ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do MŠ proběhne opět elektronickou formou.

Zákonný zástupce si na níže uvedených místech zajistí přihlášku, kterou (u koho vyžaduje zákon) nechá potvrdit u lékaře.

Přihlášku je možné získat:

  • NA INTERNETU:        1. 4. – 30. 4. 2021      www.zapisdoms.brno.cz
  • OSOBNĚ V MŠ:           13. 4. 2021 od 8.00 – 16.00 hod., po předchozí domluvě i v jiný termín
  • OŠMT MMB:                 Dominikánské nám. 3 Brno, Mgr. Dagmar Hanáková

Sběr přihlášek v Mateřské škole Brno, Šromova 55, příspěvkové organizaci proběhne ve dnech:

  • 3. 5. 2021    bezkontaktně od 8.00 hod.  
  • 4. 5. 2021    bezkontaktně do 17.00 hod.

Zápis bude probíhat bezkontaktně. Rodiče veškeré dokumenty vhodí v uzavřené obálce označené číslem přihlášky do poštovní schránky na budově školy, další možností je dokumenty zaslat emailem s elektronickým podpisem nebo do datové schránky školy. Po oba dva dny je možné v době od 14.00-17.00 hod. předat dokumenty osobně vedení školy.

K zápisu odevzdejte:

Od 1. 9. 2017 je podle zákona č. 178/2016 Sb. POVINNÉ předškolní vzdělávání pro děti, které dovrší 5 let do zahájení povinné školní docházky. Máte-li dítě ve věku, na který se povinné vzdělávání vztahuje a dosud MŠ nenavštěvuje, musíte s ním jít k zápisu do MŠ. Pro děti, které již MŠ navštěvují, se z pohledu zápisu nic nemění. Nadále zůstávají v MŠ, kam byly přijaté k předškolnímu vzdělávání a povinnou předškolní docházku plní v ní.

Všechny mateřské školy mají nově vymezenou spádovost. Statutární město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol ve městě Brně.

Spádový obvod pro MŠ Brno, Šromova 55, příspěvková organizace

Břetislavova, Ctiradova, Davídkova, Jánošíkova, K Sídlišti, Okrajová, Pěkná, Podhrázní, Pod Mezí, Rebešovická (lichá č. 37 – 75c a sudá č. 2 – 36a), Roviny, Spádová, Šromova, Tovární, U Jezu, Zámecká (lichá od č. 27 a sudá od č. 22 do konce).