OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

dnes jste byli sms zprávou vyzváni, abyste nám sdělili, zda Vaše dítě nastoupí do MŠ po ukončení nouzového stavu a opětovném otevření MŠ.

Konkrétní termín zatím neznáme. Do 30. 4. 2020 je vládou vyhlášen stav nouze a do této doby bude určitě MŠ uzavřena. Vzhledem k tomu, že se postupně budou otevírat školy, zřizovatel zjišťuje připravenost a zájem o otevření MŠ.

Stále čekáme na konkrétní epidemiologická a hygienická opatření, která vydá vláda nejpozději do konce dubna. Od těchto opatření se bude i odvíjet další postup.

Již teď byste měli zvážit, zda nespadáte do rizikové skupiny – tj. zda Vaše dítě není z rodiny, kde se vyskytují mimo jiné osoby se srdečními chorobami, s chronickým respiračním onemocněním, s vysokým krevním tlakem, osoby 65+, se sníženou imunitou, onkologicky nemocné apod. V případě, že ano, je nástup dítěte do MŠ riskantní.

Příští týden Vám budeme opět posílat další on line výuku z mailu vzdelavanimssromova@gmail.com a doufáme, že se Vám aktivity a úkoly líbí a daří se Vám pomocí nich vyplnit čas strávený mimo školku.

Doufáme, že se brzy ve zdraví sejdeme.

Kolektiv MŠ