Lyžování s Lemurem

V pondělí 9.1.2023 začíná lyžování s Lemurem pro přihlášené děti. Upozorňujeme rodiče na povinnost odevzdat souhlas s předáním dítěte, který má Lemur na svých stránkách.

Dále žádáme, abyste v případě že dítě nepojede, jeho absenci neprodleně oznámili MŠ, protože v opačném případě bude s dítětem počítáno a nebude Vám možné vydat oběd do jídlonosiče.