Vzdělávání dětí z Ukrajiny 

Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna zpracovává seznam brněnských základních a mateřských škol, které jsou připraveny přijmout ukrajinské děti a žáky.

V pavilonu B brněnského výstaviště je od 2. března zřízeno Asistenční centrum pomoci, které zajistí první kontakt a umožní uprchlíkům vyřídit úvodní formální náležitosti na jednom místě. Je nutné, aby všichni přicházející lidé absolvovali první registraci, která musí být provedena do 3 dnů po příchodu, a vyřídili si vízum co nejjednodušší cestou. Dále zde všichni obdrží další potřebné pokyny.