Změna ceny stravného od 1. února 2023

Vážení rodiče, vzhledem k neustále rostoucím cenám za potraviny a v návaznosti na změnu vyhlášky č. 13/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, zvyšujeme cenu za stravné u dětí následovně:

Věková kategorie:                  platba za den              platba za měsíc

Strávníci do 6 let                  46,00 Kč                     920,00 Kč / 1.320,00 Kč (včetně úplaty)

Strávníci 7-10 let                  49,00 Kč                     980,00 Kč

Cizí strávníci                        90,00 Kč                     dle odebraných obědů

Cena za osobní a věcné náklady (dále jen OVN) za neodhlášenou stravu činí 48,00 Kč za den. OVN se účtují v případě neomluvené a neodhlášené stravy od 2 dne nepřítomnosti dítěte v MŠ.

Věková kategorie/ typ jídla2-  6  let  7 – 10 let  (zpravidla jsou to děti s OŠD)
Přesnídávka14,0015,00
Oběd22,0024,00
Svačinka10,0010,00
Celkem za den:46,0049,00
  Neodhlášená strava  
Oběd22,0024,00
OVN48,0048,00
Celkem za den:70,0072,00

Žádáme rodiče, aby vždy u platebuváděli VS dítěte a do poznámky pro příjemce zapsali celé jméno a příjmení dítěte. Ne vždy se jmenuje dítě stejně jako plátce a nám to pak komplikuje dohledávání plateb.

Dále žádáme, abyste platbu zaslali na účet v rozmezí mezi 1-5. dnem daného měsíce (např. na únor 2.2. ne v lednu). Děkujeme za pochopení

Odhlašování stravy musí být nejpozději do 12:00 hod předchozího pracovního dne, a to nejlépe e-mailem: kuchyne.mssromova@seznam.cz

nebo formou sms na tel.: 739 382 955 nebo do formulářů u tříd. V případě dotazů můžete volat denně od 9:00 do 13:00 hod.

Jídelní lístek je na stránkách naší MŠ vždy koncem týdne na následující týden. Žádáme rodiče dětí s dietním omezením, aby včas kontaktovali vedoucí ŠJ a domlouvali s ní individuální způsob úpravy stravy.

Dne 19. 1. 2023                                                                     Lada Divišová, vedoucí kuchyně