Snížení a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání…

Vážení rodiče,

ředitelka školy vydala dodatek ke Směrnici o předškolní úplatě. Její znění najdete v sekci úřední deska.