PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 – průběžně aktualizujeme

Kalendář akcí na 1. pololetí šk. roku 2019/2020 najdete v přiloženém souboru.

Seznam akcí se může měnit v závislosti na třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd a proto doporučujeme sledovat pečlivě i nástěnky u tříd!!!