DŮLEŽITÉ- NÁSTUP DĚTÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

Vážení rodiče, na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘEDNÍ ze dne 6.4.2021 č.j. MZDR 14600/2021-MIN/KAN se omezuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání. 

VÝJIMKU MAJÍ:  

  1. dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání 
  2. děti, jejichž zákonní zástupci  vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií. Do těchto skupin povolání patří zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služebpedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční výuku (a tedy také tuto péči) ve školách a případně školských zařízeních, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení a zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Žádám Vás, abyste mi obratem odpověděli, zda Vaše dítě nastoupí k prezenčnímu vzdělávání. Zákonní zástupci z bodu č. 2 vyplní škole čestné prohlášení s uvedením zaměstnavatele a kontaktní osoby pro případné ověření zaměstnání. 
Děkuji Vám za spoluúčast.