PROVOZ MŠ

Provoz MŠ je prozatím nezměněn.

Žádáme rodiče o důsledné dodržování nastavených opatření:

  • Při vstupu do MŠ použít desinfekci
  • Při pohybu po budově mít zakrytá ústa a nos
  • Nevstupovat do tříd ani na sociální zařízení dětí
  • Pravidelně monitorovat zdravotní stav svého dítěte a do MŠ přivádět pouze ZDRAVÉ dítě (bude-li vykazovat rýmu, kašel, teplotu – nebude do MŠ přijato)
  • Být stále na příjmu, aktualizovat data (zejména telefon) v případě změny
  • Vykazuje-li dítě covid příznaky, kontaktujte telefonicky lékaře a je nutné další léčbu přizpůsobit pokynům zdravotníků a hygieny
  • V případě, že bude Vaše dítě Covid pozitivní, NEPRODLENĚ informujte ředitelku školy

Dle MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Č. j.: MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN MZDRX01CD04K s platností od 21.10.2020 NEMUSÍ MÍT pedagogičtí pracovníci a děti při pohybu v budově ani na vycházkách ROUŠKU!

Děkujeme