ZÁPIS NA LETNÍ PROVOZ MŠ

ZÁPIS PRO DĚTI Z JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL proběhne dne 19. 5. 2021

K zápisu doručte:

  • Vyplněnou žádost k letnímu provozu – bez lékaře, pokud bude lékař na dokumentech z MŠ
  • Žádost letní provoz
  • POTVRZENOU kopii z MŠ – Evidenčního listu dítěte z MŠ s razítkem lékaře potvrzujícím očkování dítěte (nemáte-li na tomto dokumentu potvrzeného lékaře, je nutné přinést i kopii žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání).
  • Kopii rodného listu a OP rodiče, popř. dítěte

Všechny dokumenty vložte do obálky a vhoďte do schránky na budově MŠ, důkladně zkontrolujte podpisy na žádosti!!! popř. použijte datovou schránku školy. Obálku označte nápisem – „ZÁPIS PRÁZDNINY“. Po předchozí domluvě lze podat přihlášku i osobně ředitelce školy. V případě dotazů neváhejte volat 739 382 958.

  • Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc červenec je stanovena ve výši 270,- Kč, neplatí ji děti s povinným předškolním vzděláváním. Stravné je účtováno dle jednotlivých dnů 34 Kč á den docházky.  Splatnost úplaty a stravného je do 25. 6. 2021.

Rozhodnutí o přijetí bude ředitelka školy vydávat 3. 6. 2021 v době od 10.00-16.00 hod.