PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

v době od 23.12. – 31.12.2019 včetně, bude provoz MŠ přerušen.