Upravení pravidel bezpečnosti v MŠ

Dle nařízení vlády ze dne 24.8.2020 nemusí rodiče ani zaměstnanci MŠ nosit v budově roušku.

Stále však platí, že rodiče nesmí vstupovat do tříd MŠ, neměli by se zdržovat v prostoru šaten a chodeb.

Děkujeme za pochopení a společně to zvládneme.