OMEZENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě rozhodnutí vlády ČR je provoz mateřské školy do 21.3. 2021 včetně OMEZEN.

ODŮVODNĚNÍ:

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.  provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

V odkazu najdete také usnesení vlády ČR k péči o děti zákonných zástupců z důležitých profesí (zdravotníci, policisté atd…). MMB vydal seznam škol, které tuto péči zajišťují:

Rodiče mají možnost si, v případě neodkladné nouze, vyzvednout osobní věci svých dětí z MŠ v pondělí 1.3.2021 v době od 7.00-12.00 hod. (dále po předchozí domluvě).

Pro děti v povinném předškolním vzdělávání bude přichystána distanční výuka. O její realizaci Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení…