Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení

V MŠ je pro rodiče připraveno potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení za rok 2021. Potvrzení Vám budou vydána na třídách přes Vaše paní učitelky.

Na potvrzení mají nárok děti, které v roce 2021 platily úplatu za předškolní vzdělávání (tzn. že děti, které ve školním roce 2020/2021 byly v posledním roce před nástupem do ZŠ- tzv. předškoláci a od září nastoupily do 1. třídy ZŠ, potvrzení nedostávají).

Žádám rodiče dětí, které na potvrzení mají nárok a již nenavštěvují naši MŠ, aby se domluvili s ředitelkou školy na předání.

Děkuji za pochopení.