AKTUALITY PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče,

již brzy začne nový školní rok 2022/2023 a Vaše dítě/děti se vrátí do mateřské školy.

Postupuji Vám pár důležitých informací:

Provozní doba MŠ je 6.30-16.30 hod.

Platby: úplata za předškolní vzdělávání činí 400,- Kč. Cena stravného se od září 2022 mění. Celodenní strava je stanovena pro věkovou skupinu do 6ti let na 40,-Kč za den, děti s odkladem školní docházky platí 43,- Kč. Budete-li chtít odebírat nedotovaný oběd, budou k ceně potravin za oběd účtovány osobní a věcné náklady ve výši 48,-Kč.

Platby můžete odesílat na účet školy: 107-6458600267/0100 s variabilním symbolem dítěte a ideálně nám dejte do poznámky jméno dítěte (mnohdy se maminka jmenuje jinak jak dítě a v počtu dětí, které máme se nám to pak těžko dohledává). Obě platby pošlete současně, např. děti do 6 ti let budou měsíčně platit 1200,- Kč (400,- úplata +800,- strava). Rodiče nových dětí si zavolají/napíší do školní jídelny a zjistí si VS a zařazení dítěte do třídy.

UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE VŠECHNY PŘIJATÉ DĚTI JSOU OD 1.9.2022 PŘIHLÁŠENÉ KE STRAVĚ. V případě, že víte, že nástup dítěte bude opožděn (dovolená, nemoc atd…) je NUTNÉ zavolat/napsat do školní jídelny a dítě odhlásit.

Oblečení: hlavně pohodlné. Dejte dětem oblečení do třídy, na školní zahradu/ vycházku, náhradní oblečení a vše PODEPIŠTE. Bude li dítě v MŠ spát, je nutné mu dát i pyžamo. Jako přezůvky volte pevnou botu – papuči, popř. sandále s páskem. Nepřípustné jsou crocsy nebo pantofle. Dále dejte dítěti podepsaný hrneček na pitný režim během dne.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat jak telefonicky, tak písemně.

Na shledání se těší kolektiv zaměstnanců MŠ Šromova.