PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Na základě §3 Vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novelizací a po projednání se zřizovatelem oznamuje ředitelka školy přerušení provozu Mateřské školy Brno, Šromova 55, příspěvkové organizace během letních prázdnin ve dnech 1. 7. – 14. 8. 2022.

https://mschrlice.cz/uredni-deska/

Rodiče mají možnost v době přerušení provozu si zažádat o umístění dítěte do kterékoliv jiné MŠ v městě Brně, která má provoz.

Žádáme rodiče, kteří budou své dítě hlásit do jiné MŠ, aby tuto skutečnost nahlásili paní učitelkám na třídě do 25.4.2022. Ředitelka školy Vám připraví dokumenty, které budete potřebovat pro přijetí. Prosíme o dodržení tohoto data!!!

Na stránkách MMB bývá od května vyvěšen seznam škol s jejich provozy.