PROVOZ MŠ V LEDNU 2021

Vážení rodiče,

protože epidemiologická situace stále není dobrá, omezila vláda přítomnost dětí ve školách. Provoz MŠ zůstává zachován, jen Vás PROSÍME O PEČLIVÉ DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH A EPIDEMIOLOGICKÝCH PRAVIDEL, která máme stanovena:

  • Po vstupu do MŠ si desinfikujte ruce
  • Při pohybu po budově mějte ústa a nos krytá rouškou, popř. šátkem
  • Dítě do MŠ přivádí pouze jeden dospělý a vyzvedává taktéž
  • V šatnách se příliš nezdržujte a dodržujte počet maximálně dvou dospělých (v případě vyššího počtu, žádáme rodiče, aby vyčkali v hale s rozestupy)
  • Nevstupujte do umýváren a tříd
  • Nedávejte dětem hračky do tříd (pouze plyšáka na spaní)
  • Máte-li dotazy ke vzdělávání, domluvte si individuální schůzku s pedagogy, při předávání dětí řešte jen nezbytné informace
  • Vykazuje – li dítě infekt nedávejte ho do kolektivu, i rýma a kašel jsou nemoc. Oznamte tuto skutečnost Vašemu pediatrovi a postupujte dále dle jeho pokynů
  • v případě, že budete covid pozitivní, oznamte tuto skutečnost ředitelce školy

Vzhledem k situaci prozatím kroužky nebudou, vyjma edukativních skupin, které jsou přípravou na školu a uskutečňují se v menších kolektivech.

Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel. Společně to zvládneme ;)

Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, optimismu a celkové pohody. Snad se brzy všichni shledáme při nějaké „školkové slavnosti“.