Nařízení MMB ohledně uzavření MŠ

Rada Města Brna se na R8/079 schůzi konané dne 16.4.2020 usnesla, že na území města Brna do 30.4.2020 zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání ve školách. Celý text nařízení viz níže …