Domácí příprava

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – mUčení :)

Vážení rodiče a milé děti,

vzhledem k nastalé situaci, kdy je školka pro veřejnost uzavřená, jsme po společné domluvě vypracovaly učební plán, který plynule navazuje na výchovně vzdělávací proces v MŠ a náš Školní vzdělávací program „S človíčkem poznáváme svět“. Tento plán podporuje všestranný rozvoj vašich dětí v souladu s RVP PV. Učební plán funguje jako nabídka činností, rozhodně děti nemusí plnit všechny úkoly. Tímto krokem Vám chceme pomoci naplnit čas strávený v karanténě. Plnění je dobrovolné a pro děti v povinném předškolním vzdělávání dobrovolně povinné. 😉

Plán se skládá z metodiky, učebních pomůcek i samotných úkolů včetně návodů. Nabízené činnosti a aktivity jsou určené převážně pro děti v povinném předškolním vzdělávaní (příprava na nástup do ZŠ), ale dají se využít i pro mladší děti. Proto některé činnosti mají i více úrovní. Prosíme, abyste dětem zakládali pracovní listy a vyhodnocení plánu a po skončení nouzového stavu je přinesli do školky. Listy dětem založíme do portfolia a z vyrobených výrobků uděláme výstavku.

V plánu máte i digitální odkazy a prosíme, abyste dětem pohlídali čas strávený u PC. U některých odkazů se po našem videu spustí další (youtube), vypněte si prosím auto-play. Odkazy na přílohy fungují po stažení dokumentu do Vašeho počítače, v online verzi jen upozorňují na přílohu.

Plány budou mít vždy vymezené časové období a budou vám posílány pomocí speciálně zřízeného e- mailového účtu vzdelavanimssromova@gmail.com. Na tento e-mail můžete psát své dotazy týkající se daného plánu a třeba i zpětnou vazbu s fotkami.

V případě, že Vám nic nepřišlo, napište nám, máme asi Váš starý email a je nutné ho aktualizovat.

Děkujeme za spolupráci, přejeme Vám pevné nervy a Vašim dětem mnoho zdaru. 😊

Kolektiv MŠ Šromova