ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ – 18.5.2020

Vážení rodiče,

z nařízení MMB č.5/2020 je MŠ uzavřena do konce trvání nouzového stavu. Nouzový stav byl prodloužen do 17.5.2020 (a dle sdělení předsedy vlády ČR již nebude dále prodlužován).

MŠ se otevře pro děti opět v pondělí 18.5.2020 v provozním čase 6.30-16.30 hod. Obnovení provozu vyžaduje zvýšená hygienická a epidemiologická opatření a také upravení organizace předškolního vzdělávání. Žádáme rodiče, aby dítě do MŠ přivedli do 8.00 hod.!!!

Před obnovením provozu MŠ se seznamte s „Podmínkami pobytu dítěte v MŠ“, které řeší otázky provozu školy a hygienická opatření (viz příloha). Že jste se s nimi seznámili stvrdíte podpisem při předání dítěte do archu. Dále budeme požadovat odevzdání čestného prohlášení (také viz příloha), bez kterého nebude Vaše dítě do MŠ přijato.

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc květen bude ponížena na částku: 180,- Kč. Tuto částku mají povinnost platit všechny děti, které nejsou v povinném předškolním vzdělávání. V případě, že Vaše dítě do MŠ již nenastoupí, protože spadá do rizikové skupiny, informujte o dané situaci písemně ředitelku školy s dokumentem, který dokazuje rizikovost a úplata Vám bude odpuštěna.

K docházce do MŠ jste všichni automaticky přihlášeni. Nenastoupíte-li nebo nastoupíte-li později, odhlaste se sms zprávou na tel.: 739382958 nebo emailem – mssromovao@seznam.cz  do pondělí 11.5.2020 včetně, po otevření MŠ dále pak u vedoucí školního stravování, jak jste zvyklí (tel: 739382955, kuchyne.mssromova@seznam.cz.

Děkujeme za pochopení a věříme, že společně danou situaci zvládneme.

Petra Putnová, ředitelka školy