OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Od pondělí 10. 5. 2021 mohou dle nařízení vlády ČR chodit do MŠ všechny děti. Testovat se děti nebudou.

V budově budou platit hygienická a epidemiologická pravidla jako doposud:

  • Vstup rodičů pouze s respirátorem či jinou ochrannou nosu a úst dle nařízení vlády
  • Desinfekce rukou po vstupu do budovy
  • Omezení množství rodičů v šatnách na max. 2, dítě doprovází pouze jeden rodič.
  • Zákaz vstupu rodičů do umýváren a tříd
  • Děti mají v šatně náhradní oblečení v tašce
  • Děti mají v šatně 1 náhradní sterilní roušku v uzavíratelném igelitovém sáčku.

Všechny děti jsou nyní přihlášené ke stravování. V případě, že nenastoupíte, oznamte tuto skutečnost do pátku 12.00 hod. vedoucí školní jídelny. Úplata za předškolní vzdělávání bude pro děti, které nastupují až 10.5.2021 ponížena za měsíc květen na 275,- Kč.