Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT o provozu mateřských škol o omezení pohybu třetích osob v prostorách školy a omezení kontaktu třetích osob s osobami v prostorách školy Vás prosíme o dodržování NOVÝCH pravidel:

  1. V šatnách dětí může současně pobývat pouze 1 dospělý (mimo zaměstnance školy).
  2. V případě, že bude šatna obsazena, dospělí s dětmi stojí na chodbě v rozestupu minimálně 2 metry.
  3. Rodiče mají povolený vstup pouze do prostor vstupních hal a šaten dětí. Vstup do tříd a umýváren dětí je zakázán.
  4. Prosíme rodiče, aby se v šatnách zbytečně nezdržovali a umožnili tak rychlejšímu průběhu předávání a vyzvedávání dětí.

Děkujeme za spolupráci.