy pod variabilním symbolem dítěte.

Budete-li požadovat POTVRZENÍ, je nutné úhradu provést HOTOVĚ a MŠ Vám vystaví příjmový doklad.

 

SCHŮZKA RODIČŮ před školou v přírodě se uskuteční  24.4.2019 v 16.00 hod. ve třídě Krtečků.

Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí. Na schůzce Vám budou předány potřebné dokumenty k vyplnění a informace o organizaci ŠvP, odjezdu atd… V případě, že se nebudete moci zúčastnit, žádáme Vás o omluvu u paní učitelky na třídě.

 

CESTOVÁNÍ ŠESTILETÝCH DĚTÍ MHD

Žádáme rodiče předškoláků, kteří dovršili 6 – ti let, aby před každou akcí MŠ, kam se budeme dopravovat prostřednictvím MHD Brno, odevzdali PRŮKAZKU DÍTĚTE S NULOVÝM KUPÓNEM paní učitelce na třídě. Nelze použít fotokopii, musí to být originál.

Nemáte-li ji vyřízenou, informujte paní učitelky a my dětem zajistíme platnou jízdenku.

Informace MHD BRNO k cestování dětí od 6-10 let:

Děti od 6 do 10 let mohou cestovat po Brně v zónách 100 + 101 bezplatně všemi linkami IDS JMK včetně vlaků. Musí si ovšem vyřídit průkazku a bezplatný kupón. K vyřízení děti potřebují 1 fotografii + 30 Kč. Kupónů lze vystavit i více (pro účely MŠ, prarodiče…).

Bez průkazky s bezplatným kupónem cestují za zlevněné jízdné.

Děkujeme za pomoc