EDUKATIVNĚ – STIMULAČNÍ SKUPINY

Žádáme rodiče přihlášených dětí do edukativně – stimulačních skupin (dále jen ESS), aby na uhradili poplatek za materiály a výuku:

 • na účet školy č.     107-6458600267/0100
 • ve výši                  825,- Kč

Částka je navýšena oproti loňsku o 75,- Kč z důvodu zdražení materiálů u dodavatele.

 Výuka bude probíhat ve čtvrtek od 15.30 hod., časová dotace je 1 hod. a za přítomnosti rodičů. Děti budou rozděleny do ESS následovně:

 • Skupina – paní učitelka Janíková Michaela
 • Děti ze Sluníček a Krtečků
 • Výuka bude probíhat ve třídě Motýlků v lichém týdnu
 • Skupina – paní učitelka Bernatská Věra
 • Děti z Motýlků a Medvídků
 • Výuka bude probíhat ve třídě Motýlků v sudém týdnu
 • Skupina – paní učitelka Ustohalová Monika
 • Děti z Koťátek a Krtečků
 • Výuka bude probíhat ve třídě Koťátek v sudém týdnu