DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ V MŠ

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že jsme obdželi informaci, že v MŠ máme VÍCERO PŘÍPADŮ infekčního onemocnění a to SPÁLY A SPÁLOVÉ ANGÍNY.

Spála a spálová angína jsou dvě různá onemocnění, která však mají velmi podobné příznaky. Původcem obou těchto onemocnění je bakterie “Streptococcus pyogenes“ skupiny A, která produkuje toxin zodpovědný za kožní změny a symptomy provázející onemocnění.

Hlavními projevy spály jsou:

  • Bolesti břicha
  • Exantém
  • Drsná kůže
  • Zduřelé uzliny
  • Bolest v krku
  • Horečka
  • Zvracení

Inkubační doba spály

Je 2 až 5 dní.

Nakažlivost spály

Člověk je infekční a nemoc přenáší v inkubační době do dvou dní od vypuknutí. Přenašečem může být také někdo, u koho nemoc nepropukla, přesto streptokoka přenáší.

Přenáší se kapénkovou infekcí, k onemocnění může také dojít po přenosu bakterií přes porušenou kůži, popřípadě kontaktem rukou nebo použitím nesprávně umytého nádobí.

Streptokok se nejčastěji rozšiřuje v dětských kolektivech. Proto, pokud máte více dětí, je vhodné infikované dítě držet v karanténě jiného pokoje (třeba ložnice).

Proti spále se nelze očkovat.

Nejen v naší MŠ, ale i v celém městě Brně, je nyní výskyt spály velmi rozšířen. Onemocnění je nutné přeléčti antibiotiky. VZHLEDEM K VÝŠE UVEDENÉMU VÁŠ ŽÁDÁME, ABYSTE NEPODCEŇOVALI PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ U VAŠICH DĚTÍ.