Informace k nástupu dětí do MŠ

Vážení rodiče,

brzy přivítáme Vaše dítě v mateřské škole. Zařazení nových dětí do tříd Vám sdělí paní učitelky v úvodním emailu, který by Vám nejpozději v pátek 27.8.2021 měl přijít. Prosíme o potvrzení přečtení této zprávy.

Žádáme Vás, abyste se spojili s paní vedoucí školní jídelny – Markétou Kučerovou a oznámili ji den nástupu Vašeho dítěte k docházce do školy – pokud jste tak již neučinili (běžně jsou všechny děti přihlášené od 1.9.2021). Od vedoucí ŠJ se dozvíte také variabilní symbol, který je dítěti přiřazen pro platby.

Kontakty na kuchyni jsou:

Kuchyne.mssromova@seznam.cz nebo telefon 739 382 955.

Dále si Vás dovolujeme pozvat na třídní schůzku, která se bude konat dne 2.9.2021 ve Vaší třídě v 16.30 hod. za dodržení epidemiologických opatření. Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí. Děkujeme za pochopení.

Na Vaše děti a spolupráci s Vámi se těší celý kolektiv zaměstnanců MŠ Šromova.