PROMINUTÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Dle dodatku č. 2 ke Směrnici o předškolní úplatě lze prominout úplatu za předškolní vzdělávání těm dětem, které do MŠ do 30.6.2020 již nenastoupí, protože spadají do skupiny s rizikovými faktory, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví.

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami (dítě s ním žije v domácnosti)
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. při protinádorové léčbě,
 7. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Rodiče mají možnost požádat ředitelku školy o prominutí úplaty, viz příloha. V případě dotazů volejte č. 739 382 958 nebo pište mssromova@seznam.cz