POTVRZENÍ O ŠKOLKOVNÉM

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení budou vystavena do konce ledna a předána všem rodičům prostřednictvím paní učitelek na třídách.

O potvrzení nemusíte žádat, budou vystavena pro všechny, kterým vznikl nárok:

  1. Mladší děti mají nárok na celých 12 měsíců
  2. Děti v povinném předškolním vzdělávání – letošní „předškoláci“ dostanou potvrzení pouze za měsíce 1-8. Od 9-12 již neplatily, jsou předškoláky.
  3. Děti v 1. třídě ZŠ na potvrzení nemají nárok, protože byly v povinném předškolním vzdělávání a neplatily úplatu.