PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ 2019/2020

Přehled akcí průběžně doplňujeme. Prosíme, sledujte pravidelně aktualizace našich akcí na www i na nástěnkách u tříd.