Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáků

Postupujeme Vám nabídku firmy Služby a školení MB, z.ú. na on -line semináře pro rodiče – „předškolák a grafomotorika“.
Kurz PŘEDŠKOLÁK povede Mgr. Martina Večeřová. V kurzu se rodiče dozví co je s dětmi u zápisu čeká, co by měl předškolák před nástupem do školy ovládat a jak mu pomoci s přípravou.

Odkaz na kurz předškolák: http://www.sskolemb.cz/redakce/index.php?akce=evais&akcedetail=557&xuser

V kurzu GRAFOMOTORIKY se rodiče dozví, jak předejít problémům se psaním, jak pomáhat dětem procvičit jemnou motoriku tak, aby psaní ve škole pro ně bylo jednodušší.

Odkaz na kurz grafomotoriky:http://www.sskolemb.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&subakce=scearch&scearchText=grafomotorika