NABÍDKA KROUŽKŮ

V letošním školním roce nabízí naše MŠ tyto kroužky:

ANGLIČTINA

bude probíhat vždy v pondělí od 15.30 – 16.15 hod.

Děti budou rozdělené do tří skupin:

  • přístavba – lektor Bc. Anna Thea Kusková
  • stávající budova – mladší děti – lektor Petra Kubíková
  • stávající budova – předškoláci – lektor Bc. Jana Cincialová

Cena za první pololetí (4.říjen – 13.prosinec) je 440,- Kč.

POHYBOVÝ KROUŽEK

bude probíhat vždy ve středu od 15.00-16.30 hod.

Děti budou rozdělené do 2 skupin po budovách. Z organizačních a protiepidemiologických důvodů nelze přehazovat děti do skupiny v jiný čas.

  • přístavba – od 15.00 hod.
  • stávající budova – od 15.45 hod.

Lektorem kroužku je paní učitelka Dagmar Kapounová. Dětem na kroužek pořiďte šátek s penízky.

Cena kroužku za první pololetí (6. říjen – 15. prosinec) je 360,-Kč.

EDUKATIVNĚ – STIMULAČNÍ SKUPINY (ESS)

Skupiny jsou určené pro děti ohrožené školním neúspěchem. Podmínkou účasti ve skupinách je přítomnost rodiče na lekci.

Skupiny obsahují 10 lekcí a jejich začátek je plánován na listopad 2021, většinou v úterý nebo čtvrtek 1x za 14 dní.

Přesnou částku za skupiny Vám sdělíme až po odsouhlasení počtu dětí zařazených do skupin a objednání materiálů (cena materiálů +300 Kč za kurzovné).

Zařazení dítěte konzultujte s učiteli na třídách.

Lektory ESS jsou Monika Ustohalová, Michaela Janíková, Věra Bernatská.

PLATBY ZA KROUŽKY

Platby lze provést následujícím způsobem:

  • bez dokladu na účet školy – 107-6458600267/0100 pod variabilním symbolem dítěte a do poznámky dejte o jaký kroužek se jedná
  • s dokladem (faktura) – oslovíte paní učitelku a sdělíte jí, že vyžadujete doklad o zaplacení (např. pro pojišťovnu). Paní učitelka Vám nechá vystavit fakturu a na základě faktury uhradíte kroužek (ne dříve) – bezhotovostně na účet školy 107-6458600267/0100, VS bude na faktuře a do poznámky dáte o jaký kroužek se jedná
  • hotově oproti příjmovému dokladu – zaplatíte pedagogům na třídě.

V případě dotazů ke kroužkům, náplním atd.. se obracejte na paní učitelky – lektorky. Ohledně plateb na ředitelku školy.

Děkujeme za pochopení