LETNÍ PROVOZ MŠ a ZÁPIS

Letní prázdninový provoz proběhne od: 17. – 31. 8. 2020

Od 1. 7. – 16. 8. 2020 BUDE PROVOZ MŠ PŘERUŠEN

Rodiče dětí z MŠ Šromova na prázdninový provoz své dítě přihlásí do 24. 5. 2020 odpovědí na tento email – popř. sms na tel.: 739382958 ve tvaru:

Jméno a příjmení dítěte – LÉTO ANO (nastoupí k prázdninovému provozu) nebo LÉTO NE (dítě k prázdninovému provozu nenastoupí).  

Nedostaneme-li do tohoto data Vaši odpověď, budeme to považovat za nezájem o prázdninový provoz, proto žádáme i o záporné odpovědi, ať víme, že jste zprávu četli. Děkujeme za pochopení.  Dodatečné přihlášení nebude možné. Místa budeme obsazovat dětmi z jiné MŠ V době prázdninového provozu nepojede školní kuchyně a budeme obědy dovážet ze školní jídelny ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3. Veškeré platby za stravné i úplatu půjdou přes MŠ Šromova.

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc srpen 2020 bude 180,- Kč, neplatí ji děti s povinným předškolním vzděláváním. Splatnost úplaty je do 22. 6. 2020. Zjistěte si u vedoucí školní jídelny, jaký máte aktuální stav konta Vašeho dítěte. V případě přeplatku nemusíte úplatu a stravné hradit. Cena stravného viz řád ŠJ.

Budete-li hlásit dítě v době přerušení provozu naší MŠ do jiné školky, k odpovědi na docházku na prázdninový provoz přidejte informaci, že žádáte o vystavení dokumentů potřebných pro přijetí na letní provoz do jiné MŠ a my Vám je nachystáme.

ZÁPIS PRO DĚTI Z MŠ JANA BROSKVY 3 proběhne ve dne 3.6.2020

K zápisu doručte:

  • Vyplněnou žádost k letnímu provozu – bez lékaře, pokud bude lékař na dokumentech z MŠ
  • Kopii – Evidenčního listu dítěte z MŠ s razítkem lékaře potvrzujícím očkování dítěte, popř. i žádost k předškolnímu vzdělávání dítěte.
  • Kopii rodného listu

Všechny dokumenty vložte do obálky a vhoďte do schránky na budově MŠ, popř. použijte datovou schránku školy.

Rozhodnutí o přijetí bude ředitelka školy vydávat 10.6.2020 v době od 13.00-16.00 hod.